Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
Vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec
+

MUDr. Ivana Bydžovská

Vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská je vedoucí lékařkou IVF a fetální medicíny na naší klinice GENNET  v Liberci, kde působí s přestávkou od roku 2007 v této funkci vedoucího lékaře. Je absolventkou Lekářské fakulty v Hradci Králové obor všeobecné lékařství. Svou praxi získala v Krajské nemocnici Liberec na gynekologicko porodnickém oddělení kde působila od roku 1994, jakož i na řadě stáží na předních klinikách v České republice i zámoří. Paní doktorka složila I. a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a mimo jiné v roce 2012 také atestaci z Perinatologie a fetomaternální medicíny. V Krajské nemocnici Liberec a.s. pracovala ve funkci zástupce primáře a vedoucího porodnického úseku, nadále zastává funkci krajského perinatologa. Paní doktorka se podílí na publikacích uveřejněných v řadě časopisů tuzemských i zahraničních, v portfoliu má přednášky a postery na celostátních i mezinárodních konferencích. V roce 2017 byla jmenována soudním znalcem v oboru gynekologii a porodnictví.

MUDr. Petra Holcová
MUDr. Petra Holcová
Lékařka IVF
+

MUDr. Petra Holcová

Lékařka IVF

Jako lékařka IVF pracuji v GENNETu od roku 2015. Práce mě velmi baví, problematika umělého oplodnění mě zaujala již během mého vysokoškolského studia na LF UP v Olomouci. Tam jsem nastoupila po ukončení studia na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a ročním pomaturitním studiu v Dobrušce. Svou lékařskou praxi jsem zahájila na gyn.-por. odd. v NsP v Havířově. Po přestěhování do Čech jsem působila jako sekundární lékařka nejprve na gyn.-por. odd. ve Vrchlabí známého svým alternativním porodnictvím, pak na gyn.-por. odd. v Jilemnici. Od roku 2008 jsem „krátce“ okusila práci ambulantního gynekologa na poliklinice v Železném Brodě. Po splnění mých rodičovských „přání“ jsem nějakou dobu působila na gyn. odd. s amb. v nemocnici v Turnově, poté jsem dostala možnost začít pracovat jako lékař IVF. 

  

MUDr. Jana Macenauerová
MUDr. Jana Macenauerová
Lékařka IVF

MUDr. Jana Macenauerová

Lékařka IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař IVF
+

MUDr. Sergiu Leahomschi

Lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
Vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská je vedoucí lékařkou IVF a fetální medicíny na naší klinice GENNET  v Liberci, kde působí s přestávkou od roku 2007 v této funkci vedoucího lékaře. Je absolventkou Lekářské fakulty v Hradci Králové obor všeobecné lékařství. Svou praxi získala v Krajské nemocnici Liberec na gynekologicko porodnickém oddělení kde působila od roku 1994, jakož i na řadě stáží na předních klinikách v České republice i zámoří. Paní doktorka složila I. a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a mimo jiné v roce 2012 také atestaci z Perinatologie a fetomaternální medicíny. V Krajské nemocnici Liberec a.s. pracovala ve funkci zástupce primáře a vedoucího porodnického úseku, nadále zastává funkci krajského perinatologa. Paní doktorka se podílí na publikacích uveřejněných v řadě časopisů tuzemských i zahraničních, v portfoliu má přednášky a postery na celostátních i mezinárodních konferencích. V roce 2017 byla jmenována soudním znalcem v oboru gynekologii a porodnictví.

MUDr. Petra Holcová
MUDr. Petra Holcová
Lékařka IVF

Jako lékařka IVF pracuji v GENNETu od roku 2015. Práce mě velmi baví, problematika umělého oplodnění mě zaujala již během mého vysokoškolského studia na LF UP v Olomouci. Tam jsem nastoupila po ukončení studia na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a ročním pomaturitním studiu v Dobrušce. Svou lékařskou praxi jsem zahájila na gyn.-por. odd. v NsP v Havířově. Po přestěhování do Čech jsem působila jako sekundární lékařka nejprve na gyn.-por. odd. ve Vrchlabí známého svým alternativním porodnictvím, pak na gyn.-por. odd. v Jilemnici. Od roku 2008 jsem „krátce“ okusila práci ambulantního gynekologa na poliklinice v Železném Brodě. Po splnění mých rodičovských „přání“ jsem nějakou dobu působila na gyn. odd. s amb. v nemocnici v Turnově, poté jsem dostala možnost začít pracovat jako lékař IVF. 

