Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová

vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Mudr. Alena Langerová Ph.D.
Mudr. Alena Langerová Ph.D.
lékařka IVF

Mudr. Alena Langerová Ph.D.

lékařka IVF

MUDr. Alena Langerová PhD. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru gynekologie - porodnictví a reprodukční medicíny. Svou praxi získala na gynekologicko – porodnickém oddělení v Chomutově, dále také na klinice asistované reprodukce Iscare IVF a v Prague Fertility Centre. 

MUDr. Lenka Vykysalá
MUDr. Lenka Vykysalá
lékařka IVF

MUDr. Lenka Vykysalá

lékařka IVF

MUDr. Lenka Vykysalá je lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí od roku 2006. Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala ve FN v Motole.

MUDr. Kateřina Rožníčková
MUDr. Kateřina Rožníčková
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková

lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi

lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko - porodnické klinice 1. Fakulty lékařské Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Miloš Černý
MUDr. Miloš Černý
Lékař IVF

MUDr. Miloš Černý

Lékař IVF

MUDr. Miloš Černý je lékařem IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získal na gynekologicko-porodnickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno či FN v Motole. V roce 2017 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví.

MUDr. Kateřina Hokerová
MUDr. Kateřina Hokerová
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Hokerová

lékařka IVF

MUDr. Kateřina Hokerová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor Všeobecné lékařství. V roce 2017 atestovala z gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala v NH Hospital a.s. jako sekundární lékařka. Spolupracovala na knize New concepts in inflammatory bowel disease. Publikovala také v odborném časopisu Česká gynekologie.

MUDr. Eva Gáborová
MUDr. Eva Gáborová
lékařka

MUDr. Eva Gáborová

lékařka

Na medailonku právě pracujeme. 

MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Mudr. Alena Langerová Ph.D.
Mudr. Alena Langerová Ph.D.
lékařka IVF

MUDr. Alena Langerová PhD. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru gynekologie - porodnictví a reprodukční medicíny. Svou praxi získala na gynekologicko – porodnickém oddělení v Chomutově, dále také na klinice asistované reprodukce Iscare IVF a v Prague Fertility Centre. 

MUDr. Lenka Vykysalá
MUDr. Lenka Vykysalá
lékařka IVF

MUDr. Lenka Vykysalá je lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí od roku 2006. Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala ve FN v Motole.

MUDr. Kateřina Rožníčková
MUDr. Kateřina Rožníčková
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko - porodnické klinice 1. Fakulty lékařské Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Miloš Černý
MUDr. Miloš Černý
Lékař IVF

MUDr. Miloš Černý je lékařem IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získal na gynekologicko-porodnickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno či FN v Motole. V roce 2017 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví.

MUDr. Kateřina Hokerová
MUDr. Kateřina Hokerová
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Hokerová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor Všeobecné lékařství. V roce 2017 atestovala z gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala v NH Hospital a.s. jako sekundární lékařka. Spolupracovala na knize New concepts in inflammatory bowel disease. Publikovala také v odborném časopisu Česká gynekologie.

MUDr. Eva Gáborová
MUDr. Eva Gáborová
lékařka

Na medailonku právě pracujeme. 

Fetální medicína rightArrow
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Martin Hynek
MUDr. Martin Hynek
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Martin Hynek

lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Martin Hynek pracuje na klinice GENNET na Praze 7 od roku 2004.  Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2008 má atestaci z oboru gynekologie a porodnictví, od roku 2012 atestaci z oboru lékařská genetika. Je držitelem licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie, porodnictví a od roku 2012 certifikát pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v gynekologii a porodnictví. Pan doktor je aktivním členem několika tuzemských i zahraničních odborných společností, autorem více než stovky prezentací na mezinárodních i tuzemských konferencí a podílel se na řadě domácích i zahraničních publikací. Získal také několik ocenění, např. ceny za nejlepší prezentace ve své kategorii na celosvětových ultrazvukových konferencích v Barceloně a Montrealu v letech 2014 a 2015 a v roce 2016 Sonkovu cenu za nejlepší publikaci s ultrazvukovou tématikou.

  

MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.

lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Eduard Kulovaný vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennet působí od roku 2003. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na porodnické klinice VFN nebo na porodnické klinice 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 obdržel cenu společnosti JEP a cenu ministerstva zdravotnictví.

