Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
vedoucí lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová

vedoucí lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
lékař IVF

MUDr. Milan Daněk

lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj

lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová

lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
lékař IVF

MUDr. Miroslav Landfeld

lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová

lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová je IVF lékařkou, tým lékařů na klinice GENNT rozšířila v roce 2018. Svou praxi získala v jedné Ruské a dvou českých nemocnicích v oboru gynekologie a porodnictví. Paní doktorka se pravidelně účastní odborných konferencí.

MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
lékařka IVF

MUDr. Alena Šestinová

lékařka IVF

MUDr. Alena Šestinová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
lékař IVF a fetální medicíny

MUDr. Sergiu Leahomschi

lékař IVF a fetální medicíny

MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
vedoucí lékařka IVF

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová je IVF lékařkou, tým lékařů na klinice GENNT rozšířila v roce 2018. Svou praxi získala v jedné Ruské a dvou českých nemocnicích v oboru gynekologie a porodnictví. Paní doktorka se pravidelně účastní odborných konferencí.

MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
lékařka IVF

MUDr. Alena Šestinová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

MUDr. Sergiu Leahomschi
MUDr. Sergiu Leahomschi
lékař IVF a fetální medicíny
Ambulance reprodukční imunologie rightArrow
MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

MUDr. Lenka Sedláčková

vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Karin Malíčková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Malíčková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Malíčková je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková je lékařkou oddělení alergologi a klinické imunologie. Dále působí v insitutu klinikcé a experimentální medicíny v Praze na pracovišti transpaltační a klinické imunologie. Od roku 2009 je vedoucí lékařskou oddělení ambulancí imunologického pracoviště a hematologie. Paní doktorka získala své vzdělání na Karlově Univerzitě v Praze, kdy vystudovala obor všeobecného lékařství. Získala atestaci v oboru vnitřního lékařství, alergologie a klinické imunologie a také licenci k výkonu vedoucí funkce. Aktivně se účastní celorepublikových konferencí a vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Karin Malíčková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Malíčková je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková je lékařkou oddělení alergologi a klinické imunologie. Dále působí v insitutu klinikcé a experimentální medicíny v Praze na pracovišti transpaltační a klinické imunologie. Od roku 2009 je vedoucí lékařskou oddělení ambulancí imunologického pracoviště a hematologie. Paní doktorka získala své vzdělání na Karlově Univerzitě v Praze, kdy vystudovala obor všeobecného lékařství. Získala atestaci v oboru vnitřního lékařství, alergologie a klinické imunologie a také licenci k výkonu vedoucí funkce. Aktivně se účastní celorepublikových konferencí a vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová, MBA

vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
lékařka oddělení genetiky

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.

lékařka oddělení genetiky

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. patří k předním lékařům oboru lékařské genetiky. V rámci své lékařské praxe působila na interním, dětském oddělení a na oddělení klinické genetiky. Aktivně se účastní celostátních i mezinárodních konferencí a její publikační činnost se zaměruje zejména na obor monogenních syndromů. Paní doktorka vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, kde jí byl také udělen titu Kandidát lékařských věd.  Získala astestaci v oboru pediatrie a genetiky. 

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.

lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20- ti letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
lékař oddělení genetiky

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
lékařka oddělení genetiky

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. patří k předním lékařům oboru lékařské genetiky. V rámci své lékařské praxe působila na interním, dětském oddělení a na oddělení klinické genetiky. Aktivně se účastní celostátních i mezinárodních konferencí a její publikační činnost se zaměruje zejména na obor monogenních syndromů. Paní doktorka vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, kde jí byl také udělen titu Kandidát lékařských věd.  Získala astestaci v oboru pediatrie a genetiky. 

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

RNDr. Eva Cibulková
RNDr. Eva Cibulková
vedoucí IVF laboratoře

RNDr. Eva Cibulková

vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
embryoložka

Ing. Leona Urbánková

embryoložka

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
embryoložka

Mgr. Irena Nevolová

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Veronika Hoskovcová
Ing. Veronika Hoskovcová
embryoložka

Ing. Veronika Hoskovcová

embryoložka

Ing. Veronika Hoskovcová je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1. K oboru asistované reprodukce se dostala díky svému studiu na České zemědělské univerzitě v Praze, kde vystudovala oboru Reprodukční biotechnologie. 

