Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová

vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař IVF

MUDr. Martin Valachovič

Vedoucí lékař IVF

MUDr. Martin Valachovič je od roku 2015 vedoucím lékařem IVF na pobočce Archa. Je absolventem oboru Všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Klinickou praxi získal na gynekologicko- porodnickém oddělení a Onkogynekologickém centru v Nemocnici Nový Jičín. Atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví absolvoval v roce 2011. Zkušenosti z oboru IVF získal na klinice v Brně.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
lékař IVF

MUDr. Milan Daněk

lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj

lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová

lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová

lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
lékař IVF

MUDr. Miroslav Landfeld

lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová

lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová je IVF lékařkou, tým lékařů na klinice GENNT rozšířila v roce 2018. Svou praxi získala v jedné Ruské a dvou českých nemocnicích v oboru gynekologie a porodnictví. Paní doktorka se pravidelně účastní odborných konferencí.

MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
lékařka IVF

MUDr. Alena Šestinová

lékařka IVF

MUDr. Alena Šestinová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

MUDr. Radka Jarošová
MUDr. Radka Jarošová
vedoucí IVF programu

MUDr. Radka Jarošová je vedoucí lékařkou IVF programu na klinice GENNET, kde působí už od roku 2011. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 jí byla udělena 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala například jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař IVF

MUDr. Martin Valachovič je od roku 2015 vedoucím lékařem IVF na pobočce Archa. Je absolventem oboru Všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Klinickou praxi získal na gynekologicko- porodnickém oddělení a Onkogynekologickém centru v Nemocnici Nový Jičín. Atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví absolvoval v roce 2011. Zkušenosti z oboru IVF získal na klinice v Brně.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová je IVF lékařkou, tým lékařů na klinice GENNT rozšířila v roce 2018. Svou praxi získala v jedné Ruské a dvou českých nemocnicích v oboru gynekologie a porodnictví. Paní doktorka se pravidelně účastní odborných konferencí.

MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
lékařka IVF

MUDr. Alena Šestinová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

Imunologická ambulance rightArrow
MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Karin Malíčková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Malíčková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Malíčková je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková je lékařkou oddělení alergologi a klinické imunologie. Dále působí v insitutu klinikcé a experimentální medicíny v Praze na pracovišti transpaltační a klinické imunologie. Od roku 2009 je vedoucí lékařskou oddělení ambulancí imunologického pracoviště a hematologie. Paní doktorka získala své vzdělání na Karlově Univerzitě v Praze, kdy vystudovala obor všeobecného lékařství. Získala atestaci v oboru vnitřního lékařství, alergologie a klinické imunologie a také licenci k výkonu vedoucí funkce. Aktivně se účastní celorepublikových konferencí a vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

MUDr. Jiří Novák
MUDr. Jiří Novák
lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jiří Novák

lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jiří Novák je lékařem oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Plzni, obor všeobecné lékařství. Svou praxi získal na interním oddělení, na oddělení klinické biochemie a OKB Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice.

MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Karin Malíčková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Malíčková je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková je lékařkou oddělení alergologi a klinické imunologie. Dále působí v insitutu klinikcé a experimentální medicíny v Praze na pracovišti transpaltační a klinické imunologie. Od roku 2009 je vedoucí lékařskou oddělení ambulancí imunologického pracoviště a hematologie. Paní doktorka získala své vzdělání na Karlově Univerzitě v Praze, kdy vystudovala obor všeobecného lékařství. Získala atestaci v oboru vnitřního lékařství, alergologie a klinické imunologie a také licenci k výkonu vedoucí funkce. Aktivně se účastní celorepublikových konferencí a vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

MUDr. Jiří Novák
MUDr. Jiří Novák
lékař oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jiří Novák je lékařem oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Plzni, obor všeobecné lékařství. Svou praxi získal na interním oddělení, na oddělení klinické biochemie a OKB Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice.

Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová
MUDr. Monika Koudová
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová

vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
lékařka oddělení genetiky

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.

lékařka oddělení genetiky

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. patří k předním lékařům oboru lékařské genetiky. V rámci své lékařské praxe působila na interním, dětském oddělení a na oddělení klinické genetiky. Aktivně se účastní celostátních i mezinárodních konferencí a její publikační činnost se zaměruje zejména na obor monogenních syndromů. Paní doktorka vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, kde jí byl také udělen titu Kandidát lékařských věd.  Získala astestaci v oboru pediatrie a genetiky. 

