Speciální laboratorní metody

Microfluidic Sperm Sorting

Microfluidic Sperm Sorting je metoda určená pro výběr funkčních spermií s nízkou DNA fragmentací pomocí čipu. Metoda je založena na principu přirozeného výběru spermií průchodem přes mikrobariéry (mikropóry, mikrokanálky) napodobující přirozené prostředí reprodukčního systému ženy (vejcovody). Vytříděné spermie mají lepší morfologii, genetickou kvalitu a více než dvojnásobnou životaschopnost a pohyblivost než nevytříděné spermie. Metoda prokazatelně snižuje podíl spermií s fragmentovanou DNA a v indikovaných případech průkazně zvyšuje podíl euploidních embryí a celkovou úspěšnost cyklu až o 35%.

Metoda Mikrofluidic Sperm Sorting je také šetrnou alternativou standardního zpracování spermií, která nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku spermatu a použití přístrojů, které zvyšují oxidativní stres spermií.

Kdy tuto metodu doporučujeme?

  • při opakovaně neúspěšné IUI,
  • pokud při předchozím cyklu byla nízká míra oplodnění vajíček za pomocí metody ICSI,
  • při opakovaných potratech,
  • po opakovaných embryotranferech bez následného zahnízdění embrya,
  • při špatné kvalitě embryí v předchozích IVF cyklech,
  • v dalších případech v závislosti na doporučení lékaře.

Jak tato metoda funguje?

Čip má vstupní otvor pro vzorek, který je spojen s výstupním sběrným otvorem přes mikrofluidní kanálek nebo membránu s mikropóry. Neupravený vzorek spermatu se napipetuje do vstupního otvoru, odkud přítomné spermie musí aktivně putovat přes zmíněné mikrobariéry do výstupního otvoru. Spermie jsou tak roztříděny oddělením zdravých pohyblivých spermií ve výstupním otvoru od nekvalitních spermií zachycených v kanálku nebo pod membránou