Ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Konziliární ultrazvukové vyšetření

  • Během podrobné ultrazvukové kontroly se posuzuje sonoanatomie plodu.
  • Hodnotí se ultrazvukové markery chromozomálních vad a dalších komplikací v těhotenství.
  • Vyšetřují se malé (soft) markery vrozených vad (jedná se o takové změny normálního
  • UZ obrazu, které neznamenají postižení anatomické či funkční, ale vyskytují se častěji u plodů postižených vrozenou vadou nežli u plodů zdravých).
  • Hodnotí se průtokové indexy v některých cévách a srdečních oddílech plodu, pupečníku či cévách zásobujících dělohu matky.
  • K upřesnění či doplnění diagnózy případné vady plodu je použito  3D/4D ultrazvukové vyšetření