Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce
MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová

vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař IVF

MUDr. Martin Valachovič

Vedoucí lékař IVF

MUDr. Martin Valachovič je od roku 2015 vedoucím lékařem IVF na pobočce Archa. Je absolventem oboru Všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Klinickou praxi získal na gynekologicko- porodnickém oddělení a Onkogynekologickém centru v Nemocnici Nový Jičín. Atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví absolvoval v roce 2011. Zkušenosti z oboru IVF získal na klinice v Brně.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
lékař IVF

MUDr. Milan Daněk

lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj

lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová

lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová

lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
lékař IVF

MUDr. Miroslav Landfeld

lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová

lékařka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař IVF

MUDr. Martin Valachovič je od roku 2015 vedoucím lékařem IVF na pobočce Archa. Je absolventem oboru Všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Klinickou praxi získal na gynekologicko- porodnickém oddělení a Onkogynekologickém centru v Nemocnici Nový Jičín. Atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví absolvoval v roce 2011. Zkušenosti z oboru IVF získal na klinice v Brně.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
lékařka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Imunologická ambulance
MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Karin Malíčková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Malíčková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jiří Novák
MUDr. Jiří Novák
lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jiří Novák

lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Eva Andrlíková
MUDr. Eva Andrlíková
lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Eva Andrlíková

lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Karin Malíčková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Jiří Novák
MUDr. Jiří Novák
lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Eva Andrlíková
MUDr. Eva Andrlíková
lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

Na medailonku právě pracujeme.

Genetika
MUDr. Monika Koudová
MUDr. Monika Koudová
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová

vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
lékařka oddělení genetiky

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.

lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

MUDr. Monika Koudová
MUDr. Monika Koudová
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
lékařka oddělení genetiky

Na medailonku právě pracujeme.

Embryologická laboratoř
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

vedoucí laboratoří IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková

vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Linda Zítková
Mgr. Linda Zítková
embryoložka

Mgr. Linda Zítková

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
embryolog

Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.

embryolog

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
embryoložka

Mgr. Irena Nevolová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Veronika Hoskovcová
Ing. Veronika Hoskovcová
embryoložka

Ing. Veronika Hoskovcová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Tereza Rašovská
Mgr. Tereza Rašovská
embryoložka

Mgr. Tereza Rašovská

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
embryoložka

Ing. Marta Homutová, Ph.D.

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Linda Zítková
Mgr. Linda Zítková
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
embryolog

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Veronika Hoskovcová
Ing. Veronika Hoskovcová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Tereza Rašovská
Mgr. Tereza Rašovská
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Darovací program
Mgr. Marcela Zástěrová
Mgr. Marcela Zástěrová
asistentka darovacího týmu

Mgr. Marcela Zástěrová

asistentka darovacího týmu

Bc. Anna Skipalová
koordinátorka darovacího programu

Bc. Anna Skipalová

koordinátorka darovacího programu

Bc. Barbora Kozáková
koordinátorka darovacího programu

Bc. Barbora Kozáková

koordinátorka darovacího programu

Mgr. Marcela Zástěrová
Mgr. Marcela Zástěrová
asistentka darovacího týmu
Bc. Anna Skipalová
koordinátorka darovacího programu
Bc. Barbora Kozáková
koordinátorka darovacího programu
Zdravotní sestry
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová

hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Kristýna Steigerová, DiS.
Kristýna Steigerová, DiS.
vrchní sestra IVF

Kristýna Steigerová, DiS.

vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Kristýna Uhlířová
Mgr. Kristýna Uhlířová
zástupkyně vrchní sestry IVF

Mgr. Kristýna Uhlířová

zástupkyně vrchní sestry IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Martina Dib
Bc. Martina Dib
sálová sestra

Bc. Martina Dib

sálová sestra

Na medailonku právě pracujeme.

