Speciální laboratorní metody

Microfluidic Sperm Sorting

FERTILE® Microfluidic Sperm Sorting Chip je chemikálií prostá metoda třídění spermií pomocí čipu na jedno použití. Metoda je založena na principu přirozeného výběru spermií průchodem přes mikrobariéry napodobující přirozené prostředí reprodukčního systému ženy (vejcovody). Vytříděné spermie mají lepší morfologii, genetickou kvalitu a více než dvojnásobnou životaschopnost a pohyblivost než nevytříděné spermie. Metoda prokazatelně zvyšuje úspěšnost cyklu až o 25%.

Metoda Mikrofluidic Sperm Sorting je tak novou šetrnou alternativou standardního zpracování spermií, která nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku spermatu a použití přístrojů (např. odstředivka), které zvyšují oxidativní stres spermií.

Kdy tuto metodu doporučujeme?

  • při opakovaně neúspěšné IUI,
  • pokud při předchozím cyklu byla nízká míra oplodnění vajíček za pomocí metody ICSI,
  • při opakovaných potratech,
  • po opakovaných embryotranferech bez následného zahnízdění embrya,
  • při špatné kvality embryí při předchozích IVF cyklech,
  • v dalších případech v závislosti na doporučení lékaře.

Jak tato metoda funguje?

Čip má vstupní otvor pro vzorek, který je spojen s výstupním sběrným otvorem přes mikrofluidní kanálek. Neupravený vzorek spermatu se napipetuje do vstupního otvoru, kde proti pohybu tekutiny a přes zmíněné mikrobariery musí přítomné spermie aktivně putovat do výstupního otvoru. Spermie jsou tak roztříděny oddělením zdravých pohyblivých spermií ve výstupním otvoru od nekvalitních spermií zachycených v kanálku.