Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
Vedoucí lékař IVF
+

MUDr. Alena Šestinová

Vedoucí lékař IVF

MUDr. Alena Šestinová je vedoucí lékařka IVF na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

MUDr. Daniel Alexander
MUDr. Daniel Alexander
Zástupce vedoucího lékaře
+

MUDr. Daniel Alexander

Zástupce vedoucího lékaře

MUDr. Daniel Alexander je zástupce vedoucího lékaře IVF programu na naší klinice GENNET. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvoval atestaci z gynekologie a porodnictví. Problematice reprodukční medicíny se věnuje od roku 2002, nejdříve v Centru asistované reprodukce v Bratislavě a následně v soukromém centru reprodukční medicíny v Praze.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
Lékař IVF
+

MUDr. Milan Daněk

Lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
Lékař IVF
+

MUDr. Jiří Vokroj

Lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
Lékařka IVF
+

MUDr. Veronika Hrochová

Lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
Lékař IVF
+

MUDr. Miroslav Landfeld

Lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
Lékařka IVF
+

MUDr. Mastura Kadyrová

Lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová je IVF lékařkou, tým lékařů na klinice GENNT rozšířila v roce 2018. Svou praxi získala v jedné Ruské a dvou českých nemocnicích v oboru gynekologie a porodnictví. Paní doktorka se pravidelně účastní odborných konferencí.

MUDr. Jana Gabrielová
MUDr. Jana Gabrielová
Lékařka IVF
+

MUDr. Jana Gabrielová

Lékařka IVF

MUDr. Jana Gabrielová je absolventkou 1. Lékařské Fakulty, Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské Fakulty, Univerzity v Oslu – obor pediatrie, gynekologie a porodnictví. V letech 2008-2011 působila jako lékařka v předatestační přípravě v Krajské nemocnici Liberec a.s. na Gynekologicko-porodnickém oddělení. V roce 2011 působila jako lékařka v předatestační přípravě v Nemocnici na Bulovce na Chirurgické klinice a v Ústavu péče o matku a dítě v Praze – Podolí. V tomto roce získala aprobaci pro práci lékaře v SRN a v roce 2013 atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V letech 2017-2021 působila jako vedoucí lékařka na klinice v německém Görlitzu.

MUDr. Karolína Adamcová, Ph.D.
MUDr. Karolína Adamcová, Ph.D.
Lékařka IVF
+

MUDr. Karolína Adamcová, Ph.D.

Lékařka IVF

MUDr. Karolína Adamcová Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala na Gynekologicko – porodnické klinice 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dále pak v centru asistované reprodukce EUROPE IVF. Podílí se na výuce budoucích lékařů na 1. lékařské fakultě UK, je členkou České společnosti gynekologie a porodnictví JEP, řešitelkou odborných studií a pravidelně publikuje články v odborných časopisech.

MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
Vedoucí lékař IVF

MUDr. Alena Šestinová je vedoucí lékařka IVF na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

MUDr. Daniel Alexander
MUDr. Daniel Alexander
Zástupce vedoucího lékaře

MUDr. Daniel Alexander je zástupce vedoucího lékaře IVF programu na naší klinice GENNET. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvoval atestaci z gynekologie a porodnictví. Problematice reprodukční medicíny se věnuje od roku 2002, nejdříve v Centru asistované reprodukce v Bratislavě a následně v soukromém centru reprodukční medicíny v Praze.

MUDr. Milan Daněk
MUDr. Milan Daněk
Lékař IVF

MUDr. Milan Daněk – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha v roce 1982. Je držitelem I. a II.  Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. V roce 1991 dostal nabídku studia a práce v Torontu v Kanadě -  Fellowship in Prenatal Diagnosis at the University of Ontario, Toronto Kanada. Po roce pod stejnou universitou pracoval pro Women´s College Hospital, Toronto – Fellowship in Maternal Fetal Medicine. Do Čech se vrátil v roce 1993 a nastoupil do nemocnice Prachatice jako zástupce primáře. Od roku 2007 působí v GENNETu, jako lékař IVF. Pan doktor je členem General Medical Council – UK od roku 2011. Účastní se mezinárodních konferencí v oboru reprodukční medicína.

