IVF

Darovací program

Darovací program neboli léčba neplodnosti s použitím darovaných pohlavních buněk, se na klinikách GENNET stal od svého zavedení v roce 2008 jednou z nejúspěšnějších metod asistované reprodukce. Kromě klientů z České republiky poskytujeme léčbu nejen párům z Evropy, ale i z ostatních kontinentů, což potvrzuje kvalitu našich služeb.

Komu je léčba určena?

Léčba je určena párům, u nichž jeden nebo oba partneři nemohou z nejrůznějších důvodů použít k oplodnění vlastní pohlavní buňky. Díky nejmodernějšímu vybavení a špičkovým odborníkům našeho centra dokážeme s přispěním darovaného vajíčka, spermie nebo embrya našim klientům pomoci stát se rodiči.

Jaké druhy léčby nabízíme?

Léčba s využitím darovaných vajíček je vhodná pro páry, kde žena:

 • neprodukuje vlastní vajíčka nebo nejsou dostatečně kvalitní,
 • nemá vaječníky,
 • trpí předčasným selháním vaječníků,
 • trpí oocytárním faktorem -má opakovaně velmi nízký počet získaných oocytů, nízká kvalita oocytů, opakované selhání fertilizace, rýhování, implantace při použití vlastních oocytů,
 • má genetickou indikaci - neřešitelná pomocí preimplantační genetické diagnostiky,
 • má těžké formy ovariální endometriózy,
 • trpí jinými zdravotními problémy, dle posouzení IVF specialisty.

Léčba s využitím darovaných spermií je vhodná pro páry, kde muž:

 • podstoupil vyšetření spermiogramu a jeho hodnoty vykazují tak závažné změny, že za těchto podmínek dochází k nutnosti použít spermií od dárce,
 • prodělal sterilizaci podvázáním semenovodů, a operačně např. metodou TESE již nelze získat žádné spermie,
 • trpí rakovinou prostaty a varlat a nemá k dispozici žádné vlastní zamražené spermie,
 • trpí jinými zdravotními problémy, dle posouzení IVF specialisty.

Léčba s využitím darovaného embrya je vhodná pro páry, kde:

 • dojde ke kombinaci obou faktorů – neplodnost na straně ženy i muže.


Průběh léčby s darovanými buňkami

Pokud se u klientů prokáže zdravotní překážka k léčbě neplodnosti za pomocí vlastních pohlavních buněk, přistupujeme k možnosti darování vajíček nebo spermií. Disponujeme širokou databází dárkyň a dárců, díky které můžeme našim klientům nabídnout vhodné dárce bez dlouhých čekacích lhůt.

Léčba s darovanými vajíčky:

Jedná se o typ léčby, kdy je použito vajíčko dárkyně a spermie partnera. Vzniklé embryo je pak vloženo do dělohy příjemkyně.

léčba s darovanými vajíčky

léčba s darovanými vajíčky

rezervace termínu
úvodní konzultace

rezervace termínuúvodní konzultace

Vyberte si termín své úvodní konzultace s našim lékařem.

úvodní konzultace
s lékařem

úvodní konzultaces lékařem

Konzultace probíhá dle Vašeho přání, můžeme jí naplánovat osobně na naší klinice, přes skype nebo telefonicky. V rámci konzultace s lékařem proberete svou anamnézu a bude Vám doporučen další postup.

potřebná vyšetření
a výběr dárkyně

potřebná vyšetřenía výběr dárkyně

Pro úspěšnou léčbu je někdy zapotřebí doplnit vhodná vyšetření, zároveň s tím budeme pracovat na výběru vhodné dárkyně vajíček dle Vámi zadaných parametrů.

hormonální
stimulace

hormonálnístimulace

Jakmile máme všechna vyšetření a vhodnou dárkyni, je nutné provést synchronizaci menstruačního cyklu dárkyně a příjemkyně vajíček a poté nasadit hormonálně stimulační léky.