  

MUDr. Jana Macenauerová
MUDr. Jana Macenauerová
Lékařka IVF
MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

> <
Fetální medicína rightArrow
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
Vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec
+

MUDr. Ivana Bydžovská

Vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská je vedoucí lékařkou IVF a fetální medicíny na naší klinice GENNET  v Liberci, kde působí s přestávkou od roku 2007 v této funkci vedoucího lékaře. Je absolventkou Lekářské fakulty v Hradci Králové obor všeobecné lékařství. Svou praxi získala v Krajské nemocnici Liberec na gynekologicko porodnickém oddělení kde působila od roku 1994, jakož i na řadě stáží na předních klinikách v České republice i zámoří. Paní doktorka složila I. a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a mimo jiné v roce 2012 také atestaci z Perinatologie a fetomaternální medicíny. V Krajské nemocnici Liberec a.s. pracovala ve funkci zástupce primáře a vedoucího porodnického úseku, nadále zastává funkci krajského perinatologa. Paní doktorka se podílí na publikacích uveřejněných v řadě časopisů tuzemských i zahraničních, v portfoliu má přednášky a postery na celostátních i mezinárodních konferencích. V roce 2017 byla jmenována soudním znalcem v oboru gynekologii a porodnictví.

MUDr. Vendula Johannová
MUDr. Vendula Johannová
Lékařka oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Vendula Johannová

Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Vendula Johannová pracuje na klinice GENNET od roku 2008. Je absolventkou 1.LF UK Praha, obor všeobecné lékařství. V roce 1999 získala atestaci 1.stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2013 získala Specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru gynekologie a porodnictví.

MUDr. Pavla Beranová
MUDr. Pavla Beranová
Lékařka oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Pavla Beranová

Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Pavla Beranová je lékařkou oddělení fetální medicíny na naší klinice GENNET, kde působí od začátku roku 2022. Je absolventkou lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde vystudovala obor Všeobecné lékařství a v roce 2018 získala atestaci v oboru Gynekologie a Porodnictví. Od roku 2013 působí také jako lékařka v krajské nemocnici Liberec na Gynekologicko-porodnickém oddělení.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Sergiu Leahomschi

Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
Vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská je vedoucí lékařkou IVF a fetální medicíny na naší klinice GENNET  v Liberci, kde působí s přestávkou od roku 2007 v této funkci vedoucího lékaře. Je absolventkou Lekářské fakulty v Hradci Králové obor všeobecné lékařství. Svou praxi získala v Krajské nemocnici Liberec na gynekologicko porodnickém oddělení kde působila od roku 1994, jakož i na řadě stáží na předních klinikách v České republice i zámoří. Paní doktorka složila I. a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a mimo jiné v roce 2012 také atestaci z Perinatologie a fetomaternální medicíny. V Krajské nemocnici Liberec a.s. pracovala ve funkci zástupce primáře a vedoucího porodnického úseku, nadále zastává funkci krajského perinatologa. Paní doktorka se podílí na publikacích uveřejněných v řadě časopisů tuzemských i zahraničních, v portfoliu má přednášky a postery na celostátních i mezinárodních konferencích. V roce 2017 byla jmenována soudním znalcem v oboru gynekologii a porodnictví.

MUDr. Vendula Johannová
MUDr. Vendula Johannová
Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Vendula Johannová pracuje na klinice GENNET od roku 2008. Je absolventkou 1.LF UK Praha, obor všeobecné lékařství. V roce 1999 získala atestaci 1.stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2013 získala Specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru gynekologie a porodnictví.

