Blog

RNDr. Marie Trková, Ph.D. spoluautorkou oceněné studie

06.06.2023

Naši odborníci se podílejí na projektech, které znamenají významný pokrok medicíny - RNDr. Marie Trková, Ph.D., odborný VŠ pracovník v laboratorních metodách naší cytogenetické laboratoře, se jako spoluautorka podílela na odborné studii Minimal residual disease in BCR::ABL1-positive acute lymphoblastic leukemia: different significance in typical ALL and in CML-like disease publikované v časopise Leukemia. Publikace nyní získala ocenění od České Hematologické Společnosti pro práci, která úspěšně reprezentuje českou hematologii v mezinárodním srovnání. Gratulujeme!

Ko​​mentář spoluautorky: "Ke spolupráci na výzkumu u vysoce rizikové skupiny dětské akutní lymfoblastické leukemie (ALL) jsme byli přizváni Prof. MUDr. J. Zunou, Ph.D. z laboratoře CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK Praha a FN Motol. V cytogenetické laboratoři jsme metodou FISH na sortovaných buněčných populacích od dětských pacientů s BCR-ABL1 - positivní ALL přispěli k potvrzení hypotézy dvou subtypů tohoto onemocnění. Včasné rozpoznání těchto dvou typů leukemie u dětských pacientů je zásadní pro zahájení optimální léčby. Přestože naše práce představuje pouze malou část velké mezinárodní studie, velice si ceníme možnosti podílet se na takovém projektu."


RNDr. Marie Trková, Ph.D. spoluautorkou oceněné studie

Mohlo by vás zajímat

6. ročník evropského kongresu o volné DNA s GENNET účastí
Novinka
03.04.2024

Klíčem ke špičkové a efektivní péči jsou odborníci, kteří neustále pracují na zdokonalování svých znalostí. Proto se náš NIPT tým (tým pro neinvazivní prenatální…

Týmy GENNET prezentovaly výsledky studií na Martinské konferenci
Novinka
30.03.2024

Velmi nás těší aktivní účast našich odborníků v oblasti genetiky na Martinské konferenci 2024, které se konala v půlce března ve slovenském Martine. Letošní ročník…

GENNET na konferenci Kaprasův memoriál 2024
Novinka
28.03.2024

Velmi nás těší aktivní účast našich odborníků na konferenci klinické genetiky Kaprasův den 2024. Zástupci GENNET aktivně přispěli do programu konference našimi…

Novinka
21.03.2024

Vážené klientky a klienti, rádi bychom Vás informovali o otevírací době během velikonočních svátků. Ve dnech 29.3. – 30.3. a 1.4. 2024 máme na všech pobočkách GENNET otevřeno pouze pro objednané pacienty a urgentní případy.