Speciální laboratorní metody

Permanentní monitoring embryí

Permanentní monitoring embryí slouží k nepřetržitému sledování vývoje embryí od chvíle jejich oplodnění až do stádií vhodných k přenesení do dělohy ženy.

Na základě získaných informací je pak možné s jistotou vybrat ta nejlepší embrya pro transfer, zvýšit tím šanci na těhotenství a významným způsobem snížit podíl těhotenských ztrát. Využití permanentního monitoringu embryí také významně zkracuje celkovou délku léčby neplodnosti.

Embryoscope+ vybavený o software IDAScore

IDAScore přiřazuje každému embryu skóre na základě algoritmu založeného na hlubokém učení neuronové sítě pro predikci životaschopnosti embryí kultivovaných v Embryoscope+. Informace pro posuzování embryí jsou přijímány ze serveru ES server, který využívá data z časosběrných údajů 115 000 embryí z 18 klinik různých kontinentů a zahrnuje širokou škálu pacientů různých věkových skupin. 

IDAScore identifikuje embrya s nejvyšší šancí na implantaci a slouží tak jako doplněk klinického rozhodování a konečného posouzení embryologa. iDAScore objektivně „porovnává“ dané embryo s jinými embryi, která mají podobné vývojové vzorce, a generuje skóre korelující s pravděpodobností implantace. Díky tomuto softwaru posouváme hodnocení embryí na vyšší úroveň.

Tato metoda zvyšuje šanci na těhotenství až o 12,5%.

Hlavní výhody:

  • Rychlost implantace
  • Vyšší šance na úspěšné těhotenství
  • Zkrácení délky léčby
  • Nižší riziko komplikací a ztráty těhotenství
  • Úspěšná léčba i v pokročilém věku ženy

Embryoscope+