Politika kvality a etický kodex

Politika kvality

Zaměření společnosti

Společnost GENNET, s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena v roce 1996, jako centrum lékařské genetiky. Své služby postupně rozšířila o další odbornosti, jako je fetální medicína, reprodukční medicína, gynekologie a porodnictví, urologie, alergologie a klinická imunologie. Dále je společnost provozovatel genetických laboratoří, imunologické laboratoře, embryologické a andrologické laboratoře, kryobanky, tkáňové a kmenové banky. Společnost se také zabývá vývojem a výzkumem nových metod fetální medicíny, genetického testování, diagnostických a léčebných metod k léčbě neplodnosti mužů a žen. Zákazníci klinik společnosti se mohou svěřit do péče odborníkům na celkem 3 pobočkách - dvě se nacházejí v Praze (GENNET Letná a GENNET Archa) a jedna v Liberci (GENNET Liberec).

V současné době jsou kliniky společnosti místem, kde je poskytována komplexní péče v oblasti reprodukční medicíny na jednom místě. Cílem je zákazníkům zajistit co nejsnadnější cestu k jejich vytyčenému cíli - mít zdravé dítě.

Společnost disponuje moderním vybavením, nejnovějšími technologiemi a poskytuje profesionální a individuální přístup ke každému zákazníkovi, proto se na společnost každoročně s důvěrou obrací tisíce zákazníků z celého světa. Od roku 2015 jsou kliniky společnosti navíc členem skupiny FutureLife, a.s., která sdružuje zdravotnická zařízení zabývající se reprodukčním zdravím, nejen v České Republice, ale i v dalších zemích Evropy.

Kliniky společnosti jsou od roku 2007 certifikovány a mají nastavený systém řízení kvality dle požadavků mezinárodní normy ISO 9001:2015 (dále jen „ISO 9001“). Zdravotnické laboratoře byly prvně akreditovány v roce 2009 dle mezinárodní normy ISO 15189:2013 (dále jen „ISO 15189“). Laboratoře GENNET, jako akreditovaný subjekt, nabízí své služby na klinikách společnosti v Praze a Liberci na celkem 8 pracovištích zdravotnických laboratoří.

VIZE společnosti

Chceme, aby naše společnost byla vnímána pacienty a doporučujícími lékaři, jako profesionální pracoviště na špičkové úrovni. Přejeme si, aby se u nás pacienti cítili dobře, a chceme jim poskytovat maximální možný servis.

Chceme udržet důvěru, kterou v nás vkládají naši kolegové – doporučující lékaři a doufáme, že jim do ordinací budeme vracet spokojeného pacienta, a že budou dostávat správné výsledky laboratorních vyšetření v krátkých lhůtách.

Chceme být v genetických laboratořích odborně ,,up to date“ a největší (z hlediska rozsahu vyšetření a počtů výkonů) v ČR, srovnatelní s evropskou konkurencí.

MOTTO společnosti

 

„Where Excellence Meets Hope“

Standard služeb

 • poskytovat kvalitní zdravotní péči na nejlepší možné dosažitelné úrovni v podmínkách ambulantního provozu
 • orientovat se především na pacienta a jeho spokojenost
 • vybavovat pracoviště nejmodernějšími přístroji a neustále modernizovat naše vybavení tak, abychom sledovali nejnovější trendy a metody vyšetření v našem oboru
 • dodržovat zásady správné laboratorní praxe a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření
 • účast na externích kontrolách kvality s vysokou úspěšností
 • dodržovat všechny normy a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce v ambulantní části společnosti a laboratořích
 • s citlivými osobními údaji a informacemi, daty a výsledky pacientů je zacházeno s ohledem na jejich ochranu, bezpečnost a důvěrnost

Zvyšování odborné způsobilosti zaměstnancůn

 • neustálým zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců vytvářet personálně odborné předpoklady pro zajištění poskytovaných služeb na vysoké odborné úrovni
 • sledovat trendy v oblasti medicíny a metodách laboratorních vyšetření a zavádět je do praxe dle doporučení odborných společností a vědeckých poznatků s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb

Zapojení do systému kvality

 • zajišťovat seznámení všech zaměstnanců s dokumentací v rozsahu jejich činností a povinností
 • dodržování platných postupů v praxi a navrhování opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality
 • uplatnění systému managementu kvality napříč společností
 • procesní přístup zajišťující trvalé a důsledné plnění požadavků zákazníků a dosahování efektivních procesů výkonnosti
 • stanovení a pravidelné přezkoumání dílčích cílů kvality vedoucích k neustálému zlepšování

Závazek trvalé shody s požadavky norem

 • trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 15189

Závazek k plnění požadavků MPA

 • Laboratoře GENNET se zavazují k plnění požadavků MPA 00-09-.. při uplatňování flexibilního rozsahu akreditace
 • pro uspokojení požadavků zákazníků na vyšetření byl laboratoři přiznán flexibilní rozsah akreditace

Spokojenost zákazníků

 • zajišťovat kompletní servis pro zákazníky - doporučující lékaře a pacienty
 • z pohledu laboratoře v rámci systému managementu kvality je cílem zajistit spokojenost zákazníka – žadatele o laboratorní vyšetření s nabídkou poskytovaných vyšetření a se správností, přesností a včasností vydávaných výsledků laboratorních vyšetření

 

Tímto prohlášením se zavazujeme k neustálému zlepšování společnosti a efektivnosti systému managementu kvality.