odběr vajíček
a oplodnění

odběr vajíčeka oplodnění

Dle plánu Vaší léčby je určen den odběru vajíček dárkyně, ve stejný den musí partner odevzdat sperma pro oplodnění vajíček. V některých případech lze také použít zamraženou dávku spermií nebo spermie od dárce. Oplodněná vajíčka se následně budou po dobu 1 – 5 dní kultivovat.

transfer
embrya

transferembrya

V průběhu kultivace se vyselektují embrya vhodná k transferu. Jsou to ta, která se správně vyvinula a mají tak nejvyšší pravděpodobnost, že se zahnízdí v děloze a dále se budou vyvíjet. Pokud vznikne více vhodných embryí, je možné jejich zamražení pro případné budoucí cykly. Transfer embrya do dělohy probíhá při celkovém vědomí a zhruba po 15 minutách můžete opustit kliniku.

těhotenský
test

těhotenskýtest

Nejdříve za 14 dní po embryo transferu je možné provést těhotenský test, avšak vždy z krve. Tento je 100% spolehlivý.

potvrzení
těhotenství

potvrzenítěhotenství

Zhruba za 2-3 týdny od pozitivního výsledku těhotenského testu je těhotenství potvrzování ultrazvukovým vyšetřením.

léčba s darovanými vajíčky

Léčba s darovanými spermiemi:

Při tomto typu léčby je použito vajíčko příjemkyně a darovaná spermie. Vzniklé embryo je pak vloženo do dělohy příjemkyně. Ačkoliv nejsou nijak používány pohlavní buňky partnera, je vždy zapotřebí jeho písemný souhlas k léčbě.

léčba s darovanými spermiemi

léčba s darovanými spermiemi

rezervace termínu
úvodní konzultace

rezervace termínuúvodní konzultace

Vyberte si termín své úvodní konzultace s našim lékařem

úvodní konzultace
s lékařem

úvodní konzultaces lékařem

Konzultace probíhá dle Vašeho přání, můžeme jí naplánovat osobně na naší klinice, přes skype nebo telefonicky. V rámci konzultace s lékařem proberete svou anamnézu a bude Vám doporučen další postup.

potřebná vyšetření
a výběr dárce

potřebná vyšetřenía výběr dárce

Pro úspěšnou léčbu je někdy zapotřebí doplnit vhodná vyšetření, zároveň s tím budeme pracovat na výběru vhodného dárce spermatu dle Vámi zadaných parametrů.

hormonální
stimulace

hormonálnístimulace

Jakmile máme všechna vyšetření a vhodného dárce, je na řadě hormonální stimulace ženy. Cílem hormonální stimulace je, aby vyrostl dostatečný počet zralých folikulů.

odběr vlastích vajíček
a oplodnění

odběr vlastích vajíčeka oplodnění

Dle plánu Vaší léčby je určen den odběru vajíček, která jsou následně oplozena darovanými spermiemi. Oplodněná vajíčka se následně budou po dobu 1 – 5 dní kultivovat.

transfer
embrya

transferembrya

V průběhu kultivace se vyselektují embrya vhodná k transferu. Jsou to ta, která se správně vyvinula a mají tak nejvyšší pravděpodobnost, že se zahnízdí v děloze a dále se budou vyvíjet. Pokud vznikne více vhodných embryí, je možné jejich zamražení pro případné budoucí cykly. Transfer embrya do dělohy probíhá při celkovém vědomí a zhruba po 15 minutách můžete opustit kliniku.

těhotenský
test

těhotenskýtest

Nejdříve za 14 dní po embryo transferu je možné provést těhotenský test, avšak vždy z krve. Tento je 100% spolehlivý.

potvrzení
těhotenství

potvrzenítěhotenství

Zhruba za 2-3 týdny od pozitivního výsledku těhotenského testu je těhotenství potvrzování ultrazvukovým vyšetřením.

léčba s darovanými spermiemi

Léčba s darovanými embryi:

K tomuto typu léčby se zpravidla přistupuje v případech, kdy muž ani žena nemají dostatečně kvalitní vlastní pohlavní buňky. V tom případě je páru nabídnuto vhodné embryo, které je následně vloženo do dělohy příjemkyně. K léčbě jě opět za potřebí souhlasu obou partnerů.

léčba s darovanými embryi

léčba s darovanými embryi

rezervace termínu
úvodní konzultace

rezervace termínuúvodní konzultace

Vyberte si termín své úvodní konzultace s našim lékařem.

