Asistovaná reprodukce

Stanovení vhodné léčby

Na základě vstupní konzultace je posuzována závažnost příčiny neplodnosti páru a od nich se pak odvíjí doporučený postup léčby. U párů, u nichž to stanovená diagnóza umožňuje, se snažíme postupovat od jednoduchých léčebných metod k těm náročnějším.

 

Limity léčby

Dle platné legislativy České Republiky můžeme léčit pouze heterosexuální páry, které splňují věkový limit ženy pro léčbu metodami asistované reprodukce. V den embryotransferu, případně inseminace nesmí být žena starší 48 let + 364 dní. Po dovršení 49. roku věku již nelze provést léčbu.

 

BMI limity

 1. Pacientky s BMI nad 35 mají významně sníženou úspěšnost v léčbě AR
 2. U pacientek s nadváhou je obvykle odběr oocytů technicky obtížný – ovaria jsou špatně dostupná pro aspirační jehlu a zisk oocytů nemusí být odpovídající.
 3. Při pokusu o aspiraci (odsátí) oocytů je při špatné dostupnosti větší riziko poranění okolních orgánů (střeva, velkých cév, močového měchýře). V případě takovýchto komplikací je nutný urgentní zákrok na operačním sále, který však na našem pracovišti nejsme schopni zajistit.
 4. U pacientů s nadváhou je velmi rizikové podání celkové anestezie.

Z výše uvedených důvodů má naše klinika limit pro léčbu IVF pomocí vlastních oocytů do BMI 35, a to z důvodu rizikového výkonu odběru oocytů (OPU) a s tím spojené celkové anestézie. V Případě, že pacient přesáhne tento limit, odběr oocytů nemůže být proveden. Pro všechny ostatní typy léčby je limit nastavený na BMI 40.

 

Typy léčby neplodnosti

V návaznosti na stanovenou diagnózu je lékařem doporučena vhodná léčba. Typy léčby v závislosti na tom, zda je problém na straně ženy nebo muže jsou následující:

 

 • Ultrazvukový monitoring růstu folikulů s následným časováním ovulace jednorázovou hormonální injekcí s doporučením nechráněného pohlavního styku s odstupem 24 – 48 hodin.
 • Intrauterinní inseminace (IUI)
 • Mimotělní oplodnění (IVF)
 • Mimotělní oplodnění (IVF) s darovanými vajíčky
 • Mimotělní oplodnění (IVF) s darovaným embryem
 • Mimotělní oplodnění (IVF) s využitím metody ICSI
 • Mimotělní oplodnění (IVF) s použitím spermií získaných metodou TESE
 • Mimotělní oplodnění (IVF) s darovanými spermiemi
 • Mimotělní oplodnění (IVF) s darovaným embryem