Blog

Jak může ovlivnit kvalitu spermií prodělaná infekce COVID-19 a jak je to s očkováním?

30.11.2021

Na tuto otázku není úplně jednoznačná odpověď, která by měla podporu v robustních statistických datech nebo vycházela z mnoholetých zkušeností. Přesto, že je s námi covidová infekce již druhým rokem, na toto téma je minimum publikovaných prací a jejich výsledky jsou více než rozporuplné.

Je potřeba si uvědomit, že spermiogram odráží celkový zdravotní stav muže. Lze tedy obecně říci, že zdravý muž bude mít lepší spermiogram než muž nemocný, a to po stránce fyzické i psychické. Je možné obecně tvrdit, že jakákoliv virová nebo bakteriální infekce, stejně tak jako nádorové onemocnění či závažné trauma, vede ke zhoršení parametrů spermiogramu ať již v kvantitativních či kvalitativních parametrech. Lze tedy poměrně jednoznačně říci, že těžký průběh covidové infekce s vysokými teplotami a celkovou alterací stavu povede k zhoršení parametrů spermiogramu a tím pádem ke snížení pravděpodobnosti spontánní koncepce. Na druhou stranu toto zhoršení fertilního potenciálu daného muže by mělo být dočasné, s kompletní restitucí stavu po odeznění příznaků onemocnění a obnovení funkce zárodečného epitelu ve tkáni varlat. Závažnost a délka zhoršení parametrů spermiogramu bude nejspíše přímo úměrně odpovídat závažnosti průběhu covidové infekce a celkovému zdravotnímu stavu daného muže.

Vakcinace proti SARS-COV-2, dle některých prací by neměla vést ke zhoršení spermiogramu [JAMA. Published online June 17, 2021. doi:10.1001/jama.2021.9976] na druhou stranu je potřeba říci, že očkovacích látek proti covidové infekci je v současnosti v České republice používáno vícero druhů a paušalizovat jejich dopad na spermatogenezu může být poněkud zavádějící. Zcela určitě je možné tvrdit, že případné zhoršení kvalitativních či kvantitativních parametrů spermiogramu bude zcela jistě odpovídat postvakcinační reakci daného jedince. Pokud očkovaný po prodělaném očkování nezaznamená žádné zásadní zdravotní obtíže, je možné předpokládat, že jeho fertilní potenciál zůstane beze změny. V opačném případě, tedy kdy po vakcinaci má dotyčný vysoké teploty a celkovou reakci, je možné předpokládat, že jeho spermiogram bude vykazovat jisté známky zhoršení v porovnání se stavem před vakcinací a to bez ohledu na to, která očkovací látka byla použita.

Závěrem je možné říci, že četnost závažných komplikací či závažných zdravotních stavů po vakcinaci je výrazně nižší než četnost závažných zdravotních komplikací při prodělané covidové infekci. Z tohoto pohledu je zcela jistě možné tvrdit, že je lepší a výhodnější se nechat očkovat než čekat na covidovou infekci, nehledě na to, že očkování si může každý z nás naplánovat, na rozdíl od náhodné akvirace viru.

MUDr. Viktor Vik, Ph.D

 


Mohlo by vás zajímat

Novinka
24.11.2022

Vážené klientky, vážení klienti, naše kliniky pro vás budou otevřeny následovně:  

Novinka
14.11.2022

Vážené klientky a klienti, z důvodu státního svátku ve čtvrtek  17. 11. 2022 bychom Vás rádi informovali, že provoz klinik je omezen pouze pro objednané. Děkujeme za pochopení, Váš GENNET

Světový den trombózy s klinikou GENNET
Novinka
26.10.2022

V rámci Světového dne trombózy, který celosvětově připadá na 13.10., kliniky GENNET nabídly zájemcům zdarma genetický test na vyšetření trombofilních mutací.…

Novinka
04.10.2022

Vážení klienti, rádi bychom vám oznámili, že ve dnech od 10. 10. 2022 – 14. 10. 2022 a následně od 31. 10. – 11. 11. 2022 bude mít MUDr. Viktor Vik dovolenou. MUDr. Jan Novák je do konce roku na stáži v Německu.