Nádorová genetika

Úhrada

Ze zdravotního pojištění je hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem.

Pokud jsou dle posouzení klinického genetika splněna indikační kritéria k testování predispozičních genů, pak je i toto genetické vyšetření zdravotní pojišťovnou v ČR plně hrazeno.

Pokud indikace splněna není, je možno nabídnout genetické vyšetření za úhradu.

Na našem pracovišti nabízíme:

  • vyšetření celé kódující sekvence genů BRCA1 a BRCA2 pro dědičný syndrom karcinomu prsu a vaječníků za 12 000 Kč,
  • vyšetření skupiny ONKO1 (13 genů včetně BRCA1 a BRCA2) – vrozené dispozice ke karcinomu prsu a vaječníků za 20 000 Kč,
  • vyšetření skupiny ONKO2 (geny MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, MUTYH) – vrozené dispozice ke karcinomu tlustého střeva a konečníku za 20 000 Kč.