GENNET & COVID-19 očkování – informace a doporučení

Na klinikách GENNET děláme od počátku pandemie vše pro to, aby léčba neplodnosti byla i v této době pro Vás maximálně bezpečná. Sledujeme doporučené postupy sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a mezinárodní zdravotní organizace ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) a jednáme v souladu s nimi.

S příchodem schválených vakcín a probíhajícího očkování české populace se přirozeně zvyšuje četnost dotazů na téma COVID-19 a očkování a možné zdravotní ovlivnění snahy o početí miminka. Naši IVF specialisti jsou připraveni Vám s touto otázkou pomoci individuálně na osobních i online konzultacích.

Níže se take můžete podívat na záznam z webináře s vedoucí lékařkou IVF GENNET Archa – MUDr. Monikou Polákovou, která se tématu věnovala podrobněji. Nejčastější dotazy a odpovědi jsme shrnuli zde:

Obecné doporučení:

  1. GENNET doporučuje u všech osob s chronickým onemocněním před léčbou neplodnosti nejprve podstoupit plné očkování.
  2. Za ideální skutečnost považujeme začátek hormonální stimulace po 2 měsících od poslední očkovací dávky. Individuálně lze zvážit zahájení již 1 měsíc po očkování.  
  3. Nedoporučujeme očkování v průběhu stimulace vaječníků, před odběrem vajíček a následným embryotransferem, anebo v průběhu přípravy před kryoembryotran­sferem nebo těsně po něm.
  4. V případě pozitivního gravitestu a prosperující gravidity doporučujeme konzultovat rizika očkování individuálně se svým praktickým lékařem či gynekologem.

 

Nejčastější otázky ohledně očkování:

  • Je vhodné podstoupit očkování proti nemoci COVID-19, pokud uvažuji o léčbě neplodnosti?

Ano. Je vhodné podstoupit očkování před léčbou IVF, pokud máte přístup k očkování. GENNET to významně doporučuje všem pacientům v rizikových skupinách /např. s chronickým onemocněním/, kteří mají přístup k vakcínám COVID-19, aby byli plně očkování ještě před snahou o početí.
V případě, že pacient nemá přístup k očkování a existuje riziko, že odložení léčby by mohlo mít negativní dopad na výsledek léčby (např. z důvodu kvality vajíček), je lepší léčbu kvůli očkování neodkládat.

  • Musím se nechat očkovat proti COVID – 19 před plánovaným početím/vstupem do léčby IVF?

Očkování proti covid-19 je dobrovolné a rozhodnutí závisí na každém jednotlivci.
Ačkoli konkrétní studie o možném účinku očkování na léčbu v asistované reprodukci a následné těhotenství nejsou zatím k dispozici, není žádný důvod, proč by pacientka nemohla začít s léčbou neplodnosti. Naši lékaři jsou připraveni konkrétní případy řešit individuálně.

  • Existuje po očkování nějaká doba, kdy mám čekat před zahájením léčby neplodnosti?

V případě léčby neplodnosti a plánované hormonální stimulace (při léčbě s vlastními vajíčky) doporučujeme mezi očkováním a stimulací nechat 2 měsíční pauzu. U jiných typů léčby (embryotrasnferu) je možné zahájit přípravu nejdříve 2 týdny po očkování.

Neexistují žádné vědecké důkazy ani obavy, že by vakcína COVID-19 mohla ovlivnit vaši plodnost v budoucnu. V případě, že otěhotníte po první dávce vakcíny Covid-19, poraďte se s lékařem o načasování druhé dávky.

  • Může očkování proti nemoci COVID-19 způsobit ovlivnění mé plodnosti do budoucna?

Ne. Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že vakcíny Pfizer, Moderna nebo J&J COVID-19 způsobují budoucí neplodnost nebo sterilitu u žen i mužů.

  • Může prodělání onemocnění COVID-19 ovlivnit plodnost?

U mužů může infekce Covid-19 negativně ovlivnit kvalitu vzorku spermií stejně jako jakákoli jiná virová infekce nebo závažné onemocnění doprovázené vysokou horečkou. Proto může být plodnost muže po prodělání silné infekce dočasně snížena až na 3 měsíce, protože je to období, kdy se vytváří nové spermie.

Pro objednání se na první konzultací využijte formulář zde.

Záznam webináře: Online setkání kliniky GENNET | GennetLive

Váš GENNET