Veronika Hlízová
zdravotní sestra IVF

Veronika Hlízová

zdravotní sestra IVF

Daniela Chmelíková
zdravotní sestra IVF

Daniela Chmelíková

zdravotní sestra IVF

Kristýna Legnerová
zdravotní sestra IVF

Kristýna Legnerová

zdravotní sestra IVF

Anna Lhotová
sálová sestra

Anna Lhotová

sálová sestra

Veronika Stachová
sálová sestra

Veronika Stachová

sálová sestra

Bc. Martina Vašinová
zdravotní sestra IVF

Bc. Martina Vašinová

zdravotní sestra IVF

Mgr. Pavla Vlková
zdravotní sestra IVF

Mgr. Pavla Vlková

zdravotní sestra IVF

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Kristýna Steigerová, DiS.
Kristýna Steigerová, DiS.
vrchní sestra IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Kristýna Uhlířová
Mgr. Kristýna Uhlířová
zástupkyně vrchní sestry IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Martina Dib
Bc. Martina Dib
sálová sestra

Na medailonku právě pracujeme.

Veronika Hlízová
zdravotní sestra IVF
Daniela Chmelíková
zdravotní sestra IVF
Kristýna Legnerová
zdravotní sestra IVF
Anna Lhotová
sálová sestra
Veronika Stachová
sálová sestra
Bc. Martina Vašinová
zdravotní sestra IVF
Mgr. Pavla Vlková
zdravotní sestra IVF
Zahraniční oddělení
Bc. Petra Hánová
Bc. Petra Hánová
vedoucí IPO oddělení a darovacího programu

Bc. Petra Hánová

vedoucí IPO oddělení a darovacího programu

Petra Hánová působí v GENNETu od roku 2008. Z pozice zdravotní sestry se díky výborné znalosti němčiny stala koordinátorkou IVF a následně vedoucí IPO oddělení. Ve své práci využívá zkušenosti z dlouhodobého pobytu v Německu, kde studovala a zároveň pracovala jako zdravotní sestra v Sana Klinikum Hof.

Martina Endrštová
Martina Endrštová
zástupkyně vedoucí IPO oddělení

Martina Endrštová

zástupkyně vedoucí IPO oddělení

Na medailonku právě pracujeme.

Leona Navrátilová
Leona Navrátilová
koordinátorka IVF

Leona Navrátilová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Karolína Lavičková
Bc. Karolína Lavičková
koordinátorka IVF

Bc. Karolína Lavičková

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Nikola Humlová
Bc. Nikola Humlová
koordinátorka IVF

Bc. Nikola Humlová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
koordinátorka IVF

Mgr. Tereza Hryčovcová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Lucie Hessová
Mgr. Lucie Hessová
koordinátorka IVF

Mgr. Lucie Hessová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Hana Hartychová
Hana Hartychová
koordinátorka IVF

Hana Hartychová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Alžběta Kamenická
Bc. Alžběta Kamenická
koordinátorka IVF

Bc. Alžběta Kamenická

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Nikola Přikrylová
Mgr. Nikola Přikrylová
koordinátorka IVF

Mgr. Nikola Přikrylová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Soňa Kyselová
Mgr. Soňa Kyselová
koordinátorka IVF

Mgr. Soňa Kyselová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Simona Bouzková
Mgr. Simona Bouzková
koordinátorka IVF

Mgr. Simona Bouzková

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Hana Hanilcová
Hana Hanilcová
koordinátorka IVF

Hana Hanilcová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Veronika Drozenová
asistentka IVF

Veronika Drozenová

asistentka IVF

Bc. Šárka Koudelová
asistentka IVF

Bc. Šárka Koudelová

asistentka IVF

Tereza Kuřová
asistentka IVF

Tereza Kuřová

asistentka IVF

Nikola Musilová
asistentka IVF

Nikola Musilová

asistentka IVF

Bc. Iva Němčíková
asistentka IVF

Bc. Iva Němčíková

asistentka IVF

Petra Pelcová
asistentka IVF

Petra Pelcová

asistentka IVF

Mgr. Elena Čajka
asistentka IVF

Mgr. Elena Čajka

asistentka IVF

Bc. Veronika Jarošová
asistentka IVF

Bc. Veronika Jarošová

asistentka IVF

Ing. Nicole Zaccaria
asistentka IVF

Ing. Nicole Zaccaria

asistentka IVF

Bc. Petra Hánová
Bc. Petra Hánová
vedoucí IPO oddělení a darovacího programu

Petra Hánová působí v GENNETu od roku 2008. Z pozice zdravotní sestry se díky výborné znalosti němčiny stala koordinátorkou IVF a následně vedoucí IPO oddělení. Ve své práci využívá zkušenosti z dlouhodobého pobytu v Německu, kde studovala a zároveň pracovala jako zdravotní sestra v Sana Klinikum Hof.