Mgr. Tereza Rašovská
Mgr. Tereza Rašovská
embryoložka

Mgr. Tereza Rašovská

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
embryoložka

Ing. Marta Homutová, Ph.D.

embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Lenka Jarošová
Ing. Lenka Jarošová
embryoložka

Ing. Lenka Jarošová

embryoložka

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

RNDr. Eva Cibulková
RNDr. Eva Cibulková
vedoucí IVF laboratoře
Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
embryoložka

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Veronika Hoskovcová
Ing. Veronika Hoskovcová
embryoložka

Ing. Veronika Hoskovcová je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1. K oboru asistované reprodukce se dostala díky svému studiu na České zemědělské univerzitě v Praze, kde vystudovala oboru Reprodukční biotechnologie. 

Mgr. Tereza Rašovská
Mgr. Tereza Rašovská
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Lenka Jarošová
Ing. Lenka Jarošová
embryoložka
Darovací program rightArrow
MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová

vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

Bc. Barbora Kozáková
Bc. Barbora Kozáková
zdravotní sestra darovacího programu

Bc. Barbora Kozáková

zdravotní sestra darovacího programu

Bc. Ema Krhovská
Bc. Ema Krhovská
asistentka darovacího programu

Bc. Ema Krhovská

asistentka darovacího programu

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
koordinátorka darovacího programu

Mgr. Tereza Hryčovcová

koordinátorka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová
MUDr. Kateřina Bláhová
vedoucí lékařka darovacího programu

MUDr. Kateřina Bláhová vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. a II. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Na klinice Gennetu působí od roku 2015. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice VFN v letech 1997-2015.

Bc. Barbora Kozáková
Bc. Barbora Kozáková
zdravotní sestra darovacího programu
Bc. Ema Krhovská
Bc. Ema Krhovská
asistentka darovacího programu
Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
koordinátorka darovacího programu
Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová

hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Kristýna Steigerová, DiS.
Kristýna Steigerová, DiS.
vrchní sestra IVF

Kristýna Steigerová, DiS.

vrchní sestra IVF

Kristýna Steigerová, DiS. Je vrchní sestrou na klinice GENNET Praha 1. Kristýna je součástí týmu kliniky GENNET již několik let a své zkušenosti získala na Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde pracovala na kardiochirurgickém oddělení. Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra a dále vyšší odbornou školu, obor diplomovaný specialista.

Mgr. Kristýna Uhlířová
Mgr. Kristýna Uhlířová
zástupkyně vrchní sestry IVF

Mgr. Kristýna Uhlířová

zástupkyně vrchní sestry IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Martina Dib
Bc. Martina Dib
sálová sestra

Bc. Martina Dib

sálová sestra

Martina Dib je zkušená zdravotní sestra, která na pobočce kliniky GENNET Praha 1 působí již řadu let. Své zkušenosti získala jak v Čechách, tak v zahraniční, kde mimo jiné zdokonalila své jazykové znalosti. Vystudoala universitu v Edinburgu, kde získala bakalářský titul v oboru zdravotní sestra.

Daniela Chmelíková
zdravotní sestra IVF

Daniela Chmelíková

zdravotní sestra IVF

Kristýna Legnerová
zdravotní sestra IVF

Kristýna Legnerová

zdravotní sestra IVF

Anna Lhotová
sálová sestra

Anna Lhotová

sálová sestra

Tereza Juříková
zdravotní sestra IVF

Tereza Juříková

zdravotní sestra IVF

Mgr. Jana Hrobařová
zdravotní sestra IVF

Mgr. Jana Hrobařová

zdravotní sestra IVF

Veronika Pechová, Dis.
odběrová sestra, pracovník call centra

Veronika Pechová, Dis.

odběrová sestra, pracovník call centra

Petra Jonáková Tichá
pracovník call centra

Petra Jonáková Tichá

pracovník call centra

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Kristýna Steigerová, DiS.
Kristýna Steigerová, DiS.
vrchní sestra IVF

Kristýna Steigerová, DiS. Je vrchní sestrou na klinice GENNET Praha 1. Kristýna je součástí týmu kliniky GENNET již několik let a své zkušenosti získala na Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde pracovala na kardiochirurgickém oddělení. Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra a dále vyšší odbornou školu, obor diplomovaný specialista.

