Blog

Naše lékařky prezentovaly GENNET na konferenci Drug Hypersensitivity Meeting 2023

15.05.2023

Vedoucí lékařka programu alergologie a klinické imunologie MUDr. Lenka Sedláčková se společně s MUDr. Janou Vydlákovou zúčastnily konference Drug Hypersensitivity Meeting 2023 pořádané Evropskou akademií alergologie a klinické imunologie (EAACI) ve Veroně. Program konference, její přínos pro praxi i prezentaci GENNET v rámci akce shrnula přímo paní doktorka Sedláčková.

„Program této mezinárodní konference je zaměřen na různé aspekty lékových hypersenzitivit od příčin, mechanismů, přes diagnostiku až po léčebné možnosti. Jde o dynamicky se vyvíjející oblast alergologie. Velký význam má pro stavy, které jsou za alergii často mylně považovány a zbytečně brání účinné léčbě. Vyloučení alergie na penicilinová antibiotika nebo lokální anestetika umožní bezpečné používání v budoucnu u 90 % pacientů s podezřením na alergii na tyto léky. Vyšetřovací postupy se v různých zemích liší, alergologických pracovišť připravených ke komplexnímu vyšetřování včetně kožních a provokačních testů s léky je obecně všude nedostatek, a tak se hledají a ověřují jednodušší algoritmy využívající stratifikaci rizika podle typu a závažnosti původní reakce. Za naše pracoviště jsme prezentovaly 2 postery s kazuistikami upozorňujícími na důležitost komplexního posouzení a vyšetřování všech potenciálních spouštěčů reakce, protože první odhad příčiny u operací a dalších intervenčních zákroků je často mylný. Po době on-line workshopů vynucených pandemií covid-19 umožnilo osobní setkání s kolegy a experty diskutovat zkušenosti, navazovat nebo upevňovat kontakty a plánovat další spolupráci v mezinárodním měřítku.“

MUDr. Lenka Sedláčková
Vedoucí programu alergologie a klinické imunologie


Naše lékařky prezentovaly GENNET na konferenci Drug Hypersensitivity Meeting 2023

Mohlo by vás zajímat

RNDr. Marie Trková, Ph.D. spoluautorkou oceněné studie
Novinka
06.06.2023

Naši odborníci se podílejí na projektech, které znamenají významný pokrok medicíny - RNDr. Marie Trková, Ph.D., odborný VŠ pracovník v laboratorních metodách…

Novinka
31.05.2023

Vážené klientky a klienti, ve čtvrtek dne 15.6. 2023 budou naše pobočky GENNET Praha 1, GENNET Praha 7 i GENNET Liberec fungovat od 12:00 v omezeném provozu.  

Naše lékařky prezentovaly GENNET na konferenci Drug Hypersensitivity Meeting 2023
Novinka
15.05.2023

Vedoucí lékařka programu alergologie a klinické imunologie MUDr. Lenka Sedláčková se společně s MUDr. Janou Vydlákovou zúčastnily konference Drug Hypersensitivity…

Novinka
07.05.2023

Vážení klienti,  v pondělí 8. května fungují naše kliniky v omezeném provozu pouze pro objednané pacienty.  Děkujeme za pochopení.