Poradenství při IVF

Psychická pohoda je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují úspěšnost léčby neplodnosti. Zároveň však během této doby prochází pár jedním z nejtěžších období svého života. Léčba může být dlouhá i komplikovaná a v takových okamžicích se někdy dostaví stres, zklamání, pochybnosti i strach. Proto se na klinice GENNET snažíme párům pomoci k psychické pohodě mimo jiné i nabídkou terapeutických konzultací.

Terapeutické konzultace jsou určeny všem, kteří se u nás léčí s poruchami plodnosti. Konzultace mohou páry absolvovat společně, nebo každý partner zvlášť.

Naši klienti mohou využít jednorázové či krátkodobé spolupráce, která slouží jako okamžitá podpora v nouzi a pomoc při orientaci ve stresové situaci, nastíníme klientům jejich možnosti v daném okamžiku.

Klientům v rámci poradenství nabízíme také pravidelná sezení, která mají pomoci nalézt nové cesty, řešení i zdroje síly ke zvládání náročné léčby v lepší psychické pohodě.

Protože dobrou psychickou pohodu vnímáme jako důležitou součást léčby, poskytujeme pacientům dvě konzultace bezplatně .

Pro více informací a k objednání slouží níže uvedené kontakty:
Tel.: +420 721 573 253
E-mail: psychologie@gennet.cz