Mgr. Kristýna Uhlířová
Mgr. Kristýna Uhlířová
zástupkyně vrchní sestry IVF

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Martina Dib
Bc. Martina Dib
sálová sestra

Martina Dib je zkušená zdravotní sestra, která na pobočce kliniky GENNET Praha 1 působí již řadu let. Své zkušenosti získala jak v Čechách, tak v zahraniční, kde mimo jiné zdokonalila své jazykové znalosti. Vystudoala universitu v Edinburgu, kde získala bakalářský titul v oboru zdravotní sestra.

Daniela Chmelíková
zdravotní sestra IVF
Kristýna Legnerová
zdravotní sestra IVF
Anna Lhotová
sálová sestra
Tereza Juříková
zdravotní sestra IVF
Mgr. Jana Hrobařová
zdravotní sestra IVF
Veronika Pechová, Dis.
odběrová sestra, pracovník call centra
Petra Jonáková Tichá
pracovník call centra
Zahraniční oddělení rightArrow
Bc. Nikola Humlová
Bc. Nikola Humlová
vedoucí IPO oddělení

Bc. Nikola Humlová

vedoucí IPO oddělení

Na medailonku právě pracujeme.

Bc. Nikola Humlová
Bc. Nikola Humlová
vedoucí IPO oddělení

Na medailonku právě pracujeme.

Imunologická laboratoř rightArrow
Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová

vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
zástupkyně vedoucí laboratoře

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
vedoucí laborantka

Kateřina Hanzlíková

vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

Terezie Černíková
odborný VŠ pracovník

Terezie Černíková

odborný VŠ pracovník

Eva Rychtářová
laborantka

Eva Rychtářová

laborantka

Marie Velechovská Guidová
laborantka

Marie Velechovská Guidová

laborantka

Ing. Kateřina Valentiková
VŠ pracovník pod odborným dohledem

Ing. Kateřina Valentiková

VŠ pracovník pod odborným dohledem

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

Terezie Černíková
odborný VŠ pracovník
Eva Rychtářová
laborantka
Marie Velechovská Guidová
laborantka
Ing. Kateřina Valentiková
VŠ pracovník pod odborným dohledem

Na medailonku právě pracujeme.

Anesteziologie rightArrow
MUDr. Alena Baňasová
anesteziolog

MUDr. Alena Baňasová

anesteziolog

MUDr. Michaela Knotová
anesteziolog

MUDr. Michaela Knotová

anesteziolog

MUDr. Věra Lachmanová
anesteziolog

MUDr. Věra Lachmanová

anesteziolog

MUDr. Jana Marková
anesteziolog

MUDr. Jana Marková

anesteziolog

MUDr. Klára Maternová
anesteziolog

MUDr. Klára Maternová

anesteziolog

Jana Ficiková
anesteziologická sestra

Jana Ficiková

anesteziologická sestra

Mgr. Mariana Grimmerová
anesteziologická sestra

Mgr. Mariana Grimmerová

anesteziologická sestra

Helena Kaizrová
anesteziologická sestra

Helena Kaizrová

anesteziologická sestra

MUDr. Olga Šlechtová
vedoucí anesteziolog

MUDr. Olga Šlechtová

vedoucí anesteziolog

MUDr. Alena Baňasová
anesteziolog
MUDr. Michaela Knotová
anesteziolog
MUDr. Věra Lachmanová
anesteziolog
MUDr. Jana Marková
anesteziolog
MUDr. Klára Maternová
anesteziolog
Jana Ficiková
anesteziologická sestra
Mgr. Mariana Grimmerová
anesteziologická sestra
Helena Kaizrová
anesteziologická sestra
MUDr. Olga Šlechtová
vedoucí anesteziolog
Ambulance alergologie a klinické imunologie rightArrow
MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

MUDr. Lenka Sedláčková

vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Andrea Poloučková
MUDr. Andrea Poloučková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Andrea Poloučková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Zuzana Ambrusová
MUDr. Zuzana Ambrusová
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Zuzana Ambrusová

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Andrea Poloučková
MUDr. Andrea Poloučková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie
MUDr. Zuzana Ambrusová
MUDr. Zuzana Ambrusová
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie