Imunologie

Vyšetření muže

V imunologické laboratoři GENNET jsou zavedeny metody stanovení kvality spermií v ejakulátu pomocí průtokové cytometrie. Cytometrická vyšetření ejakulátu lze provádět ze stejného vzorku ejakulátu, ze kterého byl proveden spermiogram. Není nutný další odběr.

Test apoptózy spermií

Apoptóza je řízená smrt buněk. Jde o přirozený proces, při kterém dochází k postupnému umírání spermií, fragmentaci DNA i ke změnám na povrchu buněk. Apoptotické spermie nejsou schopné oplodnit oocyt, ale v časném stádiu apoptózy jsou ještě pohyblivé, a tedy mikroskopicky těžko odlišitelné od skutečně živých spermií.

Poměr apoptotických a živých spermií určuje kvalitu ejakulátu. Ve zdravém ejakulátu by mělo být více než 50 % živých spermií a méně než 50 % spermií apoptotických. Pravděpodobnost oplodnění oocytů stoupá s vyšším zastoupením živých spermií v ejakulátu.

Vysoké zastoupení apoptotických spermií je zjišťováno u pacientů s infekcemi, autoimunitními onemocněními či patologiemi v oblasti urogenitálního traktu. Proto u pacientů s opakovaně vysokým počtem apoptotických spermií doporučujeme léčbu u androloga, případně imunologa.

Apoptotické spermie mají častěji poškozený akrozom, fragmentovanou DNA, jsou méně pohyblivé, a proto nejsou vhodné pro metody IUI a IVF, při nichž spermie musí aktivně sama proniknout do vajíčka.

Fragmentace DNA ve spermiích

Stanovení počtu spermií s fragmentovanou DNA provádíme cytometricky pomocí metody TUNEL (Terminal deoxynucleotide transferase dUTP Nick End Labelling). Do DNA spermií se pomocí enzymu naváže barvička a označí poškozenou DNA. V kvalitním ejakulátu je méně než 20 % spermií s fragmentovanou DNA. Mírně zvýšená hodnota je 20–30%. Vysoká hodnota je více jak 30 % spermií s fragmentací DNA.

Čím více je ve vzorku spermií s fragmentovanou DNA, tím nižší je pravděpodobnost úspěšného oplodnění oocytu. Vyšetření fragmentace DNA je doporučeno pacientům
s vysokým počtem apoptotických spermií, pacientům s několika neúspěšnými cykly IVF (zejména pokud se špatně vyvíjela embrya) nebo pacientům s onemocněními, která mohou mít vliv na kvalitu spermií.

Další vyšetření

Nabízíme také cytometrické vyšetření koncentrace spermií a leukocytů v ejakulátu, stanovení počtu spermií s nekvalitním akrozomem nebo bez akrozomálních proteinů. Kvalita akrozomu je nezbytná pro přirozené oplodnění oocytu.

Mikroskopicky provádíme vyšetření přítomnosti protilátek proti spermiím. Protilátky mohou výrazně inhibovat pohyb spermií. Vyšetření se doporučuje zejména u pacientů se sníženou pohyblivostí spermií (asthenozoospermie).

Příčinou infertility mužů může být i porucha imunitního systému nebo autoimunita. V nabídce laboratoře je soubor vyšetření krve, které umožňuje zhodnotit buněčnou i humorální imunitu pacientů a zahrnuje i základní autoimunitní markery.