Politika kvality a etický kodex

Zásady profesionálního chování a etiky

Zásady profesionálního chování a etiky představují základní pilíře naší akciové společnosti. Představují to, co nás definuje a odlišuje od konkurence.

V zájmu zachování zdravého pracovního prostředí se od všech zaměstnanců očekává, že se budou držet určitých norem chování – otevřenosti, udržitelnosti a respektu. Jsme pravdomluvní, féroví a dodržujeme všechny platné právní předpisy a zároveň při své činnosti uplatňujeme nejvyšší etické standardy.

Společnost FutureLife jedná čestně a poctivě a dodržuje vlastní zásady a pravidla společenské odpovědnosti, abychom zajistili, že se za své jednání budeme zodpovídat nejen našim zainteresovaným subjektům, ale také všem našim klientům po celém světě.

Náš úspěch je založen na usilovné etické práci všech našich zaměstnanců a jeho základem je vedení lidí, robustní rámec řízení rizik a dodržování předpisů.

Budoucí výsledky se budou opírat o naše základní hodnoty – vysokou kvalitu, poctivost, integritu, výzkum a vývoj a samozřejmě bezpečnost, protože tyto hodnoty definují naši společnou kulturu
v zemích, kde působíme.

Francisco Lobbosco
CEO of FutureLife