Získejte 500Kč voucher na vyšetření!
info zde

PRENASCAN

PRENASCAN je test stanovující riziko genetických vad plodu ze vzorku krve těhotné ženy.
Měří množství a složení DNA plodu kolující v krevním oběhu matky.

Výhody vyšetření PRENASCAN

  • bezpečný

    Neinvazivní test bez rizika spontánního potratu.

  • přesný

    Odhalí nejširší spektrum genetických vad z dostupných krevních testů. Zjišťuje pohlaví plodu.

  • snadný

    Na vyšetření stačí pouze 10ml krve.

  • spolehlivý

    Nutnost opakovat test v méně než 2% případů. Možné provést i u dvojčetného těhotenství.

Kdy mám podstoupit vyšetření PRENASCAN?

  • při vyšším věku matky (nad 35 let)
  • v některých případech při zvýšeném riziku trizomie chromozomů č. 21, 18 a 13  zjištěném při biochemickém screeningu bez ultrazvukového nálezu
  • při atypickém výsledku screeningu s hraničním rizikem
  • v těhotenství po asistované reprodukci
  • při obavách o osud plodu

Jaká rizika je možné odhalit?

  • závažné poruchy počtu a obsahu chromozomů plodu
  • nadpočetný chromozom č. 21 (trizomie) způsobující Downův syndrom
  • trizomie chromozomu č. 18 způsobující Edwardsův syndrom
  • trizomie chromozomu č. 13 způsobující Patauův syndrom
  • trizomie chromozomů č. 9, 16 a 22 zvyšujících riziko spontánního potratu
  • poruchy chromozomů X a Y určujících pohlaví plodu např. Turnerův syndrom (monozomie X), Klinefelterův syndrom (trizomie XXY)
  • změny obsahu chromozomů - 84 delečních a duplikačních syndromů
všechna rizika najdete zde

Riziko vzniku Downova syndromu k věku matky

Riziko vzniku Downova syndromu k věku matky

PRENASCAN

PRENASCAN není doporučován jako test první volby při nálezu odchylky utváření orgánů plodu zjištěných ultrazvukovým vyšetřením a při vysokém riziku chromozomální vady; v těchto případech doporučujeme vyšetření plodu metodami invazivní prenatální diagnostiky – odběrem choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AMC).

Riziko vzniku trizomie stoupá s věkem matky. V současnosti neexistuje ani účinná prevence, ani cílená léčba těchto chromozomálních vad a životní prognóza postižených je často nepříznivá.

Jak vyšetření probíhá?

  • Test se provádí od 10. týdne těhotenství
  • Těhotné ženě je odebrána krev, která je následně poslána do laboratoře
  • Výsledky testu jsou k dispozici do 10 pracovních dní

Princip testu

V době těhotenství přechází volná DNA plodu do krve matky a v mateřském oběhu koluje směs úlomků DNA matky a plodu. Metodou masivní paralelní sekvenace (MPS) lze každý z milionů úlomků DNA v plazmě matky přiřadit k chromozomu, ze kterého pochází, a zjistit tak nadbytek nebo nedostatek DNA určitého chromozomu u plodu.

V případě pozitivního výsledku je nález nutno potvrdit invazivním vyšetřením plodu – genetickým vyšetřením tkáně plodu získané odběrem choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AMC).

Princip testu

balíček PRENASCAN PLUS zahrnuje

  • Konzultaci s lékařem
  • Screening vrozených vývojových vad v I. trimestru (tzv. kombinovaný test)
  • Neinvazivní test PRENASCAN
  • Zvýhodněnou cenu na podrobné morfologické vyšetření plodu ve 20. týdnu gravidity 700 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY MOHOU PŘISPÍVAT VÝRAZNOU ČÁSTKOU NA VYŠETŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ. NEZAPOMEŇTE SE U SVÉ POJIŠŤOVNY INFORMOVAT!

Cena balÍčku
12 500 Kč

Proč GENNET?

Díky komplexnosti našich služeb poskytujeme veškerou péči na jednom místě.

  • Disponujeme nejmodernějším technickým vybavením. Naši odborníci jsou tak schopni přesně určit diagnózu a následující postup léčby.
  • Námi poskytovaná vyšetření Vám zajistí maximum informací o plodu.  
  • Jsme specialisté jak v neinvazivních (ultrazvuk, krevní testy, Prenascan), tak v invazivních metodách vyšetření, kdy geneticky vyšetřujeme tkáně plodu získané nejčastěji odběrem vody plodové (AMC) nebo choriových klků (CVS).
  • Nejste na to sami. Po celou dobu vás bude doprovázet tým našich odborníků, na který se můžete obracet se všemi dotazy.
  • Vždy děláme maximum pro vaši spokojenost.

Jak se objednat?

Pro více informací a objednání kontaktujte vedoucí Centrálního příjmu vzorků Mgr. Janu Vávrovou.

 nebo vyplňte kontaktní formulář níže.  

Kontaktujte nás

GENNET Praha
Tel: +420 222 313 000
GENNET Liberec
Tel: +420 483 101 300

* - povinná pole

Beru na vědomí, že telefonická ani emailová komunikace nezaručuje dostatečnou ochranu osobních údajů, protože není možné ověřit, komu byly osobní údaje předány a že poskytovatel zdravotních služeb nenese žádnou odpovědnost za tyto následky a v rozsahu informací obsažených v emailu či sdělených telefonicky zbavuji poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti.