Příčiny ženské neplodnosti

Možných příčin neplodnosti nebo snížené plodnosti na straně ženy může být celá řada. K jejich odhalení je zapotřebí provést potřebná vyšetření tak, aby byl správně určen následný postup léčby. Mezi nejčastější příčiny ženské neplodnosti řadíme ovariální faktor, tubární faktor, genetický faktor, endometriózu nebo imunologický faktor.

Ovariální faktor

Ovariální faktor souvisí s nesprávnou funkcí vaječníků. Mezi nejčastější problémy spojené s funkcí vaječníků můžeme zařadit například:

  • anovulaci, tedy neschopnost vaječníků uvolňovat vajíčko.
  • Předčasné ovariální selhání, které se vyznačuje nedostatečnou hormonální funkcí vaječníků, ta je podobná jako v menopauze.
  • Polycystické vaječníky, jedná se o cysty na vaječnících, které vznikají tak, že se dozrávající folikuly z vaječníků neuvolní, jak by měly, rostou pod jeho povrchem a jsou stále vytvářeny další. Tak vznikají stále nové cysty a vaječník se zvětšuje. S ním roste také pouzdro vaječníku, aby jej obalilo.  A tak posupně dochází k polycystickému vaječníku.

Tubární faktor

Tubární faktor je další z možných příčin neplodnosti. Souvisí s neprůchodností nebo absencí vejcovodů. V těchto případech se pak vajíčko nemůže dostat z vaječníku do dělohy a spermie se nemohou dostat k vajíčku. I při částečné neprůchodnosti vejcovodů hrozí, že oplodněné vajíčko zůstane ve vejcovodu a dojde tak k mimoděložnímu těhotenství. Často se týká žen s endometriózou nebo těch, které prodělaly gynekologickou infekci.

Endometrióza

Jedná se o onemocnění, které trápí poměrně vysoké procento žen. Endometrióza je onemocnění, při kterém se částečky výstelky dutiny děložní neboli endometria dostávají mimo své normální uložení. Často se vyskytuje v pánevní oblasti na vejcovodech, vaječnících, močovém měchýři aj., kde se může projevovat ve formě meziorgánových srůstů, cyst nebo bolestivých tkáňových uzlů.

Genetický faktor

Tento problém se týká žen i mužů, kteří sami mají nebo jsou přenašeči některé genetické vady. Často se nemusí jednat o neschopnost otěhotnět přirozenou cestou, ale mimotělní oplodnění je v těchto případech doporučováno pro vyloučení možnosti početí dítěte s genetickou vadou. Za účelem odhalení možného přenašečství chromozomálních vad nabízíme možnost testování genetické kompatibility páru CarrierTest.

Imunologický faktor

Imunologicky způsobená neplodnost může postihovat jak ženy, tak muže. V důsledků určitých imunologických problémů může docházet k útoku imunitních systému proti spermiím nebo proti tkáním vajíčka. Páry s imunologickými problémy pak často řeší problém se samotným početím nebo s častým potrácením.

Jak probíhá identifikace příčiny ženské neplodnosti?
anamnéza

Formou konzultace s lékařem pár odpovídá na otázky, které jsou zaměřené na výskyt různých onemocnění v rodině a v průběhu vlastního života. Lékař bude klást otázky týkající se užívaných léků či potravinových doplňků, četnosti pohlavního styku, prodělaných operací, zánětů ženských pohlavích orgánů, předchozích těhotenství a menstruačního cyklu.

gynekologické
vyšetření

Po úvodní anamnéze je zapotřebí provést gynekologické vyšetření, v rámci kterého lékař posoudí stav ženských reprodukčních orgánů. Dále jsou ultrazvukem zobrazeny orgány malé pánve (děloha, vejcovody a vaječníky), případně je provedeno vyšetření průchodnosti vejcovodů.

základní laboratorní
vyšetření krve a moči

Z krve vyšetřujeme možnou přítomnost pohlavně přenosných chorob (hepatitida B a C, syfilis, HIV), funkci štítné žlázy (TSH, fT4, fT3, anti TPO, anti TG), stav vaječníkové rezervy (AMH – Anti-Müllerianský hormon, hormonální profil (FSH, LH, estrogeny, progesteron, prolaktin, testosteron, SHBG). Moč je testována na přítomnost chlamydie trachomatis. 

Dle výsledků jednotlivých vyšetření může lékař doporučit další diagnostické vyšetření jako například hysteroskopii, hydrolaparoskopii, 3D ultrazvuk, genetické, imunologické nebo endokrinologické vyšetření.

Tato diagnostika je dále doporučována za účelem odhalení a následné léčby příčiny neplodnosti.