GENNET PARTNEREM SVĚTOVÉHO DNE TROMBÓZY

snadné a bezbolestné odběry stěrem z ústní dutiny

ZDARMA

v
GENNET Archa, Praha 1, Na Poříčí 26
(vnitroblok Paláce Archa, průchod z ulice Na Poříčí a z ulice Na Florenci)
Rizika vzniku trombózy

Víte, že...

…na následky krevních sraženin umírá v Evropě dvakrát více lidí, než na AIDS, rakovinu prsu a prostaty a dopravní nehody dohromady? Kliniky GENNET se proto rozhodly stát letošním hrdým partnerem této akce a zvýšit povědomí o tomto závažném onemocnění.

!

Světový den trombózy připadá celosvětově na 13. října.

V tento den se v roce 1821 narodil německý lékař Rudolf Virchow, který jako první použil výraz „trombóza".

Monika Koudová

"Hormonální antikoncepce i infekce COVID-19 zvyšují riziko trombózy, ale trombóza může postihnout každého. Přijďte si proto preventivně otestovat své dědičné vlohy a zjistit Vaše vrozené riziko."

MUDr. Monika Koudová, MBA
vedoucí lékařka genetického programu
Tromboza ikonka

Hlavním úkolem tohoto světového dne je zvyšovat povědomí o riziku trombózy a o možnostech, jak vzniku sraženiny v cévním řečišti předcházet. Za určitých okolností se totiž mohou v cévách lidského organismu vytvořit sraženiny, které mohou v krajních případech znamenat ohrožení života. Toto ohrožení se může týkat každého z nás. Někteří jedinci jsou touto komplikací ohrožení ještě mnohem více – jsou to nositelé trombofilních mutací, či jiné získané či vrozené poruchy krevní srážlivosti.

List
Virus ikonka

Genetické vyšetření zdarma

Vzhledem k asociaci zvýšeného rizika vzniku trombózy s onemocněním COVID-19 a jako možné nežádoucí reakce na očkování proti tomuto onemocnění, Vám nabízíme možnost podstoupit preventivní genetické vyšetření.

List
Cokolada ikonka

Toto vyšetření
se zároveň doporučuje

podstoupit všem mladým dívkám před nasazením hormonální antikoncepce, která riziko trombózy zvyšuje 4x. Pokud je prokázána trombofílie, pak je riziko u těchto dívek a žen
až 100 násobně vyšší!

List

Genetické vyšetření bude zaměřeno na populačně časté dědičné dispozice ke zvýšené srážlivosti krve, jakými jsou například Leidenská mutace a protrombinová mutace. Nositelem jedné z těchto mutací je u nás téměř každý 10. člověk, který tak má vrozeně zvýšené riziko vzniku trombózy a následné embolie. Pokud o nosičství mutace víme, můžeme zajistit včasnou prevenci a tak těmto závažným komplikacím předejít.

Lidé s vyšší srážlivostí krve jsou více ohroženi krevními sraženinami (tromby), které mohou vést k částečnému nebo úplnému uzavření cév – nejčastěji hluboko uložených žil dolních končetin (hluboká žilní trombóza). Část sraženiny se pak může uvolnit, putovat žilním řečištěm a po průchodu srdcem uzavřít některou z plicních cév, což vede k tzv. plicní embolii. V těhotenství může trombóza placenty ohrozit průběh těhotenství a být příčinou komplikací, jako jsou časné a pozdní těhotenské ztráty, předčasný porod, růstová retardace plodu, placentární abrupce a preeklampsie.

Přítomnost vrozené trombofilní mutace představuje 3–5× vyšší riziko rozvoje hluboké žilní trombózy oproti běžné populaci, což ale neznamená, že každý jejich nositel bude postižen trombózou.

K jejímu rozvoji většinou dojde až spolupůsobením dalších, vnějších vlivů, jako jsou například: věk nad 45