MUDr. Sabina Březinová
MUDr. Sabina Březinová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Sabina Březinová

lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Sabina Březinová na klinice GENNET na Praze 7 pracuje od roku 2010. Praxi v oboru získala v rámci své předchozí praxi v Thomayerově nemocnici a dalších zdravotnických zařízeních. V roce 2008 úspěšně složila Evropskou atestaci a získala cerifikát FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening.

MUDr. Dita Kilijánová
MUDr. Dita Kilijánová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dita Kilijánová

lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dita Kilijánová je lékařkou na oddělení fetální medicíny na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou 3. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například v nemocnici ve Vlašimi, Berouně a FN v Motole jako sekundární lékařka dále také v ProFemme jako gynekolog, porodník. V roce 2013 získala certifikát pro superkonsiliární ultrazvukové vyšetření. Aktivně se účastní zahraničních konferencí a na gynekologických konferencích v ČR pravidelně přednáší.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi

lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko - porodnické klinice 1. Fakulty lékařské Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Martin Hynek
MUDr. Martin Hynek
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Martin Hynek pracuje na klinice GENNET na Praze 7 od roku 2004.  Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2008 má atestaci z oboru gynekologie a porodnictví, od roku 2012 atestaci z oboru lékařská genetika. Je držitelem licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie, porodnictví a od roku 2012 certifikát pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v gynekologii a porodnictví. Pan doktor je aktivním členem několika tuzemských i zahraničních odborných společností, autorem více než stovky prezentací na mezinárodních i tuzemských konferencí a podílel se na řadě domácích i zahraničních publikací. Získal také několik ocenění, např. ceny za nejlepší prezentace ve své kategorii na celosvětových ultrazvukových konferencích v Barceloně a Montrealu v letech 2014 a 2015 a v roce 2016 Sonkovu cenu za nejlepší publikaci s ultrazvukovou tématikou.

  

MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Eduard Kulovaný vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennet působí od roku 2003. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na porodnické klinice VFN nebo na porodnické klinice 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 obdržel cenu společnosti JEP a cenu ministerstva zdravotnictví.

MUDr. Sabina Březinová
MUDr. Sabina Březinová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Sabina Březinová na klinice GENNET na Praze 7 pracuje od roku 2010. Praxi v oboru získala v rámci své předchozí praxi v Thomayerově nemocnici a dalších zdravotnických zařízeních. V roce 2008 úspěšně složila Evropskou atestaci a získala cerifikát FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening.

MUDr. Dita Kilijánová
MUDr. Dita Kilijánová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dita Kilijánová je lékařkou na oddělení fetální medicíny na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou 3. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například v nemocnici ve Vlašimi, Berouně a FN v Motole jako sekundární lékařka dále také v ProFemme jako gynekolog, porodník. V roce 2013 získala certifikát pro superkonsiliární ultrazvukové vyšetření. Aktivně se účastní zahraničních konferencí a na gynekologických konferencích v ČR pravidelně přednáší.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko - porodnické klinice 1. Fakulty lékařské Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová, MBA

vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

 

MUDr. Eva Hlavová
MUDr. Eva Hlavová
vedoucí lékařka oddělení genetiky

MUDr. Eva Hlavová

vedoucí lékařka oddělení genetiky

MUDr. Eva Hlavová vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 působí jako klinický genetik na klinice Gennet. Práci klinického genetika se věnuje od roku 1989. V roce 1997 získala osvědčení Lékařské komory k výkonu lékařské praxe v oboru lékařské genetiky, v roce 1999 získala osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce nestátního ambulantního i lůžkového zařízení.

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Michaela Hejtmánková
MUDr. Michaela Hejtmánková
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Michaela Hejtmánková

lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Dagmar Rašková
MUDr. Dagmar Rašková
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková

lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2003. Je absolventkou fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie a atestaci v oboru lékařské genetiky. Svou praxi zahájila na interním oddělení nemocnice v Sušici, od r. 1987 pracovala na genetickém oddělení (později ÚBLG) FN Motol. Účastnila se postgraduálních kurzů IPVZ v lékařské genetice a 2nd European Scholl of Medical Genetics v Janově. Každoročně se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí. Je držitelkou certifikátu celoživotního vzdělávání v oboru lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou více než 70 českých a zahraničních publikací.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová

lékařka oddělení genetiky

NMUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr Eva Raušová
MUDr Eva Raušová
lékařka oddělení genetiky

MUDr Eva Raušová

lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.

lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

 

MUDr. Eva Hlavová
MUDr. Eva Hlavová
vedoucí lékařka oddělení genetiky

MUDr. Eva Hlavová vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 působí jako klinický genetik na klinice Gennet. Práci klinického genetika se věnuje od roku 1989. V roce 1997 získala osvědčení Lékařské komory k výkonu lékařské praxe v oboru lékařské genetiky, v roce 1999 získala osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce nestátního ambulantního i lůžkového zařízení.

