Imunologie

Nejčastější otázky

Co je uvedeno ve výsledkové zprávě?

Náš výsledkový list kromě jednotlivých údajů obsahuje i komentář shrnující celkový laboratorní nález, případně další doporučení. Máme-li pozitivní nález, ověřujeme si
v informačním systému, zda pacient v minulosti už podobný nález neměl zjištěn.
Laboratoř a lékaři spolu aktivně spolupracují, proto v případě nutnosti doplnit vyšetření se snažíme provést ho co nejdříve z původního séra, které je archivováno. Případně požádáme o nový odběr. Léčbu zajišťuje buď imunolog kliniky GENNET, nebo imunolog z jiného pracoviště – dle volby zejména mimopražských pacientů.

Čím je imunologická laboratoř kliniky GENNET speciální?

Jsme mladá laboratoř s velkými plány a chutí zavést nejmodernější vyšetřovací metody.

Specialitou našeho pracoviště je zejména:

  • Použití zpracovaných partnerových spermií ke stimulaci partnerčiny krve v testu produkce cytokinů a aktivace NK buněk. Pokud nejsou k dispozici, použije se vzorek spermií dárce.
  • Vyšetření spermií průtokovou cytometrií včetně stanovení apoptózy a fragmentace DNA.
  • Odběr spermií se provádí v klinice Archa, kde sídlí jak IVF centrum (s odběrovými kabinkami pro muže), tak imunologická laboratoř. Spermie tak jsou ihned předány
  • k vyšetření a výsledky nejsou zkresleny transportem.

Jaké další služby nabízí imunologická laboratoř?

Provádíme klasická imunologická vyšetření pro pacienty lékařů-alergologů, praktických lékařů, gastroenterologů, gynekologů atd. Provádíme např. vyšetření specifického IgE proti alergenům, včetně tzv. komponentové diagnostiky pomocí metody FEIA (CAP).
Dále nabízíme možnost nechat si vyšetřit alergii pomocí metody Optigen, což je panel
20 definovaných alergenů vyšetřených najednou. Vyšetření je vhodné pro ty pacienty, kteří si chtějí ověřit, zda nejsou alergičtí. 

Provádíme také metody fluorescenční mikroskopie, test oxidativního vzplanutí, bazotest aj. Kompletní seznam vyšetření je uveden v Laboratorní příručce. Naše laboratoř je akreditovaná dle ČSN EN ISO 15189:2013. 

Jaká léčba je doporučena v případě pozitivních výsledků?

V případě pozitivních výsledků svědčících pro problém s imunitou je pacientský pár objednán na imunologické vyšetření. S ohledem na zdravotní stav partnerů a plány IVF centra je vypracován další postup léčby. U mužů je doplněno imunologické vyšetření ejakulátu (pokud již nebylo provedeno) a pacient je v případě pozitivních nálezů doporučen k urologovi, který nastaví další léčebný program. Všechna pracoviště jsou propojena jednotným informačním systémem, díky tomu je možné sdílet výsledky, sledovat průběh léčby a úspěšnost cyklů.

Jaké jsou plány imunologické laboratoře do budoucna?

Jsou veliké, ale v současnosti pracujeme především na zavedení metody MACS do rutinního používání v našich IVF centrech. Pomocí magnetických kuliček s navázanými protilátkami proti annexinu V lze vychytat apoptotické spermie z ejakulátu, a takto pročištěný ejakulát bude kvalitnější pro metody IUI, IVF a ICSI. Zároveň budeme moci zlepšit kvalitu zamražených vzorků spermií. Tento postup se začíná používat v řadě IVF center, ale u nás bude doporučován pacientům navíc na základě cytometrické analýzy apoptózy v ejakulátu
a reálných počtů apoptotických buněk v ejakulátu. Toto jiná centra poskytnout neumí.
Z provedených zahraničních studií vyplývá, že kuličky MACS statisticky významně zvyšují pravděpodobnost početí.