Blog

Precizní selekce spermií založena na speciálních metodách výběru, výrazně zvyšuje úspěšnost ve snaze o početí (o metodách PICSI, ICSI, MACS a MFFS)

11.05.2022

Asistovaná reprodukce, jako medicínský obor, jde velmi rychle dopředu a objevují se nové metody a přístupy v rámci léčby, které nám pomáhají držet vysokou míru úspěšnosti léčby pro naše pacienty. Jelikož se často dotazujete na informace ohledně speciálních metod selekce spermií, které na klinice nabízíme a na rozdíly mezi nimi, poprosili jsme Vedoucího laboratoří IVF – Ing. Radomíra Křena, Ph.D., zda by nám metody mohl detailně přípravit i v rámci historického vývoje. 

Před vlastním použití spermií, pro metody asistované reprodukce (ICSI, IVF), je potřeba oddělit funkční zdravé spermie od nefunkčních patologických. K tomuto účelu byly vyvinuty různé separační a selekční metody zpracování semene. Základními parametry pro stanovení kvality spermií je jejich koncentrace v ejakulátu, pohyblivost a přítomnost patologických forem spermií.

Nicméně funkční zdravé spermie musí mít také kvalitní membránu s potřebnými receptory, nepoškozenou DNA, dostatek energie a musí obsahovat všechny potřebné enzymy nutné k oplození vajíčka a nastartování procesu vývoje embrya (aktivaci oocytu). Klasické separační metody založené na gradientové centrifugaci však dokáží pouze oddělit pohyblivé spermie od nepohyblivých, ale nedokáží oddělit zdravé funkční spermie od nefunkčních. Z tohoto důvodu jsou klasické metody pro zpracování spermií doplňovány o další metody, které nám pomohou lépe vybrat zdravé spermie a tím i šanci na úspěšnou léčbu.

Na naší klinice současně nabízíme metody MACS a MFSS, které nahradily metodu PICSI.

Metoda PICSI byla v centrech asistované reprodukce zaváděna kolem roku 2010 a slibovala zvýšení úspěšnosti léčby neplodnosti výběrem kvalitních zralých spermií, které mají schopnost se vázat na hyaluronan, který je přirozenou součástí buněk obklopujících vajíčko. Pouze spermie vybavené receptory pro vazbu na hyaluronan byly považovány za oplození-schopné.  Nicméně na základě výsledků se postupně ukázalo, že vazba na gel s hyaluronanem nebyla specifická a tato metoda významně nezvýšila úspěšnost léčby. Z tohoto důvodu jsme od metody PICSI upustili.

Metoda MACS (magnetická separace spermií) je imunologická metoda pro výběr kvalitních spermií s nízkou fragmentací DNA zavedená do praxe CAR v roce 2016. Její princip spočívá v navázání protilátky na spermie s narušenou plasmatickou membránou, tedy na patologické spermie, které ztratily schopnost oplození. Protilátky obalí spermie magnetickými kuličkami a takovéto spermie se pak po průchodu magnetickou kolonou zachytí na stěně kolony. Zdravé spermie s nenarušenou membránou volně procházejí kolonou, jsou zachyceny do zkumavky a použity pro metodu ICSI. 

macs

MFSS (Microfluidic Sperm Sorting) je nová separační metoda zavedená do praxe CAR v roce 2018, která umožňuje výběr zdravých vysoce pohyblivých spermií s téměř nedetekovatelnou fragmentací DNA pomocí čipu. Čip je vyroben tak, aby vytvářel pro spermie mikro bariéry v podobě kanálků nebo pórů napodobujících přirozené bariéry při průchodu spermií vejcovodem. Spermie, které nejsou schopny těmito barierami projít, jsou zachyceny a do sběrné komůrky se tak dostávají pouze zdravé funkční spermie. Tyto spermie jsou pak použity pro metodu ICSI nebo pro spontánní oplození vajíček ve zkumavce či pro IUI. Velkou výhodou metody MFSS je šetrnost ke spermiím, které díky použití čipu není třeba centrifugovat. Díky vynechání centrifugace spermie nejsou vystaveny oxidačnímu stresu a je tak plně zachována jejich schopnost oplození. Z tohoto důvodu je MFFS v současnosti jednou z nejrozšířenějších metod výběru spermií v CAR.

Volba jednotlivých metod by měla být vždy ve spolupráci s lékařem a embryologem na základě výsledků SPG. Nebojte se proto nikdy zeptat lékaře na detaily. Více o našich speciálních laboratorních metodách můžete najít ZDE.


Mohlo by vás zajímat

Novinka
24.03.2023

Vážení klienti, ve dnech od 6. 4.- 23. 4. 2023 bude omezen provoz ambulance urologie z důvodu nepřítomnosti MUDr. Vika.

Novinka
22.03.2023

Vážení klienti, ve dnech 24. - 25. 3. dojde na pobočce GENNET Letná - Praha 7, ke stěhování genetických laboratoří do nových prostor na Praze 5. V těchto dnech nedojde k žádnému omezení provozu a našich služeb, pouze Vás prosíme o zvýšenou pozornost při pohybu po klinice a omlouváme se za možné komplikace.

Seminář reprodukční medicíny REPROMED 2023 tento rok pod taktovkou GENNET
Novinka
20.03.2023

Na konci února klinika GENNET uspořádala 6. ročník semináře reprodukční medicíny REPROMED 2023. Odborným garantem semináře byla MUDr. Karin Černá. Program přinesl…

O pacienty GENNET pečují přední čeští odborníci
Novinka
09.03.2023

MUDr. Monika Koudová a MUDr. Viktor Vik byli v letošním roce 2023 ve svých oborech jmenováni Ministerstvem zdravotnictví ze členy atestační komise.