Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
Vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová

Vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Mudr. Alena Langerová Ph.D.
Mudr. Alena Langerová Ph.D.
Lékařka IVF

Mudr. Alena Langerová Ph.D.

Lékařka IVF

MUDr. Alena Langerová PhD. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru gynekologie - porodnictví a reprodukční medicíny. Svou praxi získala na gynekologicko – porodnickém oddělení v Chomutově, dále také na klinice asistované reprodukce Iscare IVF a v Prague Fertility Centre. 

MUDr. Kateřina Rožníčková
MUDr. Kateřina Rožníčková
Lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková

Lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi

Lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Miloš Černý
MUDr. Miloš Černý
Lékař IVF

MUDr. Miloš Černý

Lékař IVF

MUDr. Miloš Černý je lékařem IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získal na gynekologicko-porodnickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno či FN v Motole. V roce 2017 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví.

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Lékař IVF

MUDr. Martin Valachovič

Lékař IVF

MUDr. Gabriela Stránská
MUDr. Gabriela Stránská
Lékařka IVF

MUDr. Gabriela Stránská

Lékařka IVF

MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
Vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Mudr. Alena Langerová Ph.D.
Mudr. Alena Langerová Ph.D.
Lékařka IVF

MUDr. Alena Langerová PhD. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru gynekologie - porodnictví a reprodukční medicíny. Svou praxi získala na gynekologicko – porodnickém oddělení v Chomutově, dále také na klinice asistované reprodukce Iscare IVF a v Prague Fertility Centre. 

MUDr. Kateřina Rožníčková
MUDr. Kateřina Rožníčková
Lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař IVF

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Miloš Černý
MUDr. Miloš Černý
Lékař IVF

MUDr. Miloš Černý je lékařem IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získal na gynekologicko-porodnickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno či FN v Motole. V roce 2017 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví.

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Lékař IVF
MUDr. Gabriela Stránská
MUDr. Gabriela Stránská
Lékařka IVF
Fetální medicína rightArrow
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Michal Holub
MUDr. Michal Holub
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Michal Holub

Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Martin Hynek
MUDr. Martin Hynek
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Martin Hynek

Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Martin Hynek pracuje na klinice GENNET na Praze 7 od roku 2004.  Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2008 má atestaci z oboru gynekologie a porodnictví, od roku 2012 atestaci z oboru lékařská genetika. Je držitelem licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie, porodnictví a od roku 2012 certifikát pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v gynekologii a porodnictví. Pan doktor je aktivním členem několika tuzemských i zahraničních odborných společností, autorem více než stovky prezentací na mezinárodních i tuzemských konferencí a podílel se na řadě domácích i zahraničních publikací. Získal také několik ocenění, např. ceny za nejlepší prezentace ve své kategorii na celosvětových ultrazvukových konferencích v Barceloně a Montrealu v letech 2014 a 2015 a v roce 2016 Sonkovu cenu za nejlepší publikaci s ultrazvukovou tématikou.

  

MUDr. Dita Kilijánová
MUDr. Dita Kilijánová
Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dita Kilijánová

Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dita Kilijánová je lékařkou na oddělení fetální medicíny na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou 3. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například v nemocnici ve Vlašimi, Berouně a FN v Motole jako sekundární lékařka dále také v ProFemme jako gynekolog, porodník. V roce 2013 získala certifikát pro superkonsiliární ultrazvukové vyšetření. Aktivně se účastní zahraničních konferencí a na gynekologických konferencích v ČR pravidelně přednáší.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi

Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Michal Holub
MUDr. Michal Holub
Lékař oddělení fetální medicíny
MUDr. Martin Hynek
MUDr. Martin Hynek
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Martin Hynek pracuje na klinice GENNET na Praze 7 od roku 2004.  Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2008 má atestaci z oboru gynekologie a porodnictví, od roku 2012 atestaci z oboru lékařská genetika. Je držitelem licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie, porodnictví a od roku 2012 certifikát pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v gynekologii a porodnictví. Pan doktor je aktivním členem několika tuzemských i zahraničních odborných společností, autorem více než stovky prezentací na mezinárodních i tuzemských konferencí a podílel se na řadě domácích i zahraničních publikací. Získal také několik ocenění, např. ceny za nejlepší prezentace ve své kategorii na celosvětových ultrazvukových konferencích v Barceloně a Montrealu v letech 2014 a 2015 a v roce 2016 Sonkovu cenu za nejlepší publikaci s ultrazvukovou tématikou.

