Vyšetření zárodku

PGT-A

PGT-A (preimplantační genetické testování aneuploidií) je metoda vyšetření vad chromozomů u embrya před jeho přenesením do dělohy matky.

Proč PGT-A?

Mnoho cyklů IVF může končit zklamáním z neúspěšného uhnízdění (implantace) embrya. Jednou z nejčastějších příčin je nesprávné množství genetického materiálu (chromozomů) u přeneseného embrya. Vady v podobě ztráty chromozomu (monozomie) nebo nadpočetného chromozomu v embryu (trizomie) se označují jako aneuploidie. Naprostá většina embryí s těmito vadami se vůbec neuhnízdí v děloze. U menší části končí další vývoj aneuploidních embryí spontánním potratem na začátku těhotenství (1. trimestr). Ve výjimečných případech je chromozomová vada slučitelná s dalším vývojem plodu, a pokud není odhalena během prenatální péče a screeningu, může dojít k porodu postiženého dítěte (např. Downův syndrom s nadpočetným chromozomem 21).

Chromozomové vady se nevyhýbají ani mladým ženám – chybný počet chromozomů u nich můžeme odhalit přibližně u každého pátého embrya. Těsně před nástupem menopauzy je aneuploidie přítomna prakticky v každém vajíčku. K výraznému nárůstu ve výskytu vad v počtu chromozomů začíná docházet kolem 35 let věku ženy a šance na nalezení embrya se správným počtem chromozomů pak rychle klesá. Pravděpodobnost nalezení embrya se správnou chromozomovou výbavou v jednotlivých věkových skupinách je znázorněna v grafech 1 a 2 (analýza dat Gennet s.r.o., 3 347 IVF cyklů, 10 307 vyšetřených embryí).

Obrázek 1: Vzrůstající počet chromozomových vad (aneuploidií) v závislosti na věku ženy

Obrázek 2: Podíl pacientek s cyklem IVF, při kterém dojde k transferu alespoň 1 embrya, v závislosti na věku ženy

Pro koho je vhodné vyšetření PGT-A?

PGT-A je především doporučeno a indikováno klinickým genetikem v situacích, kdy je zvýšené riziko chromozomové vady u embryí. Jde především o tyto případy:

 • Věk ženy nad 35 let
 • Opakované těhotenské ztráty
 • Opakované neúspěchy cyklů IVF              
 • Narození dítěte nebo potrat plodu s chromozomovou vadou u páru
 • Mozaikové odchylky v počtu pohlavních chromozomů u jednoho z partnerů
 • Těžké poruchy tvorby spermií u muže
 • Prodělaná chemo/radioterapie u jednoho z partnerů

Pro PGT-A se ale může rozhodnout každý pár podstupující IVF, který chce mít jistotu, že nedojde k přenosu embrya s chybným počtem chromozomů. V případě neúspěšné implantace je pak možné vyloučit tuto příčinu jako důvod selhávání IVF cyklů.

Jak probíhá PGT-A?

Pár absolvuje IVF cyklus, v rámci kterého jsou získány a oplozeny oocyty. V embryologické laboratoři jsou embrya kultivována a během vývoje monitorována až do okamžiku, kdy 5., nebo 6. den po oplození dosáhnou stádia nazývaného blastocysta. V této chvíli odebere embryolog 5–10 buněk z trofektodermu, což je oblast embrya, ze které vznikají zárodečné obaly jako je placenta. Část embrya, ze které se později vyvine samotný plod, zůstává při odběru nedotčena.

Embrya jsou následně zamražena a vzorky předány k vyšetření do laboratoře specializované na PGT.

Vyšetření v PGT laboratoři je provedeno pomocí molekulárně genetických metod na principu PCR a s využitím nejmodernějších technologií jako je sekvenování nové generace (NGS). Výsledek vyšetření je obvykle k dispozici do 2 týdnů. V případě normálního výsledku je embryo transferováno v některém dalším cyklu.

Jaké výsledky mohu očekávat?

Vyšetřená embrya je možné rozdělit do 4 základních skupin dle závěru vyšetření a doporučení dalšího postupu:

 

Jaké jsou limitace PGT-A a jeho spolehlivost?