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Michaela Hejtmánková
MUDr. Michaela Hejtmánková
lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Dagmar Rašková
MUDr. Dagmar Rašková
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2003. Je absolventkou fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie a atestaci v oboru lékařské genetiky. Svou praxi zahájila na interním oddělení nemocnice v Sušici, od r. 1987 pracovala na genetickém oddělení (později ÚBLG) FN Motol. Účastnila se postgraduálních kurzů IPVZ v lékařské genetice a 2nd European Scholl of Medical Genetics v Janově. Každoročně se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí. Je držitelkou certifikátu celoživotního vzdělávání v oboru lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou více než 70 českých a zahraničních publikací.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
lékařka oddělení genetiky

NMUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr Eva Raušová
MUDr Eva Raušová
lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

Urologie&andrologie rightArrow
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
urolog

MUDr. Viktor Vik, Ph.D.

urolog

Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro – onkologie. Část své profesní kariéry MUDr. Viktor Vik strávil v Institutu Urologie a Nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2006 je vedoucím andrologické ambulance GENNET a od roku 2016 vedoucím uro-andrologické ambulance GENNET. MUDr. Vik je autorem a spoluautorem řady publikací a prezentací, je členem České Urologické Společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.

MUDr. Jan Novák, FEBU
MUDr. Jan Novák, FEBU
urolog

MUDr. Jan Novák, FEBU

urolog

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
urolog

Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro – onkologie. Část své profesní kariéry MUDr. Viktor Vik strávil v Institutu Urologie a Nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2006 je vedoucím andrologické ambulance GENNET a od roku 2016 vedoucím uro-andrologické ambulance GENNET. MUDr. Vik je autorem a spoluautorem řady publikací a prezentací, je členem České Urologické Společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.

MUDr. Jan Novák, FEBU
MUDr. Jan Novák, FEBU
urolog

Na medailonku právě pracujeme.

Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

MUDr. Pavlína Potužníková
MUDr. Pavlína Potužníková
Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková

Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková je vedoucí IVF laboratoře na naší klinice GENNET Letná, kde působí od roku 2005. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK, svou praxi získala v Centru asistované reprodukce Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, kde pracovala v letech 1996 – 2005 jako embryolog. V roce 2018 složila atestaci Klinický embryolog.

Ing. Josef Míka, CSc.
Ing. Josef Míka, CSc.
odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc.

odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc., získal titul inženýra v roce 1975 na Vysoké škole zemědělské jako absolvent zootechniky. V roce 1985 obhájil disertační práci v oboru endokrinologie reprodukce hospodářských zvířat na akademii věd ČR. Na klinice GENNET pracuje od roku 2005 jako vedoucí IVF laboratoře. Své předchozí zkušenosti získal ve výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné věnoval oboru molekulární biologie. Dále v CAR Iscare jako vedoucí laboratoře. Je spoluautorem odborných a vědeckých článků v oboru umělého oplodnění. Je členem ESHRE (European society for human reproduction and embryology), ASRM (American societi for reproductive medicine) a ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.

embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D. je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1 a 7 od roku 2016. Na klinice GENNET Praha 1 pracovala již v letech 2011 až 2013. Je členkou odborné společnosti Asociace reprodukční embryologie (ARE). Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 2019 úspěšně absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz laboratorní metody v asistované reprodukci.

Mgr. Lucie Hybnerová
Mgr. Lucie Hybnerová
atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová

atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová, atestovaná klinická embryoložka, členka odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). Na klinice GENNET Praha 7 působí od roku 2018. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor molekulární biologie a genetika. Svou praxi získala v laboratořích ÚPMD, ISCARE a Pronatal. V roce 1997 složila atestaci v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, roku 2012 absolvovala zkoušku při ESHRE - Clinical Embryologist, v roce 2015 - též při ESHRE - získala certifikát Senior Embryologist. Roku 2018 pak završila své vzdělávání atestační zkouškou z Klinické embryologie.