MUDr. Monika Koudová
MUDr. Monika Koudová
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
lékařka oddělení genetiky

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. patří k předním lékařům oboru lékařské genetiky. V rámci své lékařské praxe působila na interním, dětském oddělení a na oddělení klinické genetiky. Aktivně se účastní celostátních i mezinárodních konferencí a její publikační činnost se zaměruje zejména na obor monogenních syndromů. Paní doktorka vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, kde jí byl také udělen titu Kandidát lékařských věd.  Získala astestaci v oboru pediatrie a genetiky. 

Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková

vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
embryolog

Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.

embryolog

Mgr. Daniel Čižnár je členem týmu embryologické laboratoře na pobočce GENNET Praha 1. Jako embryolog získal svou praxi na klinice ISCARE, a.s. v Bratislavě, kde také působil jako andrologický laborat. V rámci své praxe se podílí na odborných publikacích a účastní se tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a dále se vzdělával na Slovenské akademii věd, kde v rámci doktorského programu vystudoval obor molekulární biologie. 

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
embryoložka

Mgr. Irena Nevolová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Veronika Hoskovcová
Ing. Veronika Hoskovcová
embryoložka

Ing. Veronika Hoskovcová

embryoložka

Ing. Veonika Hoskovcová je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1. K oboru asistované reprodukce se dostala díky svému studiu na České zemědělské univerzitě v Praze, kde vystudovala oboru Reprodukční biotechnologie. 

Mgr. Tereza Rašovská
Mgr. Tereza Rašovská
embryoložka

Mgr. Tereza Rašovská

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
embryoložka

Ing. Marta Homutová, Ph.D.

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
Mgr. Daniel Čižmár, Ph.D.
embryolog

Mgr. Daniel Čižnár je členem týmu embryologické laboratoře na pobočce GENNET Praha 1. Jako embryolog získal svou praxi na klinice ISCARE, a.s. v Bratislavě, kde také působil jako andrologický laborat. V rámci své praxe se podílí na odborných publikacích a účastní se tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a dále se vzdělával na Slovenské akademii věd, kde v rámci doktorského programu vystudoval obor molekulární biologie. 

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Veronika Hoskovcová
Ing. Veronika Hoskovcová
embryoložka

Ing. Veonika Hoskovcová je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1. K oboru asistované reprodukce se dostala díky svému studiu na České zemědělské univerzitě v Praze, kde vystudovala oboru Reprodukční biotechnologie. 

Mgr. Tereza Rašovská
Mgr. Tereza Rašovská
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Darovací program rightArrow
MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař darovacího programu

MUDr. Martin Valachovič

Vedoucí lékař darovacího programu

Bc. Petra Kločáková Hánová
Bc. Petra Kločáková Hánová
vedoucí darovacího programu

Bc. Petra Kločáková Hánová

vedoucí darovacího programu

Petra Hánová působí v GENNETu od roku 2008. Z pozice zdravotní sestry se díky výborné znalosti němčiny stala koordinátorkou IVF a následně vedoucí IPO oddělení. Ve své práci využívá zkušenosti z dlouhodobého pobytu v Německu, kde studovala a zároveň pracovala jako zdravotní sestra v Sana Klinikum Hof.

Bc. Barbora Kozáková
koordinátorka darovacího programu

Bc. Barbora Kozáková

koordinátorka darovacího programu

Bc. Ema Krhovská
asistentka darovacího týmu

Bc. Ema Krhovská

asistentka darovacího týmu

MUDr. Martin Valachovič
MUDr. Martin Valachovič
Vedoucí lékař darovacího programu
Bc. Petra Kločáková Hánová
Bc. Petra Kločáková Hánová
vedoucí darovacího programu

Petra Hánová působí v GENNETu od roku 2008. Z pozice zdravotní sestry se díky výborné znalosti němčiny stala koordinátorkou IVF a následně vedoucí IPO oddělení. Ve své práci využívá zkušenosti z dlouhodobého pobytu v Německu, kde studovala a zároveň pracovala jako zdravotní sestra v Sana Klinikum Hof.

