Pro lékaře

Žádanka na cytogenetické/molekulárně cytogenetické vyšetření

K vyšetření SNP array na žádance pro cytogenetické vyšetření je nutné současně vyplnit níže přiloženou indikaci dle typu požadovaného vyšetření- prenatální/postnatální:
Indikace k PRENATÁLNÍMU vyšetření SNP array
Indikace k vyšetření SNP array – KLINICKÉ ÚDAJE PACIENTA

Žádanka – PGD/PGS

Žádanka k preimplantačnímu genetickému vyšetření (PGD/PGS) má 2 strany, které se mohou odesílat i jednotlivě:
1. strana – žádanka. V případě PGD nutno odeslat předem k posouzení a naplánování postupu, v případě PGS stačí odeslat se vzorky z biopsií.
2. strana – protokol sloužící k záznamům o jednotlivých vyšetřených embryích, posílá se společně se vzorky z biopsií.

Samostatně je k dispozici ke stažení informovaný souhlas s provedením preimplantační genetické diagnostiky a screeningu (PGS).

Dokumenty ke stažení

Stáhnout
MGL - Žádanka na genetické vyšetření – PKP, dárci gamet (CarrierTest)
PDF, 563.41 kB
Stáhnout
MGL - Žádanka na genetické vyšetření - PKP, dárcovství gamet
PDF, 1.08 MB
Stáhnout
MGL - žádanka na molekulárně genetické vyšetření
PDF, 1.56 MB
Stáhnout
CarrierTest Request Form
PDF, 1.20 MB
Stáhnout
MGL - žádanka na neinvazivní prenatální test aneuploidií
PDF, 1.20 MB
Stáhnout
MLG - žádanka na laboratorní vyšetření Onkogenetický panel CZECANCA
PDF, 7.99 MB
Stáhnout
MGL - žádanka na vyšetření hluchoty a neurogenetických chorob
PDF, 1.15 MB
Stáhnout
Request for preparation of PGD - the partner, relatives
PDF, 556.81 kB
Stáhnout
MGL - žádanka na genetické vyšetření trombofilních mutací
PDF, 742.93 kB
Stáhnout
MGL - žádanka na preimplantační vyšetření
PDF, 805.08 kB
Stáhnout
MGL - preimplantation genetic test request form
PDF, 884.14 kB
Stáhnout
MGL - žádanka ke genetickému vyšetření příbuznosti osob
PDF, 904.42 kB
Stáhnout
MGL - Informovaný souhlas s provedením PGD a PGS
PDF, 576.02 kB
Stáhnout
MGL - informovaný souhlas k molekulárně genetickým vyšetřením
PDF, 224.50 kB
Stáhnout
CYTO - žádanka na cytogenetické/molekulárně genetické vyšetření
PDF, 2.03 MB
Stáhnout
CYTO - Request form for cytogenetic/molecular cytogenetic examination
PDF, 1.81 MB
Stáhnout
CYTO - indikace k vyšetření SNP Array
PDF, 530.96 kB
Stáhnout
CYTO - indikace k prenatální vyšetření SNP Array
PDF, 485.54 kB
Stáhnout
CYTO - žádanka na vyšetření fragmentace DNA spermií metodou Halospermu
PDF, 924.30 kB
Stáhnout
IML - žádanka o laboratorní vyšetření Imunologie
PDF, 88.20 kB
Stáhnout
IML - žádanka o laboratorní vyšetření Alergologie
PDF, 110.48 kB
Stáhnout
MGL - Žádanka pro přípravu preimplantační genetické diagnostiky (PGD) - příbuzní, partner
PDF, 327.59 kB
Stáhnout
Žádanka k vyšetření spermiogramu
PDF, 378.75 kB
Stáhnout
Anfrage für die PGD - der Partner, Verwandten
PDF, 1.01 MB