Distribuce tkání a buněk

Na základě povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zajišťuje klinika GENNET, prostřednictvím své dceřiné společnosti CT Shipper, distribuci tkání a buněk na i mimo území České republiky. Službu poskytujeme nejen pro naše klienty, ale také pro klienty jiných center asistované reprodukce či pro centra samotná.

Proč CT shipper?

 • garancí naší flexibility, spolehlivosti a profesionality je mateřská společnost GENNET, která má s problematikou asistované reprodukce dlouholeté a komplexní zkušenosti
 • na trhu distribuce pohlavních buněk jsme zkušeným hráčem
 • jsme si vědomi citlivosti problematiky distribučního procesu v celé jeho šíři
 • distribuci připravujeme podle individuálních požadavků klienta
 • bezplatně za Vás vyřešíme veškeré úkony a formality s procesem distribuce související (komunikace s úřady, přepravními společnostmi, klinikami a dalšími subjekty)
 • klientovi poskytujeme online informace o stavu transportu

Jaké je zabezpečení přepravovaného materiálu?

 • přepravu zajišťujeme v dvouplášťových kryokontejnerech (Dewarových nádobách) naplněných tekutým dusíkem, které zaručují optimální teplotu
 • po celou dobu přepravy je Váš cenný kryokonzervovaný materiál pod absolutní kontrolou profesionálně proškoleného zaměstnance
 • v průběhu transportu pečlivě hlídáme vnitřní teplotu kryokontejneru pomocí elektronického dataloggeru
 • garantujeme, že biologický materiál nebude vystaven rentgenovému záření
 • kontejner nikdy nepředáváme třetím stranám

Kolik mne tato služba bude stát?

distribuce v rámci ČR

Díky slučování objednávek jsme Vám schopni nabídnout tu nejlepší cenu.

 • Ceny najdete v našem platném ceníku
 • do naší kliniky a mezi klinikami GENNET je distribuce zdarma
 • pokud distribuci zajišťuje jiné tkáňové zařízení, platí klient pouze manipulační poplatek

distribuce mimo ČR

 • ceny distribuce mimo území ČR jsou individuální
 • v případě zájmu o distribuci mimo území ČR vyplňte prosím kontaktní formulář

Kontakt

Pro více informací a objednání využijte prosím následující kontakty:

Kontaktujte nás