 • Biopsie embrya 5.–6. dne vývoje ve stadiu blastocysty není podle současných poznatků spojena s riziky pro plod a narozené dítě. Rovněž nijak nesnižuje šanci embrya na přežití procesu mražení, ani sama o sobě nesnižuje šanci na jeho úspěšné uhnízdění v děloze.
 • Manipulace s malým kouskem vzorku a nízký počet buněk dostupných pro genetické vyšetření mohou vést k tomu, že u 3–5 % embryí není získán výsledek. Nevyšetřená embrya je však většinou možné znovu rozmrazit a celé vyšetření zopakovat, anebo je v případě PGT-A možné se rozhodnout pro transfer nevyšetřeného embrya.
 • PGT-A dokáže s přesností větší než 97% správně určit embrya vhodná k transferu, ale nedokáže odhalit vady způsobené náhodnými mutacemi a další vývojové vady, které nemají jasnou genetickou příčinu (3-5% i u těhotenství bez IVF). V případě těhotenství po PGT-A je proto doporučená stejná prenatální péče a screening jako u každého jiného těhotenství.
 • Bioptované buňky trofektodermu nemusí vždy 100% reprezentovat genetickou výbavu zbytku embrya. Vyšetřením embrya ve velmi časné fázi vývoje mohou být u 5–10 % embryí nalezeny náhodné genetické změny, které zpravidla během dalšího vývoje vymizí (mozaiky aneuploidií, parciální aneuploidie chromozomů). Tyto abnormality mohou být v některých případech spojeny se zdravotními riziky pro plod a těhotenství. Embrya s tímto typem výsledku ale mají stále nezanedbatelný potenciál pro úspěšnou graviditu a porod zdravého dítěte. Jejich transfer do dělohy je proto možný po zvážení dalších možností léčby s IVF specialistou a po konzultaci s klinickým genetikem na základě posouzení konkrétního nálezu u embrya.
 • Při nízkém počtu odebraných vajíček a oplozených embryí se může stát, že stádia vhodného k odběru vzorku (blastocysta) dosáhne pouze málo embryí a z těch pak všechna mohou nést chromozomovou vadu. PGT-A tuto velmi nepříjemnou skutečnost může odhalit, ale samo o sobě není její příčinou, ani ji bohužel nedokáže odstranit.

Jaké jsou cíle PGT-A

Cílem PGT-A je zkrácení časového úseku k početí a narození zdravého dítěte tím, že jsou z přenosu do dělohy vyřazena embrya z chromozomovými vadami. Transfer takových embryí nevede k úspěchu a v případě spontánního potratu v důsledku aneuploidie se může doba k provedení transferu dalšího embrya protáhnout o několik měsíců. Zejména v případě, že je nutné provést revizi děložní dutiny.

Provedení PGT-A u embryí neznamená jistotu otěhotnění, ale k úspěchu léčby pomáhá zejména díky: 

 • Snížení počtu neúspěšných transferů a s tím spojené psychické zátěže
 • Snížení počtu spontánních potratů
 • Snížení rizika těhotenství s plodem nesoucím chromozomovou vadu
 • Vyloučení neperspektivních embryí šetří náklady vynaložené na zbytečné transfery a v průměru zkracuje čas nutný k narození zdravého dítěte v rámci léčby neplodnosti
 • Přináší užitečné informace pro pacienty, které mohou být vodítkem k volbě dalšího postupu léčby například s využitím darovaných vajíček, spermií nebo embryí

Před volbou PGT-A je vhodné odborné posouzení všech jedinečných okolností u léčeného páru. V tom pomůže konzultace s lékařem IVF specialistou, který pak může zařadit PGT-A do léčebného postupu.

Úhrada PGT-A

Po konzultaci s klinickým genetikem je v indikovaných případech, kdy je zvýšené riziko chromozomové vady u embrya (viz uvedené případy výše), hrazeno PGT-A  ze zdravotního pojištění.

V ostatních případech lze PGT-A na žádost páru nabídnout za přímou úhradu dle ceníku kliniky – viz ceník.