MUDr. Pavla Beranová
MUDr. Pavla Beranová
Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Pavla Beranová je lékařkou oddělení fetální medicíny na naší klinice GENNET, kde působí od začátku roku 2022. Je absolventkou lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde vystudovala obor Všeobecné lékařství a v roce 2018 získala atestaci v oboru Gynekologie a Porodnictví. Od roku 2013 působí také jako lékařka v krajské nemocnici Liberec na Gynekologicko-porodnickém oddělení.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 

> <
Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu
+

MUDr. Monika Koudová, MBA

Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Gabriela Křečková
MUDr. Gabriela Křečková
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Gabriela Křečková

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance
+

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Alena Puchmajerová

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lenka Horáková
MUDr. Lenka Horáková
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Lenka Horáková

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lenka Horáková je lékařkou oddělení genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019.  Je absolventkou 2. lékařské fakulty UK. Po studiu nastoupila na dětské oddělení v Krajské nemocnici  v Liberci.  V roce 2016 složila atestaci z dětského lékařství  a nyní se připravuje na atestaci z lékařské genetiky.

MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Gabriela Křečková
MUDr. Gabriela Křečková
Lékařka oddělení genetiky
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lenka Horáková
MUDr. Lenka Horáková
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lenka Horáková je lékařkou oddělení genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019.  Je absolventkou 2. lékařské fakulty UK. Po studiu nastoupila na dětské oddělení v Krajské nemocnici  v Liberci.  V roce 2016 složila atestaci z dětského lékařství  a nyní se připravuje na atestaci z lékařské genetiky.

> <
Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog
+

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Dagmar Milická
Ing. Dagmar Milická
Vedoucí IVF laboratoře
+

Ing. Dagmar Milická

Vedoucí IVF laboratoře

Ing. Dagmar Milická, vystudovala fakultu Univerzity Pardubice, obor klinická biologie a chemie.Titul Ing. získala v roce 2012 na VŠCHT, obor mikrobiologie. V centru GENNET pracuje od roku 2008, od roku 2012 zastává pozici vedoucí IVF laboratoře a funkci odpovědné osoby tkáňového zařízení. V roce 2005 splnila atestaci – zdravotní laborant a je držitelem atestace v oboru klinické embryologie. Je spoluautorkou několika odborných publikací a prezentací. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

 

RNDr. Kateřina Fišerová
RNDr. Kateřina Fišerová
Embryoložka
+

RNDr. Kateřina Fišerová

Embryoložka

RNDr. Kateřina Fišerová je embryoložkou na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2013. Je absolventkou Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, obor Odborný pracovník v laboratorních metodách. V roce 2017 složila státní rigorózní zkoušku a získala titul RNDr. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů). 

Ing. Tereza Lodeová
Ing. Tereza Lodeová
Embryoložka

Ing. Tereza Lodeová

Embryoložka

Ing. Eva Rozmarinová
Ing. Eva Rozmarinová
embryolog

Ing. Eva Rozmarinová

embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Dagmar Milická
Ing. Dagmar Milická
Vedoucí IVF laboratoře

Ing. Dagmar Milická, vystudovala fakultu Univerzity Pardubice, obor klinická biologie a chemie.Titul Ing. získala v roce 2012 na VŠCHT, obor mikrobiologie. V centru GENNET pracuje od roku 2008, od roku 2012 zastává pozici vedoucí IVF laboratoře a funkci odpovědné osoby tkáňového zařízení. V roce 2005 splnila atestaci – zdravotní laborant a je držitelem atestace v oboru klinické embryologie. Je spoluautorkou několika odborných publikací a prezentací. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

 

RNDr. Kateřina Fišerová
RNDr. Kateřina Fišerová
Embryoložka

RNDr. Kateřina Fišerová je embryoložkou na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2013. Je absolventkou Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, obor Odborný pracovník v laboratorních metodách. V roce 2017 složila státní rigorózní zkoušku a získala titul RNDr. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů). 