Ing. Lenka Mayerová
Ing. Lenka Mayerová
embryoložka

Ing. Lenka Mayerová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Hana Svobodová
embryoložka

Mgr. Hana Svobodová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Lucie Fryntová
Mgr. Lucie Fryntová
embryoložka

Mgr. Lucie Fryntová

embryoložka

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

MUDr. Pavlína Potužníková
MUDr. Pavlína Potužníková
Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková je vedoucí IVF laboratoře na naší klinice GENNET Letná, kde působí od roku 2005. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK, svou praxi získala v Centru asistované reprodukce Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, kde pracovala v letech 1996 – 2005 jako embryolog. V roce 2018 složila atestaci Klinický embryolog.

Ing. Josef Míka, CSc.
Ing. Josef Míka, CSc.
odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc., získal titul inženýra v roce 1975 na Vysoké škole zemědělské jako absolvent zootechniky. V roce 1985 obhájil disertační práci v oboru endokrinologie reprodukce hospodářských zvířat na akademii věd ČR. Na klinice GENNET pracuje od roku 2005 jako vedoucí IVF laboratoře. Své předchozí zkušenosti získal ve výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné věnoval oboru molekulární biologie. Dále v CAR Iscare jako vedoucí laboratoře. Je spoluautorem odborných a vědeckých článků v oboru umělého oplodnění. Je členem ESHRE (European society for human reproduction and embryology), ASRM (American societi for reproductive medicine) a ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D. je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1 a 7 od roku 2016. Na klinice GENNET Praha 1 pracovala již v letech 2011 až 2013. Je členkou odborné společnosti Asociace reprodukční embryologie (ARE). Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 2019 úspěšně absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz laboratorní metody v asistované reprodukci.

Mgr. Lucie Hybnerová
Mgr. Lucie Hybnerová
atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová, atestovaná klinická embryoložka, členka odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). Na klinice GENNET Praha 7 působí od roku 2018. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor molekulární biologie a genetika. Svou praxi získala v laboratořích ÚPMD, ISCARE a Pronatal. V roce 1997 složila atestaci v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, roku 2012 absolvovala zkoušku při ESHRE - Clinical Embryologist, v roce 2015 - též při ESHRE - získala certifikát Senior Embryologist. Roku 2018 pak završila své vzdělávání atestační zkouškou z Klinické embryologie.

Ing. Lenka Mayerová
Ing. Lenka Mayerová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Hana Svobodová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Lucie Fryntová
Mgr. Lucie Fryntová
embryoložka
Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová

hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Barbora Helebrantová
Barbora Helebrantová
vrchní sestra IVF

Barbora Helebrantová

vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Štěpánka Švagrová
Štěpánka Švagrová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Štěpánka Švagrová

Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

Iveta Milisová
Iveta Milisová
vrchní sestra operačních sálů

Iveta Milisová

vrchní sestra operačních sálů

Na medailonku právě pracujeme.

Adéla Holáková, DiS.
Adéla Holáková, DiS.
zdravotní sestra na oddělení urologie

Adéla Holáková, DiS.

zdravotní sestra na oddělení urologie

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Klára Kotková
zástupce vrchní sestry IVF

Mgr. Klára Kotková

zástupce vrchní sestry IVF

Jitka Balajová
zdravotní sestra IVF

Jitka Balajová

zdravotní sestra IVF

Anna Greifová
zdravotní sestra IVF

Anna Greifová

zdravotní sestra IVF

Bc. Eliška Průšová
zdravotní sestra IVF

Bc. Eliška Průšová

zdravotní sestra IVF

Lucia Gibaľová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Lucia Gibaľová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Lucie Hýblová
zdravotní sestra IVF

Bc. Lucie Hýblová

zdravotní sestra IVF

Martina Košková, DiS.
zdravotní sestra IVF

Martina Košková, DiS.

zdravotní sestra IVF

Barbora Pavlínková, DiS.
zdravotní sestra IVF

Barbora Pavlínková, DiS.

zdravotní sestra IVF

Bc. Petra Adámková
zdravotní sestra IVF

Bc. Petra Adámková

zdravotní sestra IVF

Martina Valovičová
zdravotní sestra IVF

Martina Valovičová

zdravotní sestra IVF

Mgr. Petra Bartošková
zdravotní sestra IVF

Mgr. Petra Bartošková

zdravotní sestra IVF

Bc. Petra Volfová
zdravotní sestra IVF

Bc. Petra Volfová

zdravotní sestra IVF

Tereza Haincová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Tereza Haincová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Michaela Dobalová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Michaela Dobalová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Eva Jiříková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Eva Jiříková

