Invazivní vyšetření

AMC – odběr plodové vody

  • Odběr vody plodové (VP) neboli amniocentéza se provádí nejčastěji kolem 16. týdne těhotenství.
  • Vyšetření lze provést i v pozdějších stadiích těhotenství, ze zákona je však zásah do průběhu těhotenství (ukončení těhotenství pro vrozenou vývojovou vadu) možný pouze do 24. týdne.
  • Odběr se provádí velmi tenkou jehlou přes stěnu břišní pod ultrazvukovou kontrolou (lékař po celou dobu odběru jasně vidí hrot jehly, poranění plodu je velmi nepravděpodobné).
  • Odebírá se cca 15–20 ml VP (toto množství se během několika následujících hodin po odběru doplní).
  • Těhotné udávají bolestivost asi jako při odběru krve nebo při aplikaci běžné injekce.
  • Riziko komplikací těhotenství spojené s odběrem VP je podle literárních údajů asi 0,5 až 1 %.