Vyšetření zárodku

Časté dotazy

Kdo doporučí provedení PGT/PGT-A

Při každé genetické konzultaci páru, který potenciálně čeká IVF, je třeba posoudit, zda jsou splněna kritéria k provedení PGT/PGT-A. K vyšetření embryí musí být ze zákona vždy doporučení od klinického genetika a písemný souhlas obou partnerů.

Jsou metody PGT/PGT-A hrazeny ze zdravotního pojištění?

Pokud vyšetření PGT/PGT-A klinický genetik indikuje na základě kritérií uvedených v Doporučení Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z.s., je test hrazen ze zdravotního pojištění, a to i v případě, že IVF cyklus ze ZP hrazen není (ženy nad 39 let, pár s vyčerpaným počtem hrazených cyklů). Páry hradí pouze některé mikromanipulační techniky v rámci IVF nehrazené ze ZP (např. nadstandardní metody oplodnění vajíčka – ICSI, PICSI, prodlouženou kultivaci embryí).

Pokud o PGT/PGT-A žádá pár, který nesplňuje kritéria, může klinický genetik PGT/PGT-A indikovat, ale zaplatí plnou cenu jako ostatní samoplátci dle ceníku.