MUDr. Jiří Vokroj
MUDr. Jiří Vokroj
Lékař IVF

MUDr. Jiří Vokroj vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice Gennet působí od roku 2013. Je držitelem I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal například jako lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Veronika Hrochová
MUDr. Veronika Hrochová
Lékařka IVF

MUDr. Veronika Hrochová vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou I. Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 2013 má licenci ČLK pro odbornost v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko - porodnické klinice FN Na Bulovce.

MUDr. Miroslav Landfeld
MUDr. Miroslav Landfeld
Lékař IVF

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v letech 1988-1994. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Liberec. V roce 1997 absolvoval 3 měsíční stáž na Frauenklinik St. Gallen ve Švýcarsku. Spolupráce s Klinikou GENNET začala do jistě míry již před jejím založením jeho činnosti na poli fetální medicíny a prenatalní diagnostiky v Liberci, kdy jsme spolupracovali s oddělením klinické genetiky na Poliklinice v Klimentske ulici pod vedením MUDr. Davida Stejskala. Od roku 2003 pracuje na Frauenklinik Zittau- Klinikum Oberlausitzer Bergland, nyní ve funkci 1.( leitende)Oberarzt. Na klinice GENNET působí od roku 2004 na IVF klinikách v Praze a Liberci, kde pracuje především pro německy mluvící klientelu.

MUDr. Mastura Kadyrová
MUDr. Mastura Kadyrová
Lékařka IVF

MUDr. Mastura Kadyrová je IVF lékařkou, tým lékařů na klinice GENNT rozšířila v roce 2018. Svou praxi získala v jedné Ruské a dvou českých nemocnicích v oboru gynekologie a porodnictví. Paní doktorka se pravidelně účastní odborných konferencí.

MUDr. Jana Gabrielová
MUDr. Jana Gabrielová
Lékařka IVF

MUDr. Jana Gabrielová je absolventkou 1. Lékařské Fakulty, Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské Fakulty, Univerzity v Oslu – obor pediatrie, gynekologie a porodnictví. V letech 2008-2011 působila jako lékařka v předatestační přípravě v Krajské nemocnici Liberec a.s. na Gynekologicko-porodnickém oddělení. V roce 2011 působila jako lékařka v předatestační přípravě v Nemocnici na Bulovce na Chirurgické klinice a v Ústavu péče o matku a dítě v Praze – Podolí. V tomto roce získala aprobaci pro práci lékaře v SRN a v roce 2013 atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V letech 2017-2021 působila jako vedoucí lékařka na klinice v německém Görlitzu.

MUDr. Karolína Adamcová, Ph.D.
MUDr. Karolína Adamcová, Ph.D.
Lékařka IVF

MUDr. Karolína Adamcová Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala na Gynekologicko – porodnické klinice 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dále pak v centru asistované reprodukce EUROPE IVF. Podílí se na výuce budoucích lékařů na 1. lékařské fakultě UK, je členkou České společnosti gynekologie a porodnictví JEP, řešitelkou odborných studií a pravidelně publikuje články v odborných časopisech.

> <
Ambulance reprodukční imunologie rightArrow
MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
vedoucí programu alergologie a klinické imunologie
+

MUDr. Lenka Sedláčková

vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Karin Černá
MUDr. Karin Černá
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie
+

MUDr. Karin Černá

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Černá je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie
+

MUDr. Jana Vydláková

lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková je lékařkou oddělení alergologi a klinické imunologie. Dále působí v insitutu klinikcé a experimentální medicíny v Praze na pracovišti transpaltační a klinické imunologie. Od roku 2009 je vedoucí lékařskou oddělení ambulancí imunologického pracoviště a hematologie. Paní doktorka získala své vzdělání na Karlově Univerzitě v Praze, kdy vystudovala obor všeobecného lékařství. Získala atestaci v oboru vnitřního lékařství, alergologie a klinické imunologie a také licenci k výkonu vedoucí funkce. Aktivně se účastní celorepublikových konferencí a vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Karin Černá
MUDr. Karin Černá
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Černá je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

