Politika kvality a etický kodex

Politika kvality

Zaměření společnosti

Společnost GENNET s.r.o. byla založena v roce 1996 jako centrum lékařské genetiky. Své služby postupně rozšířila o další odbornosti, jako je asistovaná reprodukce, fetální medicína, urologie a imunologie. Klienti klinik GENNET se mohou svěřit do péče odborníkům na celkem 4 pobočkách -  v Praze, v Liberci a v Londýně.

Dnes jsou kliniky GENNET místem, kde je poskytována komplexní péče v oblasti reprodukční medicíny tzv., pod jednou střechou“, a tak můžeme našim pacientům zajistit veškerou nutnou péči a usnadnit cestu k jejich vytyčenému cíli mít zdravé dítě. Disponujeme moderním vybavením, nejnovějšími technologiemi a usilujeme o profesionální a individuální přístup ke každému pacientovi, proto se na nás každoročně s důvěrou obrací tisíce klientů s celého světa.

Naše kliniky jsou certifikovány dle evropské normy ISO 9001 a zdravotnické laboratoře akreditovány dle ISO 15189. Splněním těchto kritérií kliniky GENNET oficiálně potvrdily svou odbornost, objektivitu a nezávislost pro vykonávání svých činností. Kliniky GENNET se také každoročně účastní mezinárodních kontrol kvality a podporují mezinárodní výzkumné projekty. Od roku 2015 jsou kliniky GENNET navíc členem skupiny FutureLife, která sdružuje zdravotnická zařízení zabývající se reprodukčním zdravím, nejen v České Republice, ale i v dalších zemích Evropy.

Od roku 2004 je společnost GENNET, s.r.o. certifikovaná a má nastavený systém řízení kvality dle požadavků normy ISO 9001. Laboratoře GENNET byly prvně akreditovány ČIA v roce 2009 a plnily požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2007. V roce 2015 zahájilo svou činnost Centrum reprodukční imunologie, které zahrnuje jak služby ambulantní (konzultační), tak laboratorní. Laboratoře GENNET byly posouzeny ČIA a nyní plní Laboratoře GENNET požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Laboratoře GENNET jako akreditovaný subjekt nabízí své služby na 3 pracovištích společnosti GENNET, s.r.o.

VIZE společnosti

Chceme, aby naše společnost byla vnímána pacienty a doporučujícími lékaři jako profesionální pracoviště na špičkové úrovni. Přejeme si, aby se u nás pacienti cítili dobře a chceme jim poskytovat maximální možný servis.

Chceme udržet důvěru, kterou v nás vkládají naši kolegové – doporučující lékaři a doufáme, že jim do ordinací budeme vracet spokojeného pacienta, a že budou dostávat správné výsledky laboratorních vyšetření v krátkých lhůtách.

MOTTO společnosti

 

„ Maximální spokojenost pacientů i doporučujících lékařů “

Standard služeb

 • poskytovat zdravotní péči na nejlepší možné dosažitelné úrovni v podmínkách ambulantního provozu;
 • orientovat se především na pacienta a jeho spokojenost;
 • vybavovat pracoviště nejmodernějšími přístroji a neustále modernizovat naše vybavení tak, abychom sledovali nejnovější trendy a metody vyšetření v našem oboru;
 • dodržovat zásady správné laboratorní praxe a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření;
 • účast na externích kontrolách kvality s vysokou úspěšností;
 • dodržovat všechny normy a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce v laboratoři;
 • s informacemi, daty a výsledky pacientů je zacházeno s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěrnost.

Zvyšování odborné způsobilosti zaměstnancůn

 • neustálým zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců vytvářet personálně odborné předpoklady pro zajištění poskytovaných služeb na vysoké odborné úrovni;
 • sledovat trendy v oblasti medicíny a metodách laboratorních vyšetření a zavádět je do praxe dle doporučení odborných společností a vědeckých poznatků s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb.

Zapojení do systému kvality

 • zajišťovat seznámení všech zaměstnanců s dokumentací v rozsahu jejich činností a povinností;
 • dodržování platných postupů v praxi a navrhování opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality;
 • uplatnění systému managementu kvality napříč společností.

Závazek trvalé shody s požadavky norem

 • trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků normy ISO 9001 a ISO 15189.

Závazek k plnění požadavků MPA

 • Laboratoře GENNET se zavazují k plnění požadavků MPA 00-09-.. při uplatňování flexibilního rozsahu akreditace;
 • pro uspokojení požadavků zákazníků na vyšetření byl laboratoři přiznán flexibilní rozsah akreditace

Spokojenost zákazníků

 • zajišťovat kompletní servis pro zákazníky (lékaře) a pacienty;
 • z pohledu laboratoře v rámci systému managementu kvality je cílem zajistit spokojenost zákazníka (lékaře) s nabídkou poskytovaných vyšetření a se správností a přesností vydávaných výsledků laboratorních vyšetření.

 

Tímto prohlášením se zavazujeme k neustálému zlepšování společnosti a efektivnosti systému managementu kvality.