Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská

vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Veronika Mokrá
MUDr. Veronika Mokrá
lékařka IVF

MUDr. Veronika Mokrá

lékařka IVF

MUDr. Veronika Mokrá je lékařkou IVF na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou II. Lékařské fakulty v Praze Motole. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení Panochovy nemocnice v Turnově. V roce 1996 složila atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví.

MUDr. Petra Holcová
MUDr. Petra Holcová
lékařka IVF

MUDr. Petra Holcová

lékařka IVF

Jako lékařka IVF pracuji v GENNETu od roku 2015. Práce mě velmi baví, problematika umělého oplodnění mě zaujala již během mého vysokoškolského studia na LF UP v Olomouci. Tam jsem nastoupila po ukončení studia na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a ročním pomaturitním studiu v Dobrušce. Svou lékařskou praxi jsem zahájila na gyn.-por. odd. v NsP v Havířově. Po přestěhování do Čech jsem působila jako sekundární lékařka nejprve na gyn.-por. odd. ve Vrchlabí známého svým alternativním porodnictvím, pak na gyn.-por. odd. v Jilemnici. Od roku 2008 jsem „krátce“ okusila práci ambulantního gynekologa na poliklinice v Železném Brodě. Po splnění mých rodičovských „přání“ jsem nějakou dobu působila na gyn. odd. s amb. v nemocnici v Turnově, poté jsem dostala možnost začít pracovat jako lékař IVF. 

  

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Veronika Mokrá
MUDr. Veronika Mokrá
lékařka IVF

MUDr. Veronika Mokrá je lékařkou IVF na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou II. Lékařské fakulty v Praze Motole. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení Panochovy nemocnice v Turnově. V roce 1996 složila atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví.

MUDr. Petra Holcová
MUDr. Petra Holcová
lékařka IVF

Jako lékařka IVF pracuji v GENNETu od roku 2015. Práce mě velmi baví, problematika umělého oplodnění mě zaujala již během mého vysokoškolského studia na LF UP v Olomouci. Tam jsem nastoupila po ukončení studia na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a ročním pomaturitním studiu v Dobrušce. Svou lékařskou praxi jsem zahájila na gyn.-por. odd. v NsP v Havířově. Po přestěhování do Čech jsem působila jako sekundární lékařka nejprve na gyn.-por. odd. ve Vrchlabí známého svým alternativním porodnictvím, pak na gyn.-por. odd. v Jilemnici. Od roku 2008 jsem „krátce“ okusila práci ambulantního gynekologa na poliklinice v Železném Brodě. Po splnění mých rodičovských „přání“ jsem nějakou dobu působila na gyn. odd. s amb. v nemocnici v Turnově, poté jsem dostala možnost začít pracovat jako lékař IVF. 

  

Fetální medicína rightArrow
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

MUDr. Ivana Bydžovská

vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Vendula Johannová
MUDr. Vendula Johannová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Vendula Johannová

lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Kateřina Lebedová
MUDr. Kateřina Lebedová
lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Kateřina Lebedová

lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Peter Plevák
MUDr. Peter Plevák
lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Peter Plevák

lékař oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. Ivana Bydžovská
vedoucí lékařka IVF a fetální medicíny Liberec

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Vendula Johannová
MUDr. Vendula Johannová
lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Kateřina Lebedová
MUDr. Kateřina Lebedová
lékařka oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Peter Plevák
MUDr. Peter Plevák
lékař oddělení fetální medicíny

Na medailonku právě pracujeme.

Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová, MBA

vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Gabriela Křečková
MUDr. Gabriela Křečková
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Gabriela Křečková

lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová

lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lenka Horáková
MUDr. Lenka Horáková
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lenka Horáková

lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lenka Horáková je lékařkou oddělení genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019.  Je absolventkou 2. lékařské fakulty UK. Po studiu nastoupila na dětské oddělení v Krajské nemocnici  v Liberci.  V roce 2016 složila atestaci z dětského lékařství  a nyní se připravuje na atestaci z lékařské genetiky.

MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Gabriela Křečková
MUDr. Gabriela Křečková
lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lenka Horáková
MUDr. Lenka Horáková
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lenka Horáková je lékařkou oddělení genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019.  Je absolventkou 2. lékařské fakulty UK. Po studiu nastoupila na dětské oddělení v Krajské nemocnici  v Liberci.  V roce 2016 složila atestaci z dětského lékařství  a nyní se připravuje na atestaci z lékařské genetiky.

Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Dagmar Milická
Ing. Dagmar Milická
Atestovaný klinický embryolog

Ing. Dagmar Milická

Atestovaný klinický embryolog

Ing. Dagmar Milická, vystudovala fakultu Univerzity Pardubice, obor klinická biologie a chemie.Titul Ing. získala v roce 2012 na VŠCHT, obor mikrobiologie. V centru GENNET pracuje od roku 2008, od roku 2012 zastává pozici vedoucí IVF laboratoře a funkci odpovědné osoby tkáňového zařízení. V roce 2005 splnila atestaci – zdravotní laborant a je držitelem atestace v oboru klinické embryologie. Je spoluautorkou několika odborných publikací a prezentací. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

 

RNDr. Kateřina Fišerová
RNDr. Kateřina Fišerová
embryoložka

RNDr. Kateřina Fišerová

embryoložka

RNDr. Kateřina Fišerová je embryoložkou na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2013. Je absolventkou Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, obor Odborný pracovník v laboratorních metodách. V roce 2017 složila státní rigorózní zkoušku a získala titul RNDr. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů). 

Ing. Eva Rozmarinová
Ing. Eva Rozmarinová
embryoložka

Ing. Eva Rozmarinová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Dagmar Milická
Ing. Dagmar Milická
Atestovaný klinický embryolog

Ing. Dagmar Milická, vystudovala fakultu Univerzity Pardubice, obor klinická biologie a chemie.Titul Ing. získala v roce 2012 na VŠCHT, obor mikrobiologie. V centru GENNET pracuje od roku 2008, od roku 2012 zastává pozici vedoucí IVF laboratoře a funkci odpovědné osoby tkáňového zařízení. V roce 2005 splnila atestaci – zdravotní laborant a je držitelem atestace v oboru klinické embryologie. Je spoluautorkou několika odborných publikací a prezentací. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

 

RNDr. Kateřina Fišerová
RNDr. Kateřina Fišerová
embryoložka

RNDr. Kateřina Fišerová je embryoložkou na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2013. Je absolventkou Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, obor Odborný pracovník v laboratorních metodách. V roce 2017 složila státní rigorózní zkoušku a získala titul RNDr. Je členkou ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů). 

Ing. Eva Rozmarinová
Ing. Eva Rozmarinová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová

hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Mgr. Eva Jakoubková
Mgr. Eva Jakoubková
vrchní sestra IVF

Mgr. Eva Jakoubková

vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Pavla Čekonová
zdravotní sestra IVF

Pavla Čekonová

zdravotní sestra IVF

Kateřina Virtová
zdravotní sestra IVF

Kateřina Virtová

zdravotní sestra IVF

Lenka Horová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Lenka Horová, DiS.

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Dana Hurýnová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Dana Hurýnová, DiS.

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Markéta Horáčková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Markéta Horáčková

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Helena Moravcová
vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Helena Moravcová

vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Alena Dubská
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Bc. Alena Dubská

zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Kateřina Víchová, Dis.
zdravotní sestra IVF

Kateřina Víchová, Dis.

zdravotní sestra IVF

Bc. Pavlína Bartoňová
zdravotní sestra IVF

Bc. Pavlína Bartoňová

zdravotní sestra IVF

Jana Stránská, Dis.
zdravotní sestra IVF

Jana Stránská, Dis.

zdravotní sestra IVF

Marie Hájková, Dis.
zdravotní sestra IVF

Marie Hájková, Dis.

zdravotní sestra IVF

Nikola Matušková
zdravotní sestra IVF

Nikola Matušková

zdravotní sestra IVF

Alena Jiskrová
sálová sestra

Alena Jiskrová

sálová sestra

Irena Gumanová, Dis.
zdravotní sestra IVF

Irena Gumanová, Dis.

zdravotní sestra IVF

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Mgr. Eva Jakoubková
Mgr. Eva Jakoubková
vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Pavla Čekonová
zdravotní sestra IVF
Kateřina Virtová
zdravotní sestra IVF
Lenka Horová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Dana Hurýnová, DiS.
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Markéta Horáčková
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Helena Moravcová
vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Bc. Alena Dubská
zdravotní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Kateřina Víchová, Dis.
zdravotní sestra IVF
Bc. Pavlína Bartoňová
zdravotní sestra IVF
Jana Stránská, Dis.
zdravotní sestra IVF
Marie Hájková, Dis.
zdravotní sestra IVF
Nikola Matušková
zdravotní sestra IVF
Alena Jiskrová
sálová sestra
Irena Gumanová, Dis.
zdravotní sestra IVF
Darovací program rightArrow
MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová

vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

Mgr. Vendula Částková
Mgr. Vendula Částková
zdravotní sestra darovacího programu

Mgr. Vendula Částková

zdravotní sestra darovacího programu

Pavla Čekonová
Pavla Čekonová
zdravotní sestra darovacího programu

Pavla Čekonová

zdravotní sestra darovacího programu

Kateřina Virtová
Kateřina Virtová
zdravotní sestra darovacího programu

Kateřina Virtová

zdravotní sestra darovacího programu

Mgr. Ludmila Bendová
asistentka darovacího programu

Mgr. Ludmila Bendová

asistentka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

Mgr. Vendula Částková
Mgr. Vendula Částková
zdravotní sestra darovacího programu
Pavla Čekonová
Pavla Čekonová
zdravotní sestra darovacího programu
Kateřina Virtová
Kateřina Virtová
zdravotní sestra darovacího programu
Mgr. Ludmila Bendová
asistentka darovacího programu
Cytogenetická laboratoř rightArrow
Ing. Jitka Zatloukalová
Ing. Jitka Zatloukalová
vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Zatloukalová

vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Zatloukalová vystudovala v roce 1997 na Jihočeské Universitě obor Genové inženýrství. V roce 2002 nastoupila do cytogenetické laboratoře firmy GENNET. Na podzim roku 2007 se zúčastnila stáže v cytogenetické laboratoři Friedrich-Schiller University v Jeně, Německo. Téhož roku nastoupila na pobočku kliniky GENNET v Liberci jako vedoucí cytogenetické laboratoře, která se v současné době převážně věnuje vyšetření karyotypu z periferní krve. V Liberecké laboratoři zavedla metodiku kultivace a následně vyšetření karyotypu z tkáně potratu.

Ing. Lenka Pacáková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Ing. Lenka Pacáková

odborná VŠ pracovnice - konzultantka

Barbora Polovková
zdravotní laborantka

Barbora Polovková

zdravotní laborantka

Iveta Wachwitzová, DiS.
zdravotní laborantka

Iveta Wachwitzová, DiS.

zdravotní laborantka

Ing. Jitka Zatloukalová
Ing. Jitka Zatloukalová
vedoucí laboratoře

Ing. Jitka Zatloukalová vystudovala v roce 1997 na Jihočeské Universitě obor Genové inženýrství. V roce 2002 nastoupila do cytogenetické laboratoře firmy GENNET. Na podzim roku 2007 se zúčastnila stáže v cytogenetické laboratoři Friedrich-Schiller University v Jeně, Německo. Téhož roku nastoupila na pobočku kliniky GENNET v Liberci jako vedoucí cytogenetické laboratoře, která se v současné době převážně věnuje vyšetření karyotypu z periferní krve. V Liberecké laboratoři zavedla metodiku kultivace a následně vyšetření karyotypu z tkáně potratu.

Ing. Lenka Pacáková
odborná VŠ pracovnice - konzultantka
Barbora Polovková
zdravotní laborantka
Iveta Wachwitzová, DiS.
zdravotní laborantka
Anesteziologie rightArrow
MUDr. Olga Šlechtová
vedoucí anesteziolog

MUDr. Olga Šlechtová

vedoucí anesteziolog

MUDr. Zuzana Baumannová
anesteziolog

MUDr. Zuzana Baumannová

anesteziolog

MUDr. Simona Rašínová
anesteziolog

MUDr. Simona Rašínová

anesteziolog

MUDr. David Semerák
anesteziolog

MUDr. David Semerák

anesteziolog

MUDr. Olga Škodová
anesteziolog

MUDr. Olga Škodová

anesteziolog

Alena Hoření Havlová
anesteziologická sestra

Alena Hoření Havlová

anesteziologická sestra

Bc. Martina Křečková
anesteziologická sestra

Bc. Martina Křečková

anesteziologická sestra

Irena Sieberová
anesteziologická sestra

Irena Sieberová

anesteziologická sestra

Jarmila Špirhanzlová
anesteziologická sestra

Jarmila Špirhanzlová

anesteziologická sestra

MUDr. Olga Šlechtová
vedoucí anesteziolog
MUDr. Zuzana Baumannová
anesteziolog
MUDr. Simona Rašínová
anesteziolog
MUDr. David Semerák
anesteziolog
MUDr. Olga Škodová
anesteziolog
Alena Hoření Havlová
anesteziologická sestra
Bc. Martina Křečková
anesteziologická sestra
Irena Sieberová
anesteziologická sestra
Jarmila Špirhanzlová
anesteziologická sestra