Martina Endrštová
Martina Endrštová
zástupkyně vedoucí IPO oddělení

Na medailonku právě pracujeme.

Leona Navrátilová
Leona Navrátilová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Karolína Lavičková
Bc. Karolína Lavičková
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Nikola Humlová
Bc. Nikola Humlová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Lucie Hessová
Mgr. Lucie Hessová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Hana Hartychová
Hana Hartychová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Alžběta Kamenická
Bc. Alžběta Kamenická
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Nikola Přikrylová
Mgr. Nikola Přikrylová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Soňa Kyselová
Mgr. Soňa Kyselová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Mgr. Simona Bouzková
Mgr. Simona Bouzková
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Hana Hanilcová
Hana Hanilcová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Veronika Drozenová
asistentka IVF
Bc. Šárka Koudelová
asistentka IVF
Tereza Kuřová
asistentka IVF
Nikola Musilová
asistentka IVF
Bc. Iva Němčíková
asistentka IVF
Petra Pelcová
asistentka IVF
Mgr. Elena Čajka
asistentka IVF
Bc. Veronika Jarošová
asistentka IVF
Ing. Nicole Zaccaria
asistentka IVF
Imunologická laboratoř
Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová

vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
zástupkyně vedoucí laboratoře

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
vedoucí laborantka

Kateřina Hanzlíková

vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

Mgr. Veronika Páleníková
laborantka

Mgr. Veronika Páleníková

laborantka

Eva Rychtářová
laborantka

Eva Rychtářová

laborantka

Sabina Belicová
laborantka

Sabina Belicová

laborantka

Veronika Hudečková, DiS.
laborantka

Veronika Hudečková, DiS.

laborantka

Nella Tarantová
laborantka

Nella Tarantová

laborantka

Marie Velechovská Guidová
laborantka

Marie Velechovská Guidová

laborantka

Mgr. Kristýna Strnadová
VŠ pracovník pod odborným dohledem

Mgr. Kristýna Strnadová

VŠ pracovník pod odborným dohledem

Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

Mgr. Veronika Páleníková
laborantka
Eva Rychtářová
laborantka
Sabina Belicová
laborantka
Veronika Hudečková, DiS.
laborantka
Nella Tarantová
laborantka
Marie Velechovská Guidová
laborantka
Mgr. Kristýna Strnadová
VŠ pracovník pod odborným dohledem
Anesteziologie
MUDr. Alena Baňasová
anesteziolog

MUDr. Alena Baňasová

anesteziolog

MUDr. Michaela Knotová
anesteziolog

MUDr. Michaela Knotová

anesteziolog

MUDr. Věra Lachmanová
anesteziolog

MUDr. Věra Lachmanová

anesteziolog

MUDr. Jana Marková
anesteziolog

MUDr. Jana Marková

anesteziolog

MUDr. Klára Maternová
anesteziolog

MUDr. Klára Maternová

anesteziolog

Jana Ficiková
anesteziologická sestra

Jana Ficiková

anesteziologická sestra

Mgr. Mariana Grimmerová
anesteziologická sestra

Mgr. Mariana Grimmerová

anesteziologická sestra

Helena Kaizrová
anesteziologická sestra

Helena Kaizrová

anesteziologická sestra

MUDr. Alena Baňasová
anesteziolog
MUDr. Michaela Knotová
anesteziolog
MUDr. Věra Lachmanová
anesteziolog
MUDr. Jana Marková
anesteziolog
MUDr. Klára Maternová
anesteziolog
Jana Ficiková
anesteziologická sestra
Mgr. Mariana Grimmerová
anesteziologická sestra
Helena Kaizrová
anesteziologická sestra