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Radka Kounovská
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Radka Kounovská

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Tereza Kudrnová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Tereza Kudrnová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Tereza Svobodová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Tereza Svobodová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Gabriela Täuberová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Gabriela Täuberová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Dragan Filipovič
sanitář

Dragan Filipovič

sanitář

Veronika Zdobnická, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Veronika Zdobnická, DiS.

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Daniela Zvoníčková
zdravotní sestra IVF

Bc. Daniela Zvoníčková

zdravotní sestra IVF

Bc. Tereza Fraňková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Tereza Fraňková

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Vendula Gronová
zdravotní sestra IVF

Bc. Vendula Gronová

zdravotní sestra IVF

Deana Janoštiaková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Deana Janoštiaková

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Alina Kučerová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Alina Kučerová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Kristýna Holánová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Kristýna Holánová

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Barbora Helebrantová
Barbora Helebrantová
vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Štěpánka Švagrová
Štěpánka Švagrová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

Iveta Milisová
Iveta Milisová
vrchní sestra operačních sálů

Na medailonku právě pracujeme.

Adéla Holáková, DiS.
Adéla Holáková, DiS.
zdravotní sestra na oddělení urologie

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Klára Kotková
zástupce vrchní sestry IVF
Jitka Balajová
zdravotní sestra IVF
Anna Greifová
zdravotní sestra IVF
Bc. Eliška Průšová
zdravotní sestra IVF
Lucia Gibaľová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Lucie Hýblová
zdravotní sestra IVF
Martina Košková, DiS.
zdravotní sestra IVF
Barbora Pavlínková, DiS.
zdravotní sestra IVF
Bc. Petra Adámková
zdravotní sestra IVF
Martina Valovičová
zdravotní sestra IVF
Mgr. Petra Bartošková
zdravotní sestra IVF
Bc. Petra Volfová
zdravotní sestra IVF
Tereza Haincová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Michaela Dobalová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Eva Jiříková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Radka Kounovská
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Tereza Kudrnová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Tereza Svobodová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Gabriela Täuberová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Dragan Filipovič
sanitář
Veronika Zdobnická, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Daniela Zvoníčková
zdravotní sestra IVF
Bc. Tereza Fraňková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Vendula Gronová
zdravotní sestra IVF
Deana Janoštiaková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Alina Kučerová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Kristýna Holánová
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Molekulárně genetická laboratoř rightArrow
Mgr. Martina Bittóová
Mgr. Martina Bittóová
vedoucí laboratoří lékařské genetiky

Mgr. Martina Bittóová

vedoucí laboratoří lékařské genetiky

Mgr. Martina Bittóová je od září 2015 odborným garantem a vedoucí genetických laboratoří ve společnosti. Zabývá se paternitními genetickými analýzami – testy otcovství a aplikací diagnostických genetických testů za účelem prevence geneticky podmíněných nemocí. Paní magistra má bohaté zkušenosti z předchozích genetických pracovišť. Rovněž působí od roku 2011 jako soudní znalec v oboru zdravotnictví, se specializací na testy otcovství metodou analýzy DNA. V roce 1994 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor molekulární biologie a genetika. V roce 2006 získala atestaci v činnosti vyšetřovacích metod v lékařské genetice a molekulární genetice.

Mgr. Inna Soldátová
Mgr. Inna Soldátová
zástupkyně vedoucí laboratoře

Mgr. Inna Soldátová

zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Marie Čermáková
Marie Čermáková
vedoucí laborantka

Marie Čermáková

vedoucí laborantka

Na medailonku právě pracujeme.

RNDr. Filip Lhota, Ph.D.
vedoucí úseku vědy a výzkumu

RNDr. Filip Lhota, Ph.D.

vedoucí úseku vědy a výzkumu

Mgr. Martina Sekowská, Ph.D.
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Martina Sekowská, Ph.D.

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Leona Černá, Ph.D.
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Leona Černá, Ph.D.