  

MUDr. Dita Kilijánová
MUDr. Dita Kilijánová
Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dita Kilijánová je lékařkou na oddělení fetální medicíny na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou 3. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například v nemocnici ve Vlašimi, Berouně a FN v Motole jako sekundární lékařka dále také v ProFemme jako gynekolog, porodník. V roce 2013 získala certifikát pro superkonsiliární ultrazvukové vyšetření. Aktivně se účastní zahraničních konferencí a na gynekologických konferencích v ČR pravidelně přednáší.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestaci v oborech gynekologie-porodnictví a reprodukční medicína, držitelem certifikátu FMF (Fetal Medicine Foundation) pro NT screening. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová, MBA

Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Michaela Hejtmánková
MUDr. Michaela Hejtmánková
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Michaela Hejtmánková

Lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Dagmar Rašková
MUDr. Dagmar Rašková
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2003. Je absolventkou fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie a atestaci v oboru lékařské genetiky. Svou praxi zahájila na interním oddělení nemocnice v Sušici, od r. 1987 pracovala na genetickém oddělení (později ÚBLG) FN Motol. Účastnila se postgraduálních kurzů IPVZ v lékařské genetice a 2nd European Scholl of Medical Genetics v Janově. Každoročně se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí. Je držitelkou certifikátu celoživotního vzdělávání v oboru lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou více než 70 českých a zahraničních publikací.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

MUDr. Monika Pokorná
MUDr. Monika Pokorná
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Monika Pokorná

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Michaela Hejtmánková
MUDr. Michaela Hejtmánková
Lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Dagmar Rašková
MUDr. Dagmar Rašková
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2003. Je absolventkou fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie a atestaci v oboru lékařské genetiky. Svou praxi zahájila na interním oddělení nemocnice v Sušici, od r. 1987 pracovala na genetickém oddělení (později ÚBLG) FN Motol. Účastnila se postgraduálních kurzů IPVZ v lékařské genetice a 2nd European Scholl of Medical Genetics v Janově. Každoročně se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí. Je držitelkou certifikátu celoživotního vzdělávání v oboru lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou více než 70 českých a zahraničních publikací.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

MUDr. Monika Pokorná
MUDr. Monika Pokorná
Lékařka oddělení genetiky
Urologie&andrologie rightArrow
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
Urolog

MUDr. Viktor Vik, Ph.D.

Urolog

Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro – onkologie. Část své profesní kariéry MUDr. Viktor Vik strávil v Institutu Urologie a Nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2006 je vedoucím andrologické ambulance GENNET a od roku 2016 vedoucím uro-andrologické ambulance GENNET. MUDr. Vik je autorem a spoluautorem řady publikací a prezentací, je členem České Urologické Společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM
MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM
Urolog

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM

Urolog

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
Urolog

Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro – onkologie. Část své profesní kariéry MUDr. Viktor Vik strávil v Institutu Urologie a Nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2006 je vedoucím andrologické ambulance GENNET a od roku 2016 vedoucím uro-andrologické ambulance GENNET. MUDr. Vik je autorem a spoluautorem řady publikací a prezentací, je členem České Urologické Společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM
MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM
Urolog

Na medailonku právě pracujeme.

Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

MUDr. Pavlína Potužníková
MUDr. Pavlína Potužníková
Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková

Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková je vedoucí IVF laboratoře na naší klinice GENNET Letná, kde působí od roku 2005. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK, svou praxi získala v Centru asistované reprodukce Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, kde pracovala v letech 1996 – 2005 jako embryolog. V roce 2018 složila atestaci Klinický embryolog.

Ing. Josef Míka, CSc.
Ing. Josef Míka, CSc.
odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc.

odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc., získal titul inženýra v roce 1975 na Vysoké škole zemědělské jako absolvent zootechniky. V roce 1985 obhájil disertační práci v oboru endokrinologie reprodukce hospodářských zvířat na akademii věd ČR. Na klinice GENNET pracuje od roku 2005 jako vedoucí IVF laboratoře. Své předchozí zkušenosti získal ve výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné věnoval oboru molekulární biologie. Dále v CAR Iscare jako vedoucí laboratoře. Je spoluautorem odborných a vědeckých článků v oboru umělého oplodnění. Je členem ESHRE (European society for human reproduction and embryology), ASRM (American societi for reproductive medicine) a ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.

Embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D. je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1 a 7 od roku 2016. Na klinice GENNET Praha 1 pracovala již v letech 2011 až 2013. Je členkou odborné společnosti Asociace reprodukční embryologie (ARE). Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 2019 úspěšně absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz laboratorní metody v asistované reprodukci.

Mgr. Lucie Hybnerová
Mgr. Lucie Hybnerová
Atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová

Atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová, atestovaná klinická embryoložka, členka odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). Na klinice GENNET Praha 7 působí od roku 2018. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor molekulární biologie a genetika. Svou praxi získala v laboratořích ÚPMD, ISCARE a Pronatal. V roce 1997 složila atestaci v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, roku 2012 absolvovala zkoušku při ESHRE - Clinical Embryologist, v roce 2015 - též při ESHRE - získala certifikát Senior Embryologist. Roku 2018 pak završila své vzdělávání atestační zkouškou z Klinické embryologie.

Ing. Lenka Mayerová
Ing. Lenka Mayerová
Embryoložka

Ing. Lenka Mayerová

Embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Hana Svobodová
Embryoložka

Mgr. Hana Svobodová

Embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Lucie Fryntová
Mgr. Lucie Fryntová
Embryoložka

Mgr. Lucie Fryntová

Embryoložka

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

MUDr. Pavlína Potužníková
MUDr. Pavlína Potužníková
Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková je vedoucí IVF laboratoře na naší klinice GENNET Letná, kde působí od roku 2005. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK, svou praxi získala v Centru asistované reprodukce Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, kde pracovala v letech 1996 – 2005 jako embryolog. V roce 2018 složila atestaci Klinický embryolog.

Ing. Josef Míka, CSc.
Ing. Josef Míka, CSc.
odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc., získal titul inženýra v roce 1975 na Vysoké škole zemědělské jako absolvent zootechniky. V roce 1985 obhájil disertační práci v oboru endokrinologie reprodukce hospodářských zvířat na akademii věd ČR. Na klinice GENNET pracuje od roku 2005 jako vedoucí IVF laboratoře. Své předchozí zkušenosti získal ve výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné věnoval oboru molekulární biologie. Dále v CAR Iscare jako vedoucí laboratoře. Je spoluautorem odborných a vědeckých článků v oboru umělého oplodnění. Je členem ESHRE (European society for human reproduction and embryology), ASRM (American societi for reproductive medicine) a ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D. je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1 a 7 od roku 2016. Na klinice GENNET Praha 1 pracovala již v letech 2011 až 2013. Je členkou odborné společnosti Asociace reprodukční embryologie (ARE). Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 2019 úspěšně absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz laboratorní metody v asistované reprodukci.