Bc. Barbora Kozáková
koordinátorka darovacího programu
Bc. Ema Krhovská
asistentka darovacího týmu
Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová

hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Kristýna Steigerová, DiS.
Kristýna Steigerová, DiS.
vrchní sestra IVF

Kristýna Steigerová, DiS.

vrchní sestra IVF

Kristýna Steigerová, DiS. Je vrchní sestrou na klinice GENNET Praha 1. Kristýna je součástí týmu kliniky GENNET již několik let a své zkušenosti získala na Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde pracovala na kardiochirurgickém oddělení. Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra a dále vyšší odbornou školu, obor diplomovaný specialista.

Mgr. Kristýna Uhlířová
Mgr. Kristýna Uhlířová
zástupkyně vrchní sestry IVF

Mgr. Kristýna Uhlířová

zástupkyně vrchní sestry IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Martina Dib
Bc. Martina Dib
sálová sestra

Bc. Martina Dib

sálová sestra

Martina Dib je zkušená zdravotní sestra, která na pobočce kliniky GENNET Praha 1 působí již řadu let. Své zkušenosti získala jak v Čechách, tak v zahraniční, kde mimo jiné zdokonalila své jazykové znalosti. Vystudoala universitu v Edinburgu, kde získala bakalářský titul v oboru zdravotní sestra.

Daniela Chmelíková
zdravotní sestra IVF

Daniela Chmelíková

zdravotní sestra IVF

Kristýna Legnerová
zdravotní sestra IVF

Kristýna Legnerová

zdravotní sestra IVF

Bc. Tereza Libichová
zdravotní sestra IVF

Bc. Tereza Libichová

zdravotní sestra IVF

Anna Lhotová
sálová sestra

Anna Lhotová

sálová sestra

Bc. Martina Vašinová
zdravotní sestra IVF

Bc. Martina Vašinová

zdravotní sestra IVF

Mgr. Pavla Vlková
zdravotní sestra IVF

Mgr. Pavla Vlková

zdravotní sestra IVF

Tereza Juříková
zdravotní sestra IVF

Tereza Juříková

zdravotní sestra IVF

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Kristýna Steigerová, DiS.
Kristýna Steigerová, DiS.
vrchní sestra IVF

Kristýna Steigerová, DiS. Je vrchní sestrou na klinice GENNET Praha 1. Kristýna je součástí týmu kliniky GENNET již několik let a své zkušenosti získala na Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde pracovala na kardiochirurgickém oddělení. Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra a dále vyšší odbornou školu, obor diplomovaný specialista.

Mgr. Kristýna Uhlířová
Mgr. Kristýna Uhlířová
zástupkyně vrchní sestry IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Martina Dib
Bc. Martina Dib
sálová sestra

Martina Dib je zkušená zdravotní sestra, která na pobočce kliniky GENNET Praha 1 působí již řadu let. Své zkušenosti získala jak v Čechách, tak v zahraniční, kde mimo jiné zdokonalila své jazykové znalosti. Vystudoala universitu v Edinburgu, kde získala bakalářský titul v oboru zdravotní sestra.

Daniela Chmelíková
zdravotní sestra IVF
Kristýna Legnerová
zdravotní sestra IVF
Bc. Tereza Libichová
zdravotní sestra IVF
Anna Lhotová
sálová sestra
Bc. Martina Vašinová
zdravotní sestra IVF
Mgr. Pavla Vlková
zdravotní sestra IVF
Tereza Juříková
zdravotní sestra IVF
Zahraniční oddělení rightArrow
Bc. Nikola Humlová
Bc. Nikola Humlová
vedoucí IPO oddělení

Bc. Nikola Humlová

vedoucí IPO oddělení

Na medailonku právě pracujeme.

Martina Endrštová
Martina Endrštová
koordinátorka IVF

Martina Endrštová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Karolina Lavičková – Hejzlarová
Bc. Karolina Lavičková – Hejzlarová
koordinátorka IVF

Bc. Karolina Lavičková – Hejzlarová

koordinátorka IVF

Bc. Karolína Lavičková pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe se věnovala zejména studiu jazyků. Karolína vystudovala Univerzitu v Hradci Králové, obor cizí jazyky pro cestovní ruch.