Ing. Tereza Lodeová
Ing. Tereza Lodeová
Embryoložka
Ing. Eva Rozmarinová
Ing. Eva Rozmarinová
embryolog
> <
Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra
+

Ivana Hrodějová

Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Helena Moravcová
Helena Moravcová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Helena Moravcová

Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Jana Stránská
Jana Stránská
Vrchní sestra IVF

Jana Stránská

Vrchní sestra IVF

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Helena Moravcová
Helena Moravcová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Jana Stránská
Jana Stránská
Vrchní sestra IVF
> <
Darovací program rightArrow
MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
Vedoucí lékařka darovacího programu
+

MUDr. Alena Šestinová

Vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Alena Šestinová je vedoucí lékařka darovacího programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

Ing. Pavlína Kučerová
Ing. Pavlína Kučerová
Vedoucí darovacího programu

Ing. Pavlína Kučerová

Vedoucí darovacího programu

Bc. Pavla Čekonová
Bc. Pavla Čekonová
Zdravotní sestra darovacího programu

Bc. Pavla Čekonová

Zdravotní sestra darovacího programu

Mgr. Ludmila Bendová
Mgr. Ludmila Bendová
Zdravotní sestra darovacího programu

Mgr. Ludmila Bendová

Zdravotní sestra darovacího programu

MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
Vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Alena Šestinová je vedoucí lékařka darovacího programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

Ing. Pavlína Kučerová
Ing. Pavlína Kučerová
Vedoucí darovacího programu
Bc. Pavla Čekonová
Bc. Pavla Čekonová
Zdravotní sestra darovacího programu
Mgr. Ludmila Bendová
Mgr. Ludmila Bendová
Zdravotní sestra darovacího programu
> <
Cytogenetická laboratoř rightArrow
Ing. Jitka Janáková
Ing. Jitka Janáková
Vedoucí laboratoře
+

Ing. Jitka Janáková

Vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Janáková vystudovala v roce 1997 na Jihočeské Universitě obor Genové inženýrství. V roce 2002 nastoupila do cytogenetické laboratoře firmy GENNET. Na podzim roku 2007 se zúčastnila stáže v cytogenetické laboratoři Friedrich-Schiller University v Jeně, Německo. Téhož roku nastoupila na pobočku kliniky GENNET v Liberci jako vedoucí cytogenetické laboratoře, která se v současné době převážně věnuje vyšetření karyotypu z periferní krve. V Liberecké laboratoři zavedla metodiku kultivace a následně vyšetření karyotypu z tkáně potratu.

Ing. Jitka Janáková
Ing. Jitka Janáková
Vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Janáková vystudovala v roce 1997 na Jihočeské Universitě obor Genové inženýrství. V roce 2002 nastoupila do cytogenetické laboratoře firmy GENNET. Na podzim roku 2007 se zúčastnila stáže v cytogenetické laboratoři Friedrich-Schiller University v Jeně, Německo. Téhož roku nastoupila na pobočku kliniky GENNET v Liberci jako vedoucí cytogenetické laboratoře, která se v současné době převážně věnuje vyšetření karyotypu z periferní krve. V Liberecké laboratoři zavedla metodiku kultivace a následně vyšetření karyotypu z tkáně potratu.

> <
Anesteziologie rightArrow
MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog
+

MUDr. Olga Šlechtová

Vedoucí anesteziolog

V roce 1996 absolvovala MUDr. Olga Šlechtová 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Atestační zkoušku složila v roce 1999 v oboru anesteziologie a resuscitace prvního stupně, v roce 2005 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace. Do roku 2018 působila MUDr. Šlechtová jako lékař anesteziolog ve FN Motol, od roku 2019 na stejné pozici vykonává praxi v Nemocnici sester sv. Karla Boromejského. Paní doktorka je členkou České lékařské komory a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM. V GENNET působí MUDr. Olga Šlechtová od roku 2006.

MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog

V roce 1996 absolvovala MUDr. Olga Šlechtová 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Atestační zkoušku složila v roce 1999 v oboru anesteziologie a resuscitace prvního stupně, v roce 2005 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace. Do roku 2018 působila MUDr. Šlechtová jako lékař anesteziolog ve FN Motol, od roku 2019 na stejné pozici vykonává praxi v Nemocnici sester sv. Karla Boromejského. Paní doktorka je členkou České lékařské komory a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM. V GENNET působí MUDr. Olga Šlechtová od roku 2006.

> <