Mgr. Lucie Hybnerová
Mgr. Lucie Hybnerová
Atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová, atestovaná klinická embryoložka, členka odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). Na klinice GENNET Praha 7 působí od roku 2018. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor molekulární biologie a genetika. Svou praxi získala v laboratořích ÚPMD, ISCARE a Pronatal. V roce 1997 složila atestaci v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, roku 2012 absolvovala zkoušku při ESHRE - Clinical Embryologist, v roce 2015 - též při ESHRE - získala certifikát Senior Embryologist. Roku 2018 pak završila své vzdělávání atestační zkouškou z Klinické embryologie.

Ing. Lenka Mayerová
Ing. Lenka Mayerová
Embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Hana Svobodová
Embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Lucie Fryntová
Mgr. Lucie Fryntová
Embryoložka
Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra

Ivana Hrodějová

Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Barbora Helebrantová
Barbora Helebrantová
Vrchní sestra IVF

Barbora Helebrantová

Vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Štěpánka Švagrová
Štěpánka Švagrová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Štěpánka Švagrová

Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

Iveta Milisová
Iveta Milisová
Vrchní sestra operačních sálů

Iveta Milisová

Vrchní sestra operačních sálů

Na medailonku právě pracujeme.

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Barbora Helebrantová
Barbora Helebrantová
Vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Štěpánka Švagrová
Štěpánka Švagrová
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

Iveta Milisová
Iveta Milisová
Vrchní sestra operačních sálů

Na medailonku právě pracujeme.

Molekulárně genetická laboratoř rightArrow
Mgr. Martina Bittóová, MBA
Mgr. Martina Bittóová, MBA
Vedoucí laboratoří lékařské genetiky, Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro laboratoře

Mgr. Martina Bittóová, MBA

Vedoucí laboratoří lékařské genetiky, Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro laboratoře

Mgr. Martina Bittóová, MBA je od září 2015 odborným garantem a vedoucí genetických laboratoří ve společnosti. Zabývá se paternitními genetickými analýzami – testy otcovství a aplikací diagnostických genetických testů za účelem prevence geneticky podmíněných nemocí. Paní magistra má bohaté zkušenosti z předchozích genetických pracovišť. Rovněž působí od roku 2011 jako soudní znalec v oboru zdravotnictví, se specializací na testy otcovství metodou analýzy DNA. V roce 1994 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor molekulární biologie a genetika. V roce 2006 získala atestaci v činnosti vyšetřovacích metod v lékařské genetice a molekulární genetice.

Ing. Michala Hrabíková
Ing. Michala Hrabíková
zástupkyně vedoucí laboratoře

Ing. Michala Hrabíková

zástupkyně vedoucí laboratoře

Dagmar Vávrová
Dagmar Vávrová
vedoucí laborantka

Dagmar Vávrová

vedoucí laborantka

Mgr. Martina Bittóová, MBA
Mgr. Martina Bittóová, MBA
Vedoucí laboratoří lékařské genetiky, Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro laboratoře

Mgr. Martina Bittóová, MBA je od září 2015 odborným garantem a vedoucí genetických laboratoří ve společnosti. Zabývá se paternitními genetickými analýzami – testy otcovství a aplikací diagnostických genetických testů za účelem prevence geneticky podmíněných nemocí. Paní magistra má bohaté zkušenosti z předchozích genetických pracovišť. Rovněž působí od roku 2011 jako soudní znalec v oboru zdravotnictví, se specializací na testy otcovství metodou analýzy DNA. V roce 1994 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor molekulární biologie a genetika. V roce 2006 získala atestaci v činnosti vyšetřovacích metod v lékařské genetice a molekulární genetice.

Ing. Michala Hrabíková
Ing. Michala Hrabíková
zástupkyně vedoucí laboratoře
Dagmar Vávrová
Dagmar Vávrová
vedoucí laborantka
Laboratoř pro preimplantační genetické testování rightArrow
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Ředitel pro preimplantační genetické testování

Mgr. Jakub Horák, Ph.D.