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
koordinátorka IVF

Mgr. Tereza Hryčovcová

koordinátorka IVF

Bc. Tereza Hryčovcová Pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. Tereza vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze, dále se věnuje studiu cizích jazyků.

Mgr. Lucie Hessová
Mgr. Lucie Hessová
koordinátorka IVF

Mgr. Lucie Hessová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Hana Hartychová
Hana Hartychová
koordinátorka IVF

Hana Hartychová

koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Alžběta Kamenická
Bc. Alžběta Kamenická
koordinátorka IVF

Bc. Alžběta Kamenická

koordinátorka IVF

Alžběta Kamenická pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe pracovala v cestovním ruchu, kde zdokonalila své jazykové znalosti. Vystudovala Vysokou školu obchodní v Praze, obor cestovní ruch. 

Mgr. Nikola Přikrylová
Mgr. Nikola Přikrylová
koordinátorka IVF

Mgr. Nikola Přikrylová

koordinátorka IVF

Mgr. Nikola Přikrylová pracuje na klinice GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. Své zkušenosti získala v oblasti administrativy, marketingu a výuky italského jazyka. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor Italianistika.

Mgr. Soňa Kyselová
Mgr. Soňa Kyselová
koordinátorka IVF

Mgr. Soňa Kyselová

koordinátorka IVF

Soňa Kyselová pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe získala zkušenosti v administrativě, překladech nebo tlumočení. Vystudovala filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor překladatelství / tlumočnictví z/do německého jazyka.

Mgr. Simona Bouzková
Mgr. Simona Bouzková
koordinátorka IVF

Mgr. Simona Bouzková

koordinátorka IVF

Mgr. Simona Bouzková pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe mimo jiné vyučovala německý jazyk, který velmi dobře ovládá a proto se nyní stará o německy mluvící klienty kliniky GENNET. 

Michaela Vaněčková
Michaela Vaněčková
koordinátorka IVF

Michaela Vaněčková

koordinátorka IVF

Alexandra Murínová
Alexandra Murínová
koordinátorka IVF

Alexandra Murínová

koordinátorka IVF

Veronika Drozenová
asistentka IVF

Veronika Drozenová

asistentka IVF

Bc. Šárka Koudelová
asistentka IVF

Bc. Šárka Koudelová

asistentka IVF

Nikola Musilová
vedoucí týmu koordinátorek 1. kontaktu a asistentek

Nikola Musilová

vedoucí týmu koordinátorek 1. kontaktu a asistentek

Tereza Kuřová
asistentka IVF

Tereza Kuřová

asistentka IVF

Bc. Iva Němčíková
asistentka IVF

Bc. Iva Němčíková

asistentka IVF

Petra Pelcová
asistentka IVF

Petra Pelcová

asistentka IVF

Ing. Lucie Krobová
asistentka IVF

Ing. Lucie Krobová

asistentka IVF

Bc. Veronika Jarošová
asistentka IVF

Bc. Veronika Jarošová

asistentka IVF

Ing. Nicole Zaccaria
asistentka IVF

Ing. Nicole Zaccaria

asistentka IVF

Ing. Pavla Gongolová
asistentka IVF

Ing. Pavla Gongolová

asistentka IVF

Bc. Nikola Humlová
Bc. Nikola Humlová
vedoucí IPO oddělení

Na medailonku právě pracujeme.

Martina Endrštová
Martina Endrštová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Karolina Lavičková – Hejzlarová
Bc. Karolina Lavičková – Hejzlarová
koordinátorka IVF

Bc. Karolína Lavičková pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe se věnovala zejména studiu jazyků. Karolína vystudovala Univerzitu v Hradci Králové, obor cizí jazyky pro cestovní ruch.

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
koordinátorka IVF

Bc. Tereza Hryčovcová Pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. Tereza vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze, dále se věnuje studiu cizích jazyků.

Mgr. Lucie Hessová
Mgr. Lucie Hessová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Hana Hartychová
Hana Hartychová
koordinátorka IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Alžběta Kamenická
Bc. Alžběta Kamenická
koordinátorka IVF

Alžběta Kamenická pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe pracovala v cestovním ruchu, kde zdokonalila své jazykové znalosti. Vystudovala Vysokou školu obchodní v Praze, obor cestovní ruch. 

Mgr. Nikola Přikrylová
Mgr. Nikola Přikrylová
koordinátorka IVF

Mgr. Nikola Přikrylová pracuje na klinice GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. Své zkušenosti získala v oblasti administrativy, marketingu a výuky italského jazyka. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor Italianistika.

Mgr. Soňa Kyselová
Mgr. Soňa Kyselová
koordinátorka IVF

Soňa Kyselová pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe získala zkušenosti v administrativě, překladech nebo tlumočení. Vystudovala filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor překladatelství / tlumočnictví z/do německého jazyka.

Mgr. Simona Bouzková
Mgr. Simona Bouzková
koordinátorka IVF

Mgr. Simona Bouzková pracuje na pobočce GENNET Praha 1 jako IVF koordinátorka pro zahraniční klientelu. V rámci své předchozí praxe mimo jiné vyučovala německý jazyk, který velmi dobře ovládá a proto se nyní stará o německy mluvící klienty kliniky GENNET. 

Michaela Vaněčková
Michaela Vaněčková
koordinátorka IVF
Alexandra Murínová
Alexandra Murínová
koordinátorka IVF
Veronika Drozenová
asistentka IVF
Bc. Šárka Koudelová
asistentka IVF
Nikola Musilová
vedoucí týmu koordinátorek 1. kontaktu a asistentek
Tereza Kuřová
asistentka IVF
Bc. Iva Němčíková
asistentka IVF
Petra Pelcová
asistentka IVF
Ing. Lucie Krobová
asistentka IVF
Bc. Veronika Jarošová
asistentka IVF
Ing. Nicole Zaccaria
asistentka IVF
Ing. Pavla Gongolová
asistentka IVF
Imunologická laboratoř rightArrow
Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová

vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
zástupkyně vedoucí laboratoře

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
vedoucí laborantka

Kateřina Hanzlíková

vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

Eva Rychtářová
laborantka

Eva Rychtářová

laborantka

Marie Velechovská Guidová
laborantka

Marie Velechovská Guidová

laborantka

Mgr. Kristýna Strnadová
VŠ pracovník pod odborným dohledem

Mgr. Kristýna Strnadová

VŠ pracovník pod odborným dohledem

Martina Klepišová
laborantka

Martina Klepišová

laborantka

Ing. Kateřina Valentiková
VŠ pracovník pod odborným dohledem

Ing. Kateřina Valentiková

VŠ pracovník pod odborným dohledem

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

Eva Rychtářová
laborantka
Marie Velechovská Guidová
laborantka
Mgr. Kristýna Strnadová
VŠ pracovník pod odborným dohledem
Martina Klepišová
laborantka
Ing. Kateřina Valentiková
VŠ pracovník pod odborným dohledem

Na medailonku právě pracujeme.

Anesteziologie rightArrow
MUDr. Alena Baňasová
anesteziolog

MUDr. Alena Baňasová

anesteziolog

MUDr. Michaela Knotová
anesteziolog

MUDr. Michaela Knotová

anesteziolog

MUDr. Věra Lachmanová
anesteziolog

MUDr. Věra Lachmanová

anesteziolog

MUDr. Jana Marková
anesteziolog

MUDr. Jana Marková

anesteziolog

MUDr. Klára Maternová
anesteziolog

MUDr. Klára Maternová

anesteziolog

Jana Ficiková
anesteziologická sestra

Jana Ficiková

anesteziologická sestra

Mgr. Mariana Grimmerová
anesteziologická sestra

Mgr. Mariana Grimmerová

anesteziologická sestra

Helena Kaizrová
anesteziologická sestra

Helena Kaizrová

anesteziologická sestra

MUDr. Alena Baňasová
anesteziolog
MUDr. Michaela Knotová
anesteziolog
MUDr. Věra Lachmanová
anesteziolog
MUDr. Jana Marková
anesteziolog
MUDr. Klára Maternová
anesteziolog
Jana Ficiková
anesteziologická sestra
Mgr. Mariana Grimmerová
anesteziologická sestra
Helena Kaizrová
anesteziologická sestra