Speciální laboratorní metody

Prodloužená kultivace

Po oplodnění vajíčka spermií se embryo dále „kultivuje“ v naší embryologické laboratoři. V rámci běžného IVF cyklu jsou do dělohy transferována zhruba třídenní embrya v závislosti na jejich vývoji. V případě oplodnění vajíčka přirozenou cestou se třídenní embryo nachází ve vejcovodu a do dělohy sestupuje až pátý nebo šestý den po oplodnění.

Prodloužená kultivace znamená, že embryo se déle kultivuje v naší embryologické laboratoři a k transferu do dělohy dochází až pátý den po oplodnění.  Touto dobou je již embryo ve stádiu blastocysty, kterého dosáhne pouze životaschopné embryo. Prodlouženou kultivaci tedy můžeme považovat za metodu pro výběr nejkvalitnějších embryí.

Jaké jsou výhody prodloužené kultivace?

  • Transferem 5. den vytváříme příznivější předpoklady pro přichycení a zahnízdění embrya do děložní sliznice
  • Tento postup zvyšuje šanci na úspěšnost léčby o 10–15 %
  • Buňky odebrané z povrchu blastocysty pátý den po oplození jsou vhodné pro genetické testy
  • Blastocysty (5 denní embrya) lze zamrazit metodou vitrifikace, a uchovat je tak s dobrou perspektivou vývoje po rozmrazení pro budoucí cykly.