Ředitel pro preimplantační genetické testování

Mgr. Jana Hodačová
Mgr. Jana Hodačová
Vedoucí Laboratoře pro preimplantační genetické testování

Mgr. Jana Hodačová

Vedoucí Laboratoře pro preimplantační genetické testování

Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Ředitel pro preimplantační genetické testování
Mgr. Jana Hodačová
Mgr. Jana Hodačová
Vedoucí Laboratoře pro preimplantační genetické testování
Cytogenetická laboratoř rightArrow
RNDr. Jiří Horáček
RNDr. Jiří Horáček
Vedoucí laboratoře

RNDr. Jiří Horáček

Vedoucí laboratoře

RNDr. Jiří Horáček, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V oboru klinické cytogenetiky má více než 25 let praxe. Na klinice GENNET pracuje od roku 2007, kde zastává pozici vedoucího cytogenetické laboratoře. Každý rok se pravidelně účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích akcí, mezi ty významnější patří zahraniční stáž v Jeruzalémě v Hadassah Medical Center na genetickém oddělení. RNDr. Horáček pravidelně publikuje v řadě odborných periodikách. Je členem výboru Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti, od roku 1992 má členskou spolupráci s International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research v rámci registrace vrozených vad v ČR.

RNDr. Marie Trková, Ph.D.
RNDr. Marie Trková, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího laboratoře

RNDr. Marie Trková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího laboratoře

RNDr. Marie Trková, Ph.D. je absolventkou magisterského a postgraduálního doktorského studia v oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po získání atestace pro vyšetřovací metody v lékařské genetice pracovala v cytogenetické laboratoři Cytolab s.r.o. (1996-2000), ve výzkumném týmu na University of Bristol (1998) a na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK Praha (2000-2002). V cytogenetické laboratoři kliniky GENNET působí od roku 2005. Je autorkou řady původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, pravidelně presentuje na tuzemských a zahraničních odborných konferencích.

Jana Stárková
Jana Stárková
Vedoucí laborantka

Jana Stárková

Vedoucí laborantka

Na medailonku právě pracujeme.

RNDr. Jiří Horáček
RNDr. Jiří Horáček
Vedoucí laboratoře

RNDr. Jiří Horáček, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V oboru klinické cytogenetiky má více než 25 let praxe. Na klinice GENNET pracuje od roku 2007, kde zastává pozici vedoucího cytogenetické laboratoře. Každý rok se pravidelně účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích akcí, mezi ty významnější patří zahraniční stáž v Jeruzalémě v Hadassah Medical Center na genetickém oddělení. RNDr. Horáček pravidelně publikuje v řadě odborných periodikách. Je členem výboru Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti, od roku 1992 má členskou spolupráci s International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research v rámci registrace vrozených vad v ČR.

RNDr. Marie Trková, Ph.D.
RNDr. Marie Trková, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího laboratoře

RNDr. Marie Trková, Ph.D. je absolventkou magisterského a postgraduálního doktorského studia v oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po získání atestace pro vyšetřovací metody v lékařské genetice pracovala v cytogenetické laboratoři Cytolab s.r.o. (1996-2000), ve výzkumném týmu na University of Bristol (1998) a na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK Praha (2000-2002). V cytogenetické laboratoři kliniky GENNET působí od roku 2005. Je autorkou řady původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, pravidelně presentuje na tuzemských a zahraničních odborných konferencích.

Jana Stárková
Jana Stárková
Vedoucí laborantka

Na medailonku právě pracujeme.

Centrální příjem rightArrow
Mgr. Jana Vávrová
Mgr. Jana Vávrová
vedoucí centrálního příjmu vzorků

Mgr. Jana Vávrová

vedoucí centrálního příjmu vzorků

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Jana Vávrová
Mgr. Jana Vávrová
vedoucí centrálního příjmu vzorků

Na medailonku právě pracujeme.

Anesteziologie rightArrow
MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog

MUDr. Olga Šlechtová

Vedoucí anesteziolog

MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog