Speciální laboratorní metody

EmbryoScope

EmbryoScope je velmi sofistikovaný přístroj obsahující inkubátor, mikroskop a počítač. Používá se pro permanentní monitoring embryí, aniž by docházelo k narušení jejich přirozeného prostředí. Centra společnosti GENNET jsou prvními centry v České republice vybavenými tímto přístrojem. Interní statistiky naší kliniky ukazují zvýšení úspěšnosti léčby
o 5 %.