MUDr. Jana Vydláková
MUDr. Jana Vydláková
lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Jana Vydláková je lékařkou oddělení alergologi a klinické imunologie. Dále působí v insitutu klinikcé a experimentální medicíny v Praze na pracovišti transpaltační a klinické imunologie. Od roku 2009 je vedoucí lékařskou oddělení ambulancí imunologického pracoviště a hematologie. Paní doktorka získala své vzdělání na Karlově Univerzitě v Praze, kdy vystudovala obor všeobecného lékařství. Získala atestaci v oboru vnitřního lékařství, alergologie a klinické imunologie a také licenci k výkonu vedoucí funkce. Aktivně se účastní celorepublikových konferencí a vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

> <
Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu
+

MUDr. Monika Koudová, MBA

Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance
+

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulace kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D. je lékařkou na oddělení lékařské genetiky od roku 2015. Svůj titul získala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. První atestaci z Interního lékařství získala v roce 2005, druhou atestaci z Lékařské genetiky v roce 2007. Působila jako lékařka ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Ústavu dědičných metabolických poruch 1.LF UK, v Ústavu Biologie a lékařské genetiky, a také jako lékařka ve společnosti CYTOLAB a GENvia.

 

MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulace kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
MUDr. Kamila Veselá, Ph.D.
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D. je lékařkou na oddělení lékařské genetiky od roku 2015. Svůj titul získala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. První atestaci z Interního lékařství získala v roce 2005, druhou atestaci z Lékařské genetiky v roce 2007. Působila jako lékařka ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Ústavu dědičných metabolických poruch 1.LF UK, v Ústavu Biologie a lékařské genetiky, a také jako lékařka ve společnosti CYTOLAB a GENvia.

 

> <
Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog
+

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

RNDr. Eva Cibulková
RNDr. Eva Cibulková
Vedoucí IVF laboratoře

RNDr. Eva Cibulková

Vedoucí IVF laboratoře

Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
Atestovaný klinický embryolog
+

Ing. Leona Urbánková

Atestovaný klinický embryolog

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
Atestovaný klinický embryolog
+

Mgr. Irena Nevolová

Atestovaný klinický embryolog

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Gabriela Havlová
Ing. Gabriela Havlová
Atestovaný klinický embryolog

Ing. Gabriela Havlová

Atestovaný klinický embryolog

 Ing. Andrea Papay
Ing. Andrea Papay
Embryoložka

Ing. Andrea Papay

Embryoložka

Ing. Adéla Škodová
Ing. Adéla Škodová
Embryoložka

Ing. Adéla Škodová

Embryoložka

Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Embryoložka
+

Ing. Marta Homutová, Ph.D.

Embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Lenka Jarošová
Ing. Lenka Jarošová
Embryoložka

Ing. Lenka Jarošová

Embryoložka

Mgr. Aneta Zemanová
Mgr. Aneta Zemanová
Embryoložka

Mgr. Aneta Zemanová

Embryoložka

Mgr. Linda Zítková
Mgr. Linda Zítková
Embryoložka

Mgr. Linda Zítková

Embryoložka

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

RNDr. Eva Cibulková
RNDr. Eva Cibulková
Vedoucí IVF laboratoře
Ing. Leona Urbánková
Ing. Leona Urbánková
Atestovaný klinický embryolog

Ing. Leona Urbánková, vedoucí IVF laboratoře GENNET Praha 1, je členkou odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). V roce 2015 získala certifikát Senior Clinical Embryologist udělovaný společností ESHRE. Embryologii se věnuje už více než jedenáct let a již osmým rokem zastává pozici vedoucího embryologa či vedoucí IVF laboratoře. Svou praxi získala například na klinice Pronatal nebo Arleta IVF.

Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Své prvotní zkušenosti v oboru embryologie získala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné zabývala i vitrifikací a přenosem prasečích embryí a kultivací kmenových buněk.  Ing. Urbánková je mimo jiné spoluautorka několika odborných publikací.

Mgr. Irena Nevolová
Mgr. Irena Nevolová
Atestovaný klinický embryolog

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Gabriela Havlová
Ing. Gabriela Havlová
Atestovaný klinický embryolog
 Ing. Andrea Papay
Ing. Andrea Papay
Embryoložka
Ing. Adéla Škodová
Ing. Adéla Škodová
Embryoložka
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Ing. Marta Homutová, Ph.D.
Embryoložka

Na medailonku právě pracujeme.

Ing. Lenka Jarošová
Ing. Lenka Jarošová
Embryoložka
Mgr. Aneta Zemanová
Mgr. Aneta Zemanová
Embryoložka
Mgr. Linda Zítková
Mgr. Linda Zítková
Embryoložka
> <
Darovací program rightArrow
MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
Vedoucí lékař darovacího programu
+

MUDr. Alena Šestinová

Vedoucí lékař darovacího programu

MUDr. Alena Šestinová je vedoucí lékařka darovacího programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
Vedoucí darovacího programu

Mgr. Tereza Hryčovcová

Vedoucí darovacího programu

Mgr. Tereza Gutwaldová
Mgr. Tereza Gutwaldová
Specialistka péče o dárkyně

Mgr. Tereza Gutwaldová

Specialistka péče o dárkyně

Michaela Horňasová
Michaela Horňasová
Asistentka darovacího programu

Michaela Horňasová

Asistentka darovacího programu

MUDr. Alena Šestinová
MUDr. Alena Šestinová
Vedoucí lékař darovacího programu

MUDr. Alena Šestinová je vedoucí lékařka darovacího programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
Vedoucí darovacího programu
Mgr. Tereza Gutwaldová
Mgr. Tereza Gutwaldová
Specialistka péče o dárkyně
Michaela Horňasová
Michaela Horňasová
Asistentka darovacího programu
> <
Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra
+

Ivana Hrodějová

Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Mgr. Kristýna Stanislav
Mgr. Kristýna Stanislav
Vrchní sestra IVF
+

Mgr. Kristýna Stanislav

Vrchní sestra IVF

Kristýna Stanislav vystudovala střední zdravotnickou školu v Karviné, obor zdravotnický asistent. Dále vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor porodní asistentka. Po dokončení oboru Porodní asistentky, kdy získala osvědčení, dále studovala magisterský obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na Univerzitě v Olomouci. Po dokončení studia v roce 2013, pracovala 4 roky na klinice v Brně na chirurgicko-plastickém oddělení pro zahraniční klienty.

Práci zdravotní sestry vykonává už od roku 2013.

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Mgr. Kristýna Stanislav
Mgr. Kristýna Stanislav
Vrchní sestra IVF

Kristýna Stanislav vystudovala střední zdravotnickou školu v Karviné, obor zdravotnický asistent. Dále vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor porodní asistentka. Po dokončení oboru Porodní asistentky, kdy získala osvědčení, dále studovala magisterský obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na Univerzitě v Olomouci. Po dokončení studia v roce 2013, pracovala 4 roky na klinice v Brně na chirurgicko-plastickém oddělení pro zahraniční klienty.

Práci zdravotní sestry vykonává už od roku 2013.

> <
Zahraniční oddělení rightArrow
Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
Vedoucí IPO oddělení

Mgr. Tereza Hryčovcová

Vedoucí IPO oddělení

Mgr. Tereza Hryčovcová
Mgr. Tereza Hryčovcová
Vedoucí IPO oddělení
> <
Imunologická laboratoř rightArrow
Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
Vedoucí laboratoře
+

Ing. Štěpánka Luxová

Vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí laboratoře
+

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
Vedoucí laborantka
+

Kateřina Hanzlíková

Vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

Ing. Štěpánka Luxová
Ing. Štěpánka Luxová
Vedoucí laboratoře

Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC. Na pobočce Archa vede nově otevřenou laboratoř klinické imunologie, která byla koncem roku 2015 akreditována.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí laboratoře

Na medailonku právě pracujeme.