úvodní konzultace
s lékařem

úvodní konzultaces lékařem

Konzultace probíhá dle Vašeho přání, můžeme jí naplánovat osobně na naší klinice, přes skype nebo telefonicky. V rámci konzultace s lékařem proberete svou anamnézu a bude Vám doporučen další postup.

potřebná vyšetření
a výběr embrya

potřebná vyšetřenía výběr embrya

Pro úspěšnou léčbu je někdy zapotřebí doplnit vhodná vyšetření, zároveň s tím budeme pracovat na výběru vhodného darovaného embrya dle Vámi zadaných parametrů.

hormonální
stimulace

hormonálnístimulace

Jakmile máme všechna vyšetření a vhodné embryo, je nutné provést hormonální stimulaci ženy. Cílem hormonální stimulace je připravit dělohu na přijetí embrya.

transfer
embrya

transferembrya

Transfer embrya do dělohy probíhá při celkovém vědomí a zhruba po 15 minutách můžete opustit kliniku.

těhotenský
test

těhotenskýtest

Nejdříve za 14 dní po embryo transferu je možné provést těhotenský test, avšak vždy z krve. Tento je 100% spolehlivý.

potvrzení
těhotenství

potvrzenítěhotenství

Zhruba za 2-3 týdny od pozitivního výsledku těhotenského testu je těhotenství potvrzování ultrazvukovým vyšetřením.

léčba s darovanými embryi


Často kladené otázky

 •  Jak je to s anonymitou dárců a jaké informace s o dárcích dozvíme?

  Podle legislativy České republiky je dárcovství vajíček a spermií anonymní. Příjemci se o svém dárci dozví pouze věk, krevní skupinu a informace, které mohou mít přímý dopad na zdraví dítěte.

  Na začátku léčby však každý pár vyplňuje formulář, kde uvádí své preference týkající se dárkyně / dárce. Mezi tato kritéria patří například věk, barva vlasů a očí, fenotyp, dosažené vzdělání apod. V rámci vyhledávání vhodných dárců vybíráme dle těchto zvolených preferencí.

 •  Proč je darovací program lepší než adopce?

  Pokud budou k oplodnění použity partnerčiny / partnerovy pohlavní buňky a pohlavní buňky dárce / dárkyně, Vaše dítě ponese Vaše genetické informace z celé jedné poloviny.

  Společně se svým protějškem prožijete nezapomenutelné období těhotenství.

  Během těhotenství může žena ovlivňovat výživu plodu. Na konci cesty (nebo spíše na jejím začátku) Vás čeká jedinečný prožitek z porodu.

 •  Můžeme ovlivnit výběr naší dárkyně / našeho dárce?

  Ano. Na začátku léčby vyplňuje každý pár formulář, v němž mimo jiné uvede, jaké jsou jeho preference týkající se dárkyně/dárce, a ti budou zvoleni na základě těchto požadavků.

 •  Co darovací program nabízí?

  Centrum GENNET garantuje šest zralých vajíček od dárkyně nebo dvě kvalitní embrya třetího den kultivace připravená k transferu.

  Pokud je kvalita spermií dobrá a my nesplníme  předchozí bod, bude Váš následující cyklus na naší klinice zdarma.

  V případě, že po dvou kompletních cyklech a pokusech se všemi dostupnými embryi, za předpokladu dobré kvality spermií, nedojde k otěhotnění (zaznamenaná srdeční akce plodu), garantujeme Vám třetí cyklus zdarma.

Kontaktujte nás