Social freezing

Social freezing neboli zachování fertility je preventivní zamrazení vlastních zdravých vajíček či spermií pro budoucí použití. V civilizovaném světe je dnes social freezing běžnou praxí.

Zamražení vajíček

Žena je nejplodnější mezi 20. a 30. rokem života. Po 35. roce kvalita vajíček a plodnost výrazně klesá. Aby mohla mít vlastní dítě i ve vyšším věku, je možné, aby si ideálně do svých 30 let nechala zamrazit vajíčka. V případě, že je žena zdravá tak samozřejmě může otěhotnět i přirozenou cestou a zamražená vajíčka nemusí nikdy použít.

Zamražení přežije zhruba 95% vajíček.

Zamražení vajíček je vhodné pro ženy

  • Které musí své mateřství z různých důvodů odkládat,
  • Které čeká onkologická léčba,
  • Kterým budou ze zdravotních důvodů odebrány vaječníky.

Proces odběru vajíček pro jejich zamražení a úschovu
Rezervace termínu úvodní konzultace

Vyberte si termín úvodní konzultace s naším lékařem.

Konzultace s IVF lékařem

V rámci konzultace proběhne vstupní vyšetření, na základě kterého Vám bude doporučena vhodná hormonální stimulace. 

Hormonální stimulace

Smyslem stimulace je vytvoření optimálního počtu folikulů, z nichž jsou získána vajíčka. Vaječníky jsou stimulovány kombinací hormonů, které si žena aplikuje v pravidelných intervalech. Efekt stimulace je monitorován ultrazvukovým vyšetřením. Po dosažení požadované velikosti folikulů je závěrečnou hormonální injekcí časován odběr vajíček.

Odběr vajíček

Odběr vajíček neboli OPU se prování v analgosedaci či celkové narkóze a trvá zhruba 10 – 15 minut. OPU spočívá v odsátí folikulární tekutiny, do které jsou uvolněna vajíčka. Provádí se pomocí speciální jehly přes klenbu poševní za kontroly ultrazvukem. OPU se provádí v ranních hodinách a je nezbytné, aby žena byla nalačno (od půlnoci nejíst a nepít). 

K odběru je třeba vyšetření praktického lékaře, které dokladuje způsobilost ženy k operačnímu zákroku. 

Zamražení vajíček

Odebraná vajíčka jsou v embryologické laboratoři ošetřena kryoprotektivy, která je chrání před poškozením mrazem. Následně jsou vajíčka zamrazena nejmodernější a nejšetrnější metodou mražení – vitrifikací. 

Zamražení spermií

Sperma je možné si nechat zamrazit v jakémkoliv věku, avšak počet spermií a jejich kvalita s rostoucím věkem klesá.

Zamražené spermie lze uchovat po dobu až 20 let a jejich kvalita zůstává zachována. Zamražení přežije zhruba 80% spermií.

Zamražení spermií je vhodné pro muže

  • Kteří odkládají rodičovství,
  • Kteří mají naplánovanou onkologickou léčbu,
  • Kteří žijí nezdravým životním stylem, kouří, tráví většinu času u počítače,
  • Kteří provozují rizikové sporty nebo slouží v armádě,
  • Kteří se pohybují v prostředí se zvýšenou hladinou škodlivých látek.

Proces odběru spermatu pro jejich zamražení a budoucí úschovu
Rezervace termínu úvodní konzultace

Vyberte si termín úvodní konzultace s naším lékařem.

Konzultace s IVF lékařem

v rámci konzultace je nutné provést odběr krve a moči, abychom mohli provést zákonem stanovené laboratorní testy a výskyt infekčních onemocnění. Pokud je vše v pořádku, objednáme Vás na odběr spermatu.

Odběr spermatu

Odběr se zpravidla provádí masturbací v jedné z naši intimních odběrových místností. V některých případech lze odběr provést doma, avšak je nezbytné tento vzorek dopravit na kliniku nejpozději do hodiny od odběru. Přepravované sperma musí být po celou dobu uchováno při tělesné teplotě a v temnu. V případě vážných zdravotních překážek je vzorek spermatu odebírán mikrochirurgickou metodou TESE.

Vyšetření spermiogramu

Toto vyšetření je prováděno v naší embryologické laboratoři a posuzuje objem ejakulátu, počet spermií, jejich pohyblivost a morfologii. Hodnoty spermiogramu se v čase mění, proto je možné, že bude zapotřebí odběr a vyšetření spermiogramu opakovat, abychom získali dostatek kvalitních spermií k zamrazení.

Zamrazení spermií

Odebrané spermie jsou v embryologické laboratoři ošetřeny kryoprotektivy, která je chrání před poškozením mrazem. Následně jsou spermie zamrazeny nejmodernější a nejšetrnější metodou mražení – vitrifikací.