Nejčastější dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastější otázky.

 • Proč si mám vybrat právě kliniku GENNET?

  GENNET je přední klinika s mnoholetou zkušeností, která svým pacientům nabízí především úspěšnou komplexní léčbu jejich problému za použití nejmodernějšího technologického vybavení, špičkové PGT-M laboratoře a osobního přístupu ke klientovi. 

 • Jaká je úspěšnost léčby neplodnosti na klinice GENNET?

  Průměrná úspěšnost léčby našich klientek všech věkových kategorií a všech typů léčby je momentálně více než 65 %. 

  Úspěšnost vždy závisí na věku klientky a typu léčby. Díky špičkové práci našich zkušených embryologů dosahujeme více než 85% úspěšnosti oplození vajíček. Úspěšnost IVF programu dosahuje až 57 %.

 • Jaký je věkový limit pro léčbu?

  Dle platné legislativy České republiky můžeme léčit pouze heterosexuální páry, které splňují věkový limit ženy pro léčbu metodami asistované reprodukce. V den embryotransferu, případně inseminace nesmí být žena starší 48 let + 364 dní. Po dovršení 49. roku věku již nelze léčbu provést .

 • Je léčba IVF hrazena pojišťovnou?

  Zdravotní péči poskytovanou v souvislosti s léčbou neplodnosti hradí pojišťovny ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let, ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.
  Pojišťovna proplácí ženě tři cykly umělého oplodnění za život, popř. čtyři, bylo-li v prvních dvou cyklech transferováno pouze jedno embryo.

  Pojišťovna hradí pacientce ultrazvuková a krevní vyšetření, odběr oocytů v celkové anestezii a přenos embrya 3. dne.
  Nadstandardní laboratorní metody nejsou pojišťovnou hrazeny. (např. ISCI, PICSI, prodloužená kultivace embryí, TESA, MESE, MACS, MFFS, Asistovaný Hatching, EmbryoGlue, atd.)
  Doplatek na stimulační léky se liší dle naplánovaného protokolu.

   

 • Potřebuji k první návštěvě v GENNETu doporučení svého gynekologa nebo jiného lékaře?

  Návštěva odborného centra se doporučuje párům, které spolu mají nechráněný pohlavní styk minimálně rok aniž by došlo k otěhotnění.
  Doporučení lékaře ke konzultaci v našem Centru asistované reprodukce není nutné. Pokud však již máte za sebou nějaká vyšetření, přineste si jejich výsledky s sebou.

  Nejčastější příčiny ženské neplodnosti naleznete ZDE.

  Nejčastější příčiny mužské neplodnosti naleznete ZDE.

 • Kdo jsou vaše dárkyně?

  Našimi dárkyněmi jsou převážně studentky vysokých škol, nebo mladé matky ve věku
  18–35 let. Tyto ženy podstupují gynekologické vyšetření, jsou opakovaně testovány na pohlavně přenosné choroby a v neposlední řadě jsou podrobeny genetickému vyšetření. 

 • Jakým způsobem mi najdete vhodnou dárkyni?

  Dárkyně vybírá z naší databáze speciální program dle krevní skupiny a fenotypu, tedy barvy očí, vlasů, výšky a váhy. Doplňující informace jsou posuzovány našimi odborníky na základě fotografií příjemkyně a jejího partnera.

 • Jaké jsou rozdíly mezi ultrazvukovým vyšetřením - screeningem u mého gynekologa a ultrazvukovými vyšetřeními, které bych mohla podstoupit na klinice GENNET?

  Základní screeningová vyšetření ve 20. – 22. týdnu a ve 30. – 32. týdnu těhotenství jsou v kompetenci registrujících gynekologům,  jsou hrazena z veřejného pojištění. Provádí je Váš registrující gynekolog.

  Kliniky Gennet screening ve 20. – 22. týdnu ani ve 30. – 32. týdnu těhotenství  neprovádí. Více o pravidelných ultrazvukových vyšetřeních v těhotenství se můžete dočíst v doporučených postupech ČGPS ČLS JEP.

   

  Česká gynekologická a porodnická společnost  doporučuje zvážit provedení:  Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství, které patří k nejdůležitějším ultrazvukovým vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, stejně tak jako není hrazen screening v I. trimestru.

  Screeningové ultrazvukové vyšetření ve 20. – 22. týdnu není totožné s podrobným hodnocením morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství.

   

  Kliniky Gennet provádějí následující ultrazvuková vyšetření v těhotenství:  screening vrozených vývojových vad a preeklapsie v I. trimestru, podrobné hodnocení  morfologie plodu ve 20.-22. týdnu, kontrolní ultrazvuková vyšetření na žádost těhotné nad rámec běžné péče a konziliární ultrazvuková vyšetření na žádost registrujících gynekologů. Konziliární ultrazvukové vyšetření je hrazeno z veřejného pojištění.

   

  V případě, že byste měli zájem o podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření, či máte nějaký další dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.

   

  Doporučení od registrujících gynekologů žádáme proto, abychom věděli o jaké ultrazvukové vyšetření se jedná, zda má klientka podstoupit konziliární vyšetření nebo screening v I. trimestru či  podrobnou morfologii plodu ve 20. – 22. týdnu těhotenství.