Péče v těhotenství

Klinika s profesionální komplexní péčí o těhotnou ženu s více než 20 letou praxí.

Pracujeme s moderními ultrazvukovými přístroji nejvyšší třídy, které nám umožňují poskytnout 

maximum informací o Vašem děťátku a možném riziku.

Nabízíme podrobné ultrazvukové vyšetření plodu s nadstandardní úrovní detailu ve všech fázích těhotenství.

odbornící s více než 20 letou praxí
špičkové vybavení
nadstandardní ultrazvuková vyšetření

I. trimestr

6. týden těhotenství (počítáno od prvého dne poslední menstruace)

 • ultrazvuk spolehlivě prokáže, zda je těhotenství uloženo v děloze, počet zárodků, srdeční frekvenci
 • obvykle se provádí vaginální sondou, případně přes stěnu břišní – zde je nutný plný močový měchýř

10. týden těhotenství

 • od 10. týdne těhotenství je možné podstoupit neinvazivní genetický test PRENASCAN
 • Test stanovuje riziko genetických vad plodu ze vzorku krve těhotné ženy a zjišťuje pohlaví plodu
 • Neinvazivní test bez rizika spontánního potratu.

11.–13. týden těhotenství

 • na základě ultrazvukového, krevního vyšetření, anamnézy a měření krevního tlaku se stanoví riziko chromozomální vady pro plod a riziko vysokého tlaku v těhotenství
 • součástí toho komplexního vyšetření je i biochemické vyšetření krve matky
 • odběr krve ke stanovení PAPP A proteinu a volné beta hCG se provádí na klinikách Gennet v 11. týdnu těhotenství tedy 11+0, pokud odběr provede registrujici gynekolog, je vhodné mít výsledek k dispozici v den ultrazvukového vyšetření
 • měří se délka plodu – vzdálenost mezi temenem a kostrčí, slouží k určení datace těhotenství
 • je stanoven termín porodu dle velikosti plodu
 • lze diagnostikovat některé vrozené orgánové vady
 • hodnotí se markery (znaky) sloužící ke stanovení rizika vrozených vývojových vad – například se měří výška šíjového projasnění (výrazné zvětšení nuchální translucence – NT může znamenat riziko vrozené vady) 
 • hodnotí se přítomnost a velikost nosní kosti, lze hodnotit i další nadstavbové markery
 • provádí se screening preeklampsie – onemocnění v těhotenství projevující se vysokým krevním tlakem
 • zjišťuje se umístění tvořící se placenty
 • u vícečetného těhotenství se určuje, zda mají plody společnou placentu

II. trimestr

20.–22. týden těhotenství - podrobné morfologické vyšetření plodu

 • měří se velikost plodu, lze tak posoudit jeho růst (průměr a obvod hlavičky, obvod bříška, délka stehenní a pažní kosti)
 • měří se velikost některých orgánů plodu
 • během vyšetření lze podrobně vyšetřit jednotlivé orgány plodu, jejich umístění, tvar, velikost a případně abnormity většiny vnitřních orgánů
 • lze zhodnotit funkci srdce a ledvin plodu
 • hodnotí se stav a uložení placenty a množství plodové vody
 • jde o nejdůležitější ultrazvukové vyšetření k vyloučení vrozených orgánových vad plodu

III. trimestr 

30.-32. týden těhotenství

 • základem ultrazvuku je posouzení symetrického růstu vyšetřením biometrie plodu – proměření plodu
 • hodnotí se opět velikost, tvar a uložení vnitřních orgánů plodu, stav a uložení placenty a množství plodové vody
 • měří se průtokové indexy v pupečníku a dalších cévách plodu, z kterých můžeme odhadovat úroveň fungování placenty
 • lze stanovit tzv. biofyzikální profil, což je odhad aktivity plodu a podmínek v děloze
Péče v těhotenství

Ceny balíčků

screening v I. trimestru

kombinovaný test včetně rizika preeklampsie

1 800 Kč

balíček I. a II. trimestru

kombinovaný test včetně preeklampsie + podrobné morfologické vyšetření plodu ve 20. – 22. týdnu těhotenství

2 900 Kč

podrobné morfologické vyšetření plodu

ve 20. – 22. týdnu těhotenství

1 600 Kč

VĚTŠINA ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN VÁM ČÁST NÁKLADŮ NA SCREENING V I. TRIMESTRU PROPLATÍ.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU SE POHYBUJE OD 1 000 DO 3 000 KČ.

VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE U SVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

 

Dagmar Smetanová působí v GENNETu od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze. Atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složila v roce1989, atestaci II. stupně v tomtéž oboru v roce 1993 a v roce 1998 nástavbovou atestaci z dětské gynekologie, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od letech 1990 – 2000 pracovala nejprve na Klinice porodnictví a gynekologie dospělých a dětí, Praha 2, Londýnská 41 jako sekundární lékařka, po přestěhování kliniky do areálu FN Motol jako odborná asistentka na klinice gynekologie a porodnictví 2. lékařské fakulty FN Motol, Praha 5. V roce 2003 na Klinice gynekologie dětí a dospívajících ve FN Motol, Praha 5 jako zástupce přednosty kliniky. Ultrazvukové diagnostice v gynekologii a porodnictví se intenzivně věnuje od roku 1990. Podílí se na řadě domácích i zahraničních prezentací.

 

Zahraniční stáže:

1998 Froedtert Hospital OB/GYN Clinic Milwaukee Wisconsin, USA

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

Kontaktujte nás

Odpovíme Vám max. do 24 hodín.
GENNET Praha
Tel: +420 222 313 000
GENNET Liberec
Tel: +420 483 101 300
GNTlabs by GENNET
Genetické laboratoře
Tel: +420 226 231 690 (CPV)

Obchodní oddělení

obchod@gennet.cz

Kontakt pro média

info@gennet.cz

* - povinná pole

Sdílejte s námi vaše zkušenosti s GENNET na email: spokojenost@gennet.cz 

Beru na vědomí, že telefonická ani emailová komunikace nezaručuje dostatečnou ochranu osobních údajů, protože není možné ověřit, komu byly osobní údaje předány a že poskytovatel zdravotních služeb nenese žádnou odpovědnost za tyto následky a v rozsahu informací obsažených v emailu či sdělených telefonicky zbavuji poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti.

GENNET Praha 1

Na Poříčí 26

110 00 Praha 1

Gennet Praha 7

Kostelní 9

170 00 Praha 7

GENNET Liberec

Liliová 1

460 01 Liberec