Speciální laboratorní metody

Permanentní monitoring embryí

Permanentní monitoring embryí slouží k nepřetržitému sledování vývoje embryí od chvíle jejich oplodnění až do stádií vhodných k přenesení do dělohy ženy.

Na základě získaných informací je pak možné s jistotou vybrat ta nejlepší embrya pro transfer, zvýšit tím šanci na těhotenství a významným způsobem snížit podíl těhotenských ztrát. Využití permanentního monitoringu embryí také významně zkracuje celkovou délku léčby neplodnosti.

Pro  permanentní monitoring embryí používáme zařízení Geri a Embryoscope, což jsou upravené stolní inkubátory se zabudovanou kamerou, která snímá vývoj embryí, aniž by docházelo k narušení jejich kultivačních podmínek.

Centra společnosti GENNET byla prvními centry v České republice vybavenými těmito přístroji. Interní statistiky naší kliniky ukazují zvýšení úspěšnosti léčby o 12,5 %.