Kateřina Hanzlíková
Kateřina Hanzlíková
Vedoucí laborantka

Na medaionku právě pracujeme.

> <
Anesteziologie rightArrow
MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog

MUDr. Olga Šlechtová

Vedoucí anesteziolog

MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog
> <
Ambulance alergologie a klinické imunologie rightArrow
MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
Vedoucí programu alergologie a klinické imunologie
+

MUDr. Lenka Sedláčková

Vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Andrea Poloučková
MUDr. Andrea Poloučková
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie
+

MUDr. Andrea Poloučková

Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Andrea Poloučková působí na oddělení alergologie a klinické imunologie od roku 2020. Je absolventkou 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1999  složila atestaci v oboru Pediatrie, v roce 2007 složila specializační atestaci v oboru Alergologie a klinické imunologie a v roce 2010 Evropskou atestaci z Alergologie a klinické imunologie (EAACI). Po ukončení studia nastoupila do  FN Motol, kde pracuje na částečný úvazek dodnes. V letech 1996 – 2000 působila jako sekundární lékařka na  II. dětské klinice UK 2.LF a FN Motol.  Od roku 2000 pak jako sekundární lékařka  Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol.  V rámci postgraduálního vzdělávání pracovala v  letech 1996 – 1998 v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze na oddělení zpracování a kryokonzervace kostní dřeně. Od roku 2017 vede alergologicko - imunologickou ambulanci pro děti a dospělé Allergomedia, s.r.o. Paní doktorka v roce 1999 získala cenu Hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší přednášku mladých hematologů v oboru experimentální hematologie na XII. českém a slovenském hematologickém a transfuziologickém sjezdu s mezinárodní účastí v Olomouci. Je autorkou a spoluautorkou mnoha článků, publikací a přednášek, spolupracuje i na výzkumných projektech. 

MUDr. Zuzana Ambrusová
MUDr. Zuzana Ambrusová
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Zuzana Ambrusová

Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Lucie Hoftová
MUDr. Lucie Hoftová
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Lucie Hoftová

Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
Vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Andrea Poloučková
MUDr. Andrea Poloučková
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Andrea Poloučková působí na oddělení alergologie a klinické imunologie od roku 2020. Je absolventkou 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1999  složila atestaci v oboru Pediatrie, v roce 2007 složila specializační atestaci v oboru Alergologie a klinické imunologie a v roce 2010 Evropskou atestaci z Alergologie a klinické imunologie (EAACI). Po ukončení studia nastoupila do  FN Motol, kde pracuje na částečný úvazek dodnes. V letech 1996 – 2000 působila jako sekundární lékařka na  II. dětské klinice UK 2.LF a FN Motol.  Od roku 2000 pak jako sekundární lékařka  Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol.  V rámci postgraduálního vzdělávání pracovala v  letech 1996 – 1998 v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze na oddělení zpracování a kryokonzervace kostní dřeně. Od roku 2017 vede alergologicko - imunologickou ambulanci pro děti a dospělé Allergomedia, s.r.o. Paní doktorka v roce 1999 získala cenu Hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší přednášku mladých hematologů v oboru experimentální hematologie na XII. českém a slovenském hematologickém a transfuziologickém sjezdu s mezinárodní účastí v Olomouci. Je autorkou a spoluautorkou mnoha článků, publikací a přednášek, spolupracuje i na výzkumných projektech. 

MUDr. Zuzana Ambrusová
MUDr. Zuzana Ambrusová
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie
MUDr. Lucie Hoftová
MUDr. Lucie Hoftová
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie
> <