Speciální laboratorní metody

ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie)

ICSI je jednou z metod oplodnění vajíčka. Během tohoto mikromanipulačního postupu je spermie mikrojehlou vstříknuta přímo do středu vajíčka. Výhodou této metody je, že vyžaduje jen jednu spermii pro jedno vajíčko. Úspěšnost oplodnění pomocí ICSI se pohybuje kolem
90 %.

Technika ICSI se využívá:

  • při nízkém počtu spermií,
  • při poruchách pohyblivosti spermií,
  • v případech, kdy bylo během OPU odebráno málo vajíček.