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Zuzana Vilímová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Zuzana Vilímová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Lucie Dohnalová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Lucie Dohnalová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Štěpán Chvojka
odborný VŠ pracovník - konzultant

Mgr. Štěpán Chvojka

odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Michala Hrabíková
odborná VŠ pracovnice

Ing. Michala Hrabíková

odborná VŠ pracovnice

Bc. Mirka Zavřel Famfulíková, DiS.
odborná VŠ pracovnice - bioinformatik

Bc. Mirka Zavřel Famfulíková, DiS.

odborná VŠ pracovnice - bioinformatik

Ing. Filip Zembol
odborný VŠ pracovník - bioinformatik

Ing. Filip Zembol

odborný VŠ pracovník - bioinformatik

Ing. Barbora Honysová
odborná VŠ pracovnice - bioinformatik

Ing. Barbora Honysová

odborná VŠ pracovnice - bioinformatik

Mgr. Lenka Bich Nguyen Thi Ngoc
odborná VŠ pracovnice

Mgr. Lenka Bich Nguyen Thi Ngoc

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Iveta Pavlechová
odborná VŠ pracovnice

Mgr. Iveta Pavlechová

odborná VŠ pracovnice

Ing. Michaela Daňková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Michaela Daňková

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Lea Vlašánková
zdravotní laborantka

Lea Vlašánková

zdravotní laborantka

Jiří Beran
zdravotní laborant

Jiří Beran

zdravotní laborant

Helena Macáková
zdravotní laborantka

Helena Macáková

zdravotní laborantka

Dagmar Vávrová
zdravotní laborantka

Dagmar Vávrová

zdravotní laborantka

RNDr. Irena Borgulová, Ph.D.
odborný VŠ pracovník - konzultant

RNDr. Irena Borgulová, Ph.D.

odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Hana Dohnalová
odborná VŠ pracovnice - bioinformatik

Ing. Hana Dohnalová

odborná VŠ pracovnice - bioinformatik

Ing. Michael Němec
odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Michael Němec

odborný VŠ pracovník - konzultant

Mgr. Martina Bittóová
Mgr. Martina Bittóová
vedoucí laboratoří lékařské genetiky

Mgr. Martina Bittóová je od září 2015 odborným garantem a vedoucí genetických laboratoří ve společnosti. Zabývá se paternitními genetickými analýzami – testy otcovství a aplikací diagnostických genetických testů za účelem prevence geneticky podmíněných nemocí. Paní magistra má bohaté zkušenosti z předchozích genetických pracovišť. Rovněž působí od roku 2011 jako soudní znalec v oboru zdravotnictví, se specializací na testy otcovství metodou analýzy DNA. V roce 1994 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor molekulární biologie a genetika. V roce 2006 získala atestaci v činnosti vyšetřovacích metod v lékařské genetice a molekulární genetice.

Mgr. Inna Soldátová
Mgr. Inna Soldátová
zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Marie Čermáková
Marie Čermáková
vedoucí laborantka

Na medailonku právě pracujeme.

RNDr. Filip Lhota, Ph.D.
vedoucí úseku vědy a výzkumu
Mgr. Martina Sekowská, Ph.D.
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Ing. Leona Černá, Ph.D.
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
RNDr. Zuzana Vilímová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Ing. Lucie Dohnalová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Mgr. Štěpán Chvojka
odborný VŠ pracovník - konzultant
Ing. Michala Hrabíková
odborná VŠ pracovnice
Bc. Mirka Zavřel Famfulíková, DiS.
odborná VŠ pracovnice - bioinformatik
Ing. Filip Zembol
odborný VŠ pracovník - bioinformatik
Ing. Barbora Honysová
odborná VŠ pracovnice - bioinformatik
Mgr. Lenka Bich Nguyen Thi Ngoc
odborná VŠ pracovnice
Mgr. Iveta Pavlechová
odborná VŠ pracovnice
Ing. Michaela Daňková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Lea Vlašánková
zdravotní laborantka
Jiří Beran
zdravotní laborant
Helena Macáková
zdravotní laborantka
Dagmar Vávrová
zdravotní laborantka
RNDr. Irena Borgulová, Ph.D.
odborný VŠ pracovník - konzultant
Ing. Hana Dohnalová
odborná VŠ pracovnice - bioinformatik
Ing. Michael Němec
odborný VŠ pracovník - konzultant
Cytogenetická laboratoř rightArrow
RNDr. Jiří Horáček
RNDr. Jiří Horáček
vedoucí laboratoře

RNDr. Jiří Horáček

vedoucí laboratoře

RNDr. Jiří Horáček, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V oboru klinické cytogenetiky má více než 25 let praxe. Na klinice GENNET pracuje od roku 2007, kde zastává pozici vedoucího cytogenetické laboratoře. Každý rok se pravidelně účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích akcí, mezi ty významnější patří zahraniční stáž v Jeruzalémě v Hadassah Medical Center na genetickém oddělení. RNDr. Horáček pravidelně publikuje v řadě odborných periodikách. Je členem výboru Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti, od roku 1992 má členskou spolupráci s International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research v rámci registrace vrozených vad v ČR.

