Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová

vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská

vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Veronika Mokrá
MUDr. Veronika Mokrá
lékařka IVF

MUDr. Veronika Mokrá

lékařka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Petra Holcová
MUDr. Petra Holcová
lékařka IVF

MUDr. Petra Holcová

lékařka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Veronika Mokrá
MUDr. Veronika Mokrá
lékařka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Petra Holcová
MUDr. Petra Holcová
lékařka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Fetální medicína rightArrow
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská

vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Vendula Johannová
MUDr. Vendula Johannová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Vendula Johannová

lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Kateřina Lebedová
MUDr. Kateřina Lebedová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Kateřina Lebedová

lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Peter Plevák
MUDr. Peter Plevák
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Peter Plevák

lékař oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Vendula Johannová
MUDr. Vendula Johannová
lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Kateřina Lebedová
MUDr. Kateřina Lebedová
lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Peter Plevák
MUDr. Peter Plevák
lékař oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová
MUDr. Monika Koudová
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová

vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Gabriela Křečková
MUDr. Gabriela Křečková
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Gabriela Křečková

lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová

lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Lenka Horáková
MUDr. Lenka Horáková
lékařka

MUDr. Lenka Horáková

lékařka

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Monika Koudová
MUDr. Monika Koudová
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Gabriela Křečková
MUDr. Gabriela Křečková
lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Lenka Horáková
MUDr. Lenka Horáková
lékařka

Na medailonku právě pracujeme.

Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Dagmar Milická
Ing. Dagmar Milická
Vedoucí IVF laboratoře

Ing. Dagmar Milická

Vedoucí IVF laboratoře

Ing. Dagmar Milická, vystudovala fakultu Univerzity Pardubice, obor klinická biologie a chemie. Titul Ing. získala v roce 2012 na VŠCHT, obor mikrobiologie. V roce 2005 splnila atestaci dle zák. č. 96/2004 Sb. - zdravotní laborant. Nyní je v přípravě ke specializačnímu vzdělání embryologů. V centru GENNET pracuje od roku 2008, kde začínala na pozici odborný pracovník – specialista v cytogenetické laboratoři. V roce 2011 začala působit na úseku IVF laboratoře, jako odborný VŠ pracovník, kde od roku 2012 zastává pozici vedoucí IVF laboratoře a funkci odpovědné osoby tkáňového zařízení. Každý rok se pravidelně účastní mezinárodních odborných konferencí a vzdělávacích akcí. Je spoluautorkou několika odborných publikací a prezentací. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

RNDr. Kateřina Fišerová
RNDr. Kateřina Fišerová
embryoložka

RNDr. Kateřina Fišerová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Eva Rozmarinová
Ing. Eva Rozmarinová
embryoložka

Ing. Eva Rozmarinová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Dagmar Milická
Ing. Dagmar Milická
Vedoucí IVF laboratoře

Ing. Dagmar Milická, vystudovala fakultu Univerzity Pardubice, obor klinická biologie a chemie. Titul Ing. získala v roce 2012 na VŠCHT, obor mikrobiologie. V roce 2005 splnila atestaci dle zák. č. 96/2004 Sb. - zdravotní laborant. Nyní je v přípravě ke specializačnímu vzdělání embryologů. V centru GENNET pracuje od roku 2008, kde začínala na pozici odborný pracovník – specialista v cytogenetické laboratoři. V roce 2011 začala působit na úseku IVF laboratoře, jako odborný VŠ pracovník, kde od roku 2012 zastává pozici vedoucí IVF laboratoře a funkci odpovědné osoby tkáňového zařízení. Každý rok se pravidelně účastní mezinárodních odborných konferencí a vzdělávacích akcí. Je spoluautorkou několika odborných publikací a prezentací. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

RNDr. Kateřina Fišerová
RNDr. Kateřina Fišerová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Eva Rozmarinová
Ing. Eva Rozmarinová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová

hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Mgr. Eva Jakoubková
Mgr. Eva Jakoubková
vrchní sestra IVF

Mgr. Eva Jakoubková

vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Věra Haluzová
Věra Haluzová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Věra Haluzová

Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

Jana Jarošová
Jana Jarošová
sálová sestra

Jana Jarošová

sálová sestra

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Vendula Gronová
zdravotní sestra IVF

Bc. Vendula Gronová

zdravotní sestra IVF

Pavla Čekonová
zdravotní sestra IVF

Pavla Čekonová

zdravotní sestra IVF

Irena Gumanová, DiS.
zdravotní sestra IVF

Irena Gumanová, DiS.

zdravotní sestra IVF

Kateřina Virtová
zdravotní sestra IVF

Kateřina Virtová

zdravotní sestra IVF

Lenka Horová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Lenka Horová, DiS.

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Dana Hurýnová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Dana Hurýnová, DiS.

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Markéta Horáčková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Markéta Horáčková

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Tereza Krupičková, DiS.
zdravotní sestra IVF

Tereza Krupičková, DiS.

zdravotní sestra IVF

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Mgr. Eva Jakoubková
Mgr. Eva Jakoubková
vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Věra Haluzová
Věra Haluzová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

Jana Jarošová
Jana Jarošová
sálová sestra

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Vendula Gronová
zdravotní sestra IVF
Pavla Čekonová
zdravotní sestra IVF
Irena Gumanová, DiS.
zdravotní sestra IVF
Kateřina Virtová
zdravotní sestra IVF
Lenka Horová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Dana Hurýnová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Markéta Horáčková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Tereza Krupičková, DiS.
zdravotní sestra IVF
Darovací program rightArrow
MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař darovacího týmu

MUDr. Martin Valachovič

Vedoucí lékař darovacího týmu

Bc. Petra Kločáková Hánová
Bc. Petra Kločáková Hánová
vedoucí darovacího programu

Bc. Petra Kločáková Hánová

vedoucí darovacího programu

Bc. Kateřina Rejmanová
koordinátorka darovacího programu

Bc. Kateřina Rejmanová

koordinátorka darovacího programu

Bc. Vendula Částková
koordinátorka darovacího programu

Bc. Vendula Částková

koordinátorka darovacího programu

Irena Gumanová
koordinátor darovacího programu

Irena Gumanová

koordinátor darovacího programu

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař darovacího týmu
Bc. Petra Kločáková Hánová
Bc. Petra Kločáková Hánová
vedoucí darovacího programu
Bc. Kateřina Rejmanová
koordinátorka darovacího programu
Bc. Vendula Částková
koordinátorka darovacího programu
Irena Gumanová
koordinátor darovacího programu
Cytogenetická laboratoř rightArrow
Ing. Jitka Zatloukalová
Ing. Jitka Zatloukalová
vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Zatloukalová

vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Zatloukalová vystudovala v roce 1997 na Jihočeské Universitě obor Genové inženýrství. V roce 2002 nastoupila do cytogenetické laboratoře firmy GENNET. Na podzim roku 2007 se zúčastnila stáže v cytogenetické laboratoři Friedrich-Schiller University v Jeně, Německo. Téhož roku nastoupila na pobočku kliniky GENNET v Liberci jako vedoucí cytogenetické laboratoře, která se v současné době převážně věnuje vyšetření karyotypu z periferní krve. V Liberecké laboratoři zavedla metodiku kultivace a následně vyšetření karyotypu z tkáně potratu.

Ing. Lenka Pacáková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Lenka Pacáková

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Barbora Polovková
zdravotní laborantka

Barbora Polovková

zdravotní laborantka

Iveta Wachwitzová, DiS.
zdravotní laborantka

Iveta Wachwitzová, DiS.

zdravotní laborantka

Michaela Galuszková
laborantka

Michaela Galuszková

laborantka

Mgr. Jindřiška Krmelová
zdravotní laborantka

Mgr. Jindřiška Krmelová

zdravotní laborantka

Ing. Jitka Zatloukalová
Ing. Jitka Zatloukalová
vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Zatloukalová vystudovala v roce 1997 na Jihočeské Universitě obor Genové inženýrství. V roce 2002 nastoupila do cytogenetické laboratoře firmy GENNET. Na podzim roku 2007 se zúčastnila stáže v cytogenetické laboratoři Friedrich-Schiller University v Jeně, Německo. Téhož roku nastoupila na pobočku kliniky GENNET v Liberci jako vedoucí cytogenetické laboratoře, která se v současné době převážně věnuje vyšetření karyotypu z periferní krve. V Liberecké laboratoři zavedla metodiku kultivace a následně vyšetření karyotypu z tkáně potratu.

Ing. Lenka Pacáková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Barbora Polovková
zdravotní laborantka
Iveta Wachwitzová, DiS.
zdravotní laborantka
Michaela Galuszková
laborantka
Mgr. Jindřiška Krmelová
zdravotní laborantka
Anesteziologie rightArrow
MUDr. Zuzana Baumannová
anesteziolog

MUDr. Zuzana Baumannová

anesteziolog

MUDr. Simona Rašínová
anesteziolog

MUDr. Simona Rašínová

anesteziolog

MUDr. David Semerák
anesteziolog

MUDr. David Semerák

anesteziolog

MUDr. Olga Škodová
anesteziolog

MUDr. Olga Škodová

anesteziolog

Alena Hoření Havlová
anesteziologická sestra

Alena Hoření Havlová

anesteziologická sestra

Bc. Martina Křečková
anesteziologická sestra

Bc. Martina Křečková

anesteziologická sestra

Irena Sieberová
anesteziologická sestra

Irena Sieberová

anesteziologická sestra

Jarmila Špirhanzlová
anesteziologická sestra

Jarmila Špirhanzlová

anesteziologická sestra

MUDr. Zuzana Baumannová
anesteziolog
MUDr. Simona Rašínová
anesteziolog
MUDr. David Semerák
anesteziolog
MUDr. Olga Škodová
anesteziolog
Alena Hoření Havlová
anesteziologická sestra
Bc. Martina Křečková
anesteziologická sestra
Irena Sieberová
anesteziologická sestra
Jarmila Špirhanzlová
anesteziologická sestra