Urologie a andrologie

Andrologie

Cílem kliniky GENNET je nabízet špičkové a komplexní služby. Proto je součástí našeho centra také oddělení urologie a andrologie.
Léčba neplodnosti může být úspěšná jen v případě, že jsou k dispozici kvalifikovaní odbornícinejmodernější vybavení jak pro ženu, tak i pro jejího partnera. Zároveň na klinice GENNET nabízíme mužům péči nejen v rámci léčby neplodnosti, ale zabýváme se diagnostikou, léčbou a prevencí i dalších poruch a chorob mužských reprodukčních orgánů, vylučovací soustavy a genitálu.

V rámci andrologické ambulance řešíme:

  • sexuální dysfunkce,

  • poruchy sexuální výkonnosti a apetence, ztráty erekce, sexuálního vzrušení, orgasmu a sexuálního uspokojení,
  • erektilní dysfunkce,
  • syndrom stárnoucího muže,
  • pokles mužských pohlavních hormonů spojený s poklesem sexuální aktivity a změnou kvality života,
  • mužskou neplodnost,
  • vyšetření spermiogramu,
  • poradenství při poruše tvorby spermií nebo jejich snížené pohyblivosti,
  • poruchy tvaru spermií,
  • poruchy transportu spermií.