Imunologie

Vyšetření ženy

V rámci imunologické laboratoře kliniky GENNET doporučujeme různá vyšetření ženám dle jejich konkrétního problému.

Jaká vyšetření jsou doporučena ženám se sterilitou?

Ženám se sterilitou se nedaří spontánně otěhotnět. Hledáme proto příčinu problémů hned na začátku procesu, tj. ve fázi kontaktu spermie a vajíčka, a doplňujeme je vyšetřeními základních imunologických onemocnění a testy buněčné imunity.

Sledujeme:

 • Základní parametry – sérové hladiny imunoglobulinů, základní počty buněk v krvi, případně krevní obraz a CRP – vyšetření zaměřené na základní markery zánětu.
 • Reprodukční protilátky, tzn. protilátky proti spermiím, ováriím a zona pellucida (obal vajíčka) – vyšetření sleduje reakci proti reprodukčním antigenům.
 • Antifosfolipidové markery – soubor vyšetření protilátek proti koagulačním faktorům, které mohou přispívat ke vzniku mikrosraženin, a tím k odhojení embrya, případně potratu.
 • Autoprotilátky – protilátky proti jaderným antigenům (ANA) jsou obecným markerem autoimunitních chorob, anti TPO se vyskytuje při postižení štítné žlázy, anti TG se vyskytuje u celiakie.
 • AMH (anti-müllerianský hormon) – množství tohoto hormonu koreluje s individuální ovariální rezervou vajíček.
 • Aktivita NK buněk – kultivujeme krev pacientky spolu se stimulačními agens-spermiemi, linií trofoblastu a nespecifickým silným aktivátorem a sledujeme expresi znaku CD69 na povrchu NK a NKT buněk. Vysoká exprese aktivačních znaků po stimulaci spermiemi nebo trofoblastem svědčí o zvýšené cytotoxické reaktivitě namířené proti antigenům partnera/plodu a může ovlivnit úspěšnost početí nebo zvýšit riziko potratů. Také počty NK a NKT buněk v krvi nesmí být příliš vysoké.
 • Produkce cytokinů – kultivujeme krev pacientky spolu se stimulačními agens--spermiemi, linií trofoblastu a nespecifickým silným aktivátorem a sledujeme množství cytokinů uvnitř buněk. Produkce embryoprotektivních IL-4 a IL-10 je žádoucí, vysoké množství embryotoxických IFN-gama a TNF-alfa je znakem prozánětlivého ladění organismu a rizikem vzhledem k těhotenství.

Jaká vyšetření jsou doporučena ženám s infertilitou?

Ženy s infertilitou otěhotní, ale nejsou schopny donosit a porodit životaschopný plod. U této skupiny je třeba důkladněji vyšetřit, zda vůbec došlo k navození tolerance k plodu nebo zda tu existuje riziko ucpání cév mikrotromby. Podobně se vyšetřují i ženy, které byly těhotné, ale došlo u nich k preeklampsii či HELP syndromu.

 • Základní parametry, tzn. sérové hladiny imunoglobulinů, základní počty buněk v krvi, případně krevní obraz, CRP – vyšetření zaměřené na základní markery zánětu.
 • Počet T regulačních buněk – buňky, které navozují toleranci k plodu.
 • Antifosfolipidové markery – soubor vyšetření protilátek proti koagulačním faktorům, které mohou přispívat ke vzniku mikrosraženin, a tím k odhojení embrya, případně potratu z důvodu nedostatečné výživy plodu.
 • Autoprotilátky – protilátky proti jaderným antigenům (ANA) jsou obecným znakem autoimunitních chorob, protilátky ENA jsou rizikové z hlediska vývoje plodu, anti TPO se vyskytuje při postižení štítné žlázy, anti TG se vyskytuje u celiakie.
 • AMH (anti-müllerianský hormon) – množství tohoto hormonu koreluje s individuální ovariální rezervou vajíček. 
 • Aktivita NK buněk – kultivujeme krev pacientky spolu se stimulačními agens-spermiemi, linií trofoblastu a nespecifickým silným aktivátorem a sledujeme expresi znaku CD69 na povrchu NK a NKT buněk. Vysoká exprese aktivačních znaků po stimulaci spermiemi nebo trofoblastem svědčí o zvýšené cytotoxické reaktivitě namířené proti antigenům partnera/plodu a může ovlivnit úspěšnost početí nebo zvýšit riziko potratů.
 • Produkce cytokinů – kultivujeme krev pacientky spolu se stimulačními agens-spermiemi, linií trofoblastu a nespecifickým silným aktivátorem a sledujeme množství cytokinů uvnitř buněk. Produkce embryoprotektivních IL-4 a IL-10 je žádoucí, vysoké množství embryotoxických IFN-gama a TNF-alfa je znakem prozánětlivého ladění organismu.

Jaká vyšetření jsou doporučena ženám s opakovaně neúspěšnými IVF cykly?

U těchto žen se zpravidla nabízí panel pro infertilitu. Je nezbytné zvážit, jaký typ IVF léčby byl v minulosti použit, zda se nevyvíjela embrya, nebo jestli se objevil problém až při jejich implantaci v děloze.

V rámci komplexního pohledu na danou problematiku je zásadní, aby vyšetření podstoupil i muž. U něj se zaměřujeme na analýzu spermií.