Vyšetření zárodku

Časté dotazy

Kdo doporučí provedení PGT

Při každé genetické konzultaci páru, který potenciálně čeká IVF, je třeba posoudit, zda jsou splněna kritéria k provedení PGT. K vyšetření embryí musí být ze zákona vždy doporučení od klinického genetika a písemný souhlas obou partnerů.

Jsou metody PGT hrazeny ze zdravotního pojištění?

Pokud vyšetření PGT  klinický genetik indikuje na základě kritérií uvedených v Doporučení Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z.s., je test hrazen ze zdravotního pojištění, a to i v případě, že IVF cyklus ze ZP hrazen není (ženy nad 39 let, pár s vyčerpaným počtem hrazených cyklů). Páry hradí pouze některé mikromanipulační techniky v rámci IVF nehrazené ze ZP (např. nadstandardní metody oplodnění vajíčka – ICSI, PICSI, prodlouženou kultivaci embryí).

Pokud o PGT žádá pár, který nesplňuje kritéria, může klinický genetik PGT indikovat, ale zaplatí plnou cenu jako ostatní samoplátci dle ceníku.