Speciální laboratorní metody

ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie)

ICSI je nejpoužívanější mikromanipulační metoda, při které je do každého vajíčka přenesena jedna spermie. Tuto spermii vybírá embryolog pod mikroskopem. Tato metoda se využívá výhradně při léčbě neplodnosti metodami IVF tedy při mimotělním oplodnění.

Kdy ICSI doporučujeme?

  • Předchozí selhání po oplození IVF
  • Pokud byl při odběru získán malý počet vajíček
  • Při použití zamrazených spermií
  • Při použití spermií získaných chirurgickým odběrem (TESE)
  • Při použití darovaných vajíček
  • Nízký počet a kvalita spermií
  • V dalších případech v závislosti na doporučení lékaře

Jak ICSI probíhá?

V embryologické laboratoři je pomocí speciálního přístroje zvaného mikromanipulátor zavedena právě jedna spermie do cytoplazmy právě jednoho vajíčka.
Úspěšnost oplodnění vajíček touto metodou se pohybuje okolo 90% a je velmi často využívána.