PRENASCAN

PRENASCAN je test stanovující riziko genetických vad plodu ze vzorku krve těhotné ženy.
Měří množství a složení DNA plodu kolující v krevním oběhu matky.

Výhody vyšetření PRENASCAN

 • bezpečný

  Neinvazivní test bez rizika spontánního potratu.

 • přesný

  Odhalí nejširší spektrum genetických vad z dostupných krevních testů s přesností. Zjišťuje pohlaví plodu.

 • snadný

  Na vyšetření stačí pouze 10ml krve. Možné provést i u dvojčetného těhotenství.

 • spolehlivý

  Nutnost opakovat test v méně než 2% případů.

Kdy mám podstoupit vyšetření PRENASCAN?

 • při vyšším věku matky (nad 35 let)
 • při zvýšeném riziku trizomie chromozomů zjištěném při biochemickém screeningu bez ultrazvukového nálezu
 • při atypickém výsledku screeningu s hraničním rizikem
 • v těhotenství po asistované reprodukci
 • při obavách o osud plodu

Jaká rizika je možné odhalit?

 • závažné poruchy počtu a obsahu chromozomů plodu
 • Downův syndrom
 • Edwardsův syndrom
 • Patauův syndrom
 • riziko spontánního potratu
 • poruchy chromozomů X a Y určujících pohlaví plodu
 • Turnerův syndrom
 • Klinefelterův syndrom
všecha rizika najdete zde

Riziko vzniku Downova syndromu k věku matky

Riziko vzniku Downova syndromu k věku matky

PRENASCAN

PRENASCAN není doporučován jako test první volby při nálezu odchylky utváření orgánů plodu zjištěných ultrazvukovým vyšetřením a při vysokém riziku chromozomální vady; v těchto případech doporučujeme vyšetření plodu metodami invazivní prenatální diagnostiky – odběrem choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AMC).

Riziko vzniku trizomie stoupá s věkem matky. V současnosti neexistuje ani účinná prevence, ani cílená léčba těchto chromozomálních vad a životní prognóza postižených je často nepříznivá.

Jak vyšetření probíhá?

 • Test se provádí od 10. týdne těhotenství
 • Těhotné ženě je odebrána krev, která je následně poslána do laboratoře
 • Výsledky testu jsou k dispozici do 10 pracovních dní

Princip testu

V době těhotenství přechází volná DNA plodu do krve matky a v mateřském oběhu koluje směs úlomků DNA matky a plodu. Metodou masivní paralelní sekvenace (MPS) lze každý z milionů úlomků DNA v plazmě matky přiřadit k chromozomu, ze kterého pochází, a zjistit tak nadbytek nebo nedostatek DNA určitého chromozomu u plodu.

V případě pozitivního výsledku je nález nutno potvrdit invazivním vyšetřením plodu – genetickým vyšetřením tkáně plodu získané odběrem choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AMC).

Princip testu

balíček PRENASCAN PLUS zahrnuje

 • Konzultaci s lékařem
 • Screening vrozených vývojových vad v I. trimestru (tzv. kombinovaný test) a rizika preeklampsie
 • Neinvazivní test PRENASCAN
 • Voucher v hodnotě 500 Kč na podrobné morfologické vyšetření plodu ve 20. - 22. týdnu gravidity NEBO voucher ve stejné hodnotě na 4D ultrazvuk.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY MOHOU PŘISPÍVAT VÝRAZNOU ČÁSTKOU NA VYŠETŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ. NEZAPOMEŇTE SE U SVÉ POJIŠŤOVNY INFORMOVAT!

Cena balÍčku
12 500 Kč

Proč GENNET?

Díky komplexnosti našich služeb poskytujeme veškerou péči na jednom místě.

 • Disponujeme nejmodernějším technickým vybavením. Naši odborníci jsou tak schopni přesně určit diagnózu a následující postup léčby.
 • Námi poskytovaná vyšetření Vám zajistí maximum informací o plodu.  
 • Jsme specialisté jak v neinvazivních (ultrazvuk, krevní testy, Prenascan), tak v invazivních metodách vyšetření, kdy geneticky vyšetřujeme tkáně plodu získané nejčastěji odběrem vody plodové (AMC) nebo choriových klků (CVS).
 • Nejste na to sami. Po celou dobu vás bude doprovázet tým našich odborníků, na který se můžete obracet se všemi dotazy.
 • Vždy děláme maximum pro vaši spokojenost.

Jak se objednat?

Pro více informací a objednání kontaktujte vedoucí Centrálního příjmu vzorků Mgr. Janu Vávrovou.

 nebo vyplňte kontaktní formulář níže.  

Kontaktujte nás

GENNET Praha 7
Tel: +420 222 313 000
GENNET Liberec
Tel: +420 483 101 300

* - povinná pole

Beru na vědomí, že telefonická ani emailová komunikace nezaručuje dostatečnou ochranu osobních údajů, protože není možné ověřit, komu byly osobní údaje předány a že poskytovatel zdravotních služeb nenese žádnou odpovědnost za tyto následky a v rozsahu informací obsažených v emailu či sdělených telefonicky zbavuji poskytovatele zdravotních služeb povinnosti mlčenlivosti.