Speciální laboratorní metody

EmbryoGlue

Jedním z nejdůležitějších kroků v léčbě IVF je přenos embryí  do dělohy ženy - embryotransfer. EmbryoGlue je jediné existující transferové médium s prokázaným účinkem zvyšujícím zahnízdění embrya v děložní sliznici po embryotransferu.

EmbryoGlue je obohacené kultivační médium obsahující vysokou koncentraci hyaluronanu. Hyaluronan je látka, která interaguje s určitými receptory na povrchu embrya i dělohy a napomáhá k lepšímu přilnutí embrya k děložní sliznici.

Na základě mezinárodních studií bylo prokázáno, že pokud bylo k přenosu embryí použito EmbryoGlue, byla míra klinického těhotenství významně zvýšena ze 41% na 49% ve srovnání s použitím konvenčního kultivačního média.

REF: 1. Bontekoe et al. Adherence compounds in embryo transfer media for assisted reproductive technologies (Review). The Cochrane Collaboration 2014