Blog

Jak může ovlivnit kvalitu spermií prodělaná infekce COVID-19 a jak je to s očkováním?

30.11.2021

Na tuto otázku není úplně jednoznačná odpověď, která by měla podporu v robustních statistických datech nebo vycházela z mnoholetých zkušeností. Přesto, že je s námi covidová infekce již druhým rokem, na toto téma je minimum publikovaných prací a jejich výsledky jsou více než rozporuplné.

Je potřeba si uvědomit, že spermiogram odráží celkový zdravotní stav muže. Lze tedy obecně říci, že zdravý muž bude mít lepší spermiogram než muž nemocný, a to po stránce fyzické i psychické. Je možné obecně tvrdit, že jakákoliv virová nebo bakteriální infekce, stejně tak jako nádorové onemocnění či závažné trauma, vede ke zhoršení parametrů spermiogramu ať již v kvantitativních či kvalitativních parametrech. Lze tedy poměrně jednoznačně říci, že těžký průběh covidové infekce s vysokými teplotami a celkovou alterací stavu povede k zhoršení parametrů spermiogramu a tím pádem ke snížení pravděpodobnosti spontánní koncepce. Na druhou stranu toto zhoršení fertilního potenciálu daného muže by mělo být dočasné, s kompletní restitucí stavu po odeznění příznaků onemocnění a obnovení funkce zárodečného epitelu ve tkáni varlat. Závažnost a délka zhoršení parametrů spermiogramu bude nejspíše přímo úměrně odpovídat závažnosti průběhu covidové infekce a celkovému zdravotnímu stavu daného muže.

Vakcinace proti SARS-COV-2, dle některých prací by neměla vést ke zhoršení spermiogramu [JAMA. Published online June 17, 2021. doi:10.1001/jama.2021.9976] na druhou stranu je potřeba říci, že očkovacích látek proti covidové infekci je v současnosti v České republice používáno vícero druhů a paušalizovat jejich dopad na spermatogenezu může být poněkud zavádějící. Zcela určitě je možné tvrdit, že případné zhoršení kvalitativních či kvantitativních parametrů spermiogramu bude zcela jistě odpovídat postvakcinační reakci daného jedince. Pokud očkovaný po prodělaném očkování nezaznamená žádné zásadní zdravotní obtíže, je možné předpokládat, že jeho fertilní potenciál zůstane beze změny. V opačném případě, tedy kdy po vakcinaci má dotyčný vysoké teploty a celkovou reakci, je možné předpokládat, že jeho spermiogram bude vykazovat jisté známky zhoršení v porovnání se stavem před vakcinací a to bez ohledu na to, která očkovací látka byla použita.

Závěrem je možné říci, že četnost závažných komplikací či závažných zdravotních stavů po vakcinaci je výrazně nižší než četnost závažných zdravotních komplikací při prodělané covidové infekci. Z tohoto pohledu je zcela jistě možné tvrdit, že je lepší a výhodnější se nechat očkovat než čekat na covidovou infekci, nehledě na to, že očkování si může každý z nás naplánovat, na rozdíl od náhodné akvirace viru.

MUDr. Viktor Vik, Ph.D

 


Mohlo by vás zajímat

Provoz klinik GENNET během květnových svátků
Novinka
29.04.2024

Vážené klientky a klienti, rádi bychom Vás informovali o otevírací době během květnových svátků 1. a 8. května.  V těchto dnech máme na všech pobočkách GENNET…

6. ročník evropského kongresu o volné DNA s GENNET účastí
Novinka
03.04.2024

Klíčem ke špičkové a efektivní péči jsou odborníci, kteří neustále pracují na zdokonalování svých znalostí. Proto se náš NIPT tým (tým pro neinvazivní prenatální…

Týmy GENNET prezentovaly výsledky studií na Martinské konferenci
Novinka
30.03.2024

Velmi nás těší aktivní účast našich odborníků v oblasti genetiky na Martinské konferenci 2024, které se konala v půlce března ve slovenském Martine. Letošní ročník…

GENNET na konferenci Kaprasův memoriál 2024
Novinka
28.03.2024

Velmi nás těší aktivní účast našich odborníků na konferenci klinické genetiky Kaprasův den 2024. Zástupci GENNET aktivně přispěli do programu konference našimi…