RNDr. Marie Trková, Ph.D.
RNDr. Marie Trková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího laboratoře

RNDr. Marie Trková, Ph.D.

zástupkyně vedoucího laboratoře

RNDr. Marie Trková, Ph.D. je absolventkou magisterského a postgraduálního doktorského studia v oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po získání atestace pro vyšetřovací metody v lékařské genetice pracovala v cytogenetické laboratoři Cytolab s.r.o. (1996-2000), ve výzkumném týmu na University of Bristol (1998) a na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK Praha (2000-2002). V cytogenetické laboratoři kliniky GENNET působí od roku 2005. Je autorkou řady původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, pravidelně presentuje na tuzemských a zahraničních odborných konferencích.

Jana Stárková
Jana Stárková
vedoucí laborantka

Jana Stárková

vedoucí laborantka

Na medailonku právě pracujeme.

Pavla Šídová DiS.
zástupkyně vedoucí laborantky

Pavla Šídová DiS.

zástupkyně vedoucí laborantky

Mgr. Petra Bečková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Petra Bečková

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Věra Bečvářová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Věra Bečvářová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Martina Bradová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Martina Bradová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Jindřiška Krmelová
zdravotní laborantka

Mgr. Jindřiška Krmelová

zdravotní laborantka

RNDr. Hana Holeňová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Hana Holeňová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Adriana Inovecká
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Adriana Inovecká

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Violeta Bakardjieva – Mihaylova Ph.D.
odborná VŠ pracovnice

Mgr. Violeta Bakardjieva – Mihaylova Ph.D.

odborná VŠ pracovnice

RNDr. Elena Svobodová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Elena Svobodová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Andrea Zvolská
odborná VŠ pracovnice

Ing. Andrea Zvolská

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Radka Mansfeldová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Mgr. Radka Mansfeldová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Kristýna Marková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Kristýna Marková

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Bc. Danica Pechová
zdravotní laborantka

Bc. Danica Pechová

zdravotní laborantka

RNDr. Věra Nedomová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

RNDr. Věra Nedomová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Helena Peková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Helena Peková

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Jana Sehnalová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Jana Sehnalová

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Bc. Jan Pozděna
zdravotní laborant

Bc. Jan Pozděna

zdravotní laborant

Marie Špacírová
zdravotní laborantka

Marie Špacírová

zdravotní laborantka

Jitka Šusterová
zdravotní laborantka

Jitka Šusterová

zdravotní laborantka

Jana Tenkrátová
zdravotní laborantka

Jana Tenkrátová

zdravotní laborantka

Lucie Martínková, DiS.
zdravotní laborantka

Lucie Martínková, DiS.

zdravotní laborantka

Monika Šilhová
zdravotní laborantka

Monika Šilhová

zdravotní laborantka

Mgr. Lenka Prokopcová
odborný VŠ pracovník

Mgr. Lenka Prokopcová

odborný VŠ pracovník

Šárka Tesárková
zdravotní laborantka

Šárka Tesárková

zdravotní laborantka

Jakub Plančár
zdravotní laborant

Jakub Plančár

zdravotní laborant

RNDr. Jiří Horáček
RNDr. Jiří Horáček
vedoucí laboratoře

RNDr. Jiří Horáček, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V oboru klinické cytogenetiky má více než 25 let praxe. Na klinice GENNET pracuje od roku 2007, kde zastává pozici vedoucího cytogenetické laboratoře. Každý rok se pravidelně účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích akcí, mezi ty významnější patří zahraniční stáž v Jeruzalémě v Hadassah Medical Center na genetickém oddělení. RNDr. Horáček pravidelně publikuje v řadě odborných periodikách. Je členem výboru Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti, od roku 1992 má členskou spolupráci s International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research v rámci registrace vrozených vad v ČR.

RNDr. Marie Trková, Ph.D.
RNDr. Marie Trková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího laboratoře

RNDr. Marie Trková, Ph.D. je absolventkou magisterského a postgraduálního doktorského studia v oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po získání atestace pro vyšetřovací metody v lékařské genetice pracovala v cytogenetické laboratoři Cytolab s.r.o. (1996-2000), ve výzkumném týmu na University of Bristol (1998) a na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK Praha (2000-2002). V cytogenetické laboratoři kliniky GENNET působí od roku 2005. Je autorkou řady původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, pravidelně presentuje na tuzemských a zahraničních odborných konferencích.

Jana Stárková
Jana Stárková
vedoucí laborantka

Na medailonku právě pracujeme.

Pavla Šídová DiS.
zástupkyně vedoucí laborantky
Mgr. Petra Bečková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Ing. Věra Bečvářová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Mgr. Martina Bradová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Mgr. Jindřiška Krmelová
zdravotní laborantka
RNDr. Hana Holeňová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
RNDr. Adriana Inovecká
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Mgr. Violeta Bakardjieva – Mihaylova Ph.D.
odborná VŠ pracovnice
RNDr. Elena Svobodová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Ing. Andrea Zvolská
odborná VŠ pracovnice
Mgr. Radka Mansfeldová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
RNDr. Kristýna Marková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Bc. Danica Pechová
zdravotní laborantka
RNDr. Věra Nedomová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Ing. Helena Peková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Ing. Jana Sehnalová
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Bc. Jan Pozděna
zdravotní laborant
Marie Špacírová
zdravotní laborantka
Jitka Šusterová
zdravotní laborantka
Jana Tenkrátová
zdravotní laborantka
Lucie Martínková, DiS.
zdravotní laborantka
Monika Šilhová
zdravotní laborantka
Mgr. Lenka Prokopcová
odborný VŠ pracovník
Šárka Tesárková
zdravotní laborantka
Jakub Plančár
zdravotní laborant
Centrální příjem rightArrow
Mgr. Jana Vávrová
Mgr. Jana Vávrová
vedoucí centrálního příjmu vzorků

Mgr. Jana Vávrová

vedoucí centrálního příjmu vzorků

Na medailonku právě pracujeme.

Zuzana Rákosníková
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Zuzana Rákosníková

pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Mgr. Veronika Vokálová
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Mgr. Veronika Vokálová

pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Alena Kotrbová
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Alena Kotrbová

pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Mgr. Magda Plachá
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Mgr. Magda Plachá

pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Martina Bártová
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Martina Bártová

pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky

Mgr. Jana Vávrová
Mgr. Jana Vávrová
vedoucí centrálního příjmu vzorků

Na medailonku právě pracujeme.

Zuzana Rákosníková
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky
Mgr. Veronika Vokálová
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky
Alena Kotrbová
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky
Mgr. Magda Plachá
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky
Martina Bártová
pracovník centrálního příjmu, odborný pracovník na oddělení lékařské genetiky
Anesteziologie rightArrow
MUDr. Olga Šlechtová
vedoucí anesteziolog

MUDr. Olga Šlechtová

vedoucí anesteziolog

MUDr. Kateřina Bernová
anesteziolog

MUDr. Kateřina Bernová

anesteziolog

MUDr. Lubomír Kraus
anesteziolog

MUDr. Lubomír Kraus

anesteziolog

MUDr. Olga Machalová
anesteziolog

MUDr. Olga Machalová

anesteziolog

MUDr. Naděžda Morysová
anesteziolog

MUDr. Naděžda Morysová

anesteziolog

Tereza Podlucká
anesteziologická sestra

Tereza Podlucká

anesteziologická sestra

Alexandra Mentbergerová
anesteziologická sestra

Alexandra Mentbergerová

anesteziologická sestra

Lucie Kubertová
anesteziologická sestra

Lucie Kubertová

anesteziologická sestra

MUDr. Olga Šlechtová
vedoucí anesteziolog
MUDr. Kateřina Bernová
anesteziolog
MUDr. Lubomír Kraus
anesteziolog
MUDr. Olga Machalová
anesteziolog
MUDr. Naděžda Morysová
anesteziolog
Tereza Podlucká
anesteziologická sestra
Alexandra Mentbergerová
anesteziologická sestra
Lucie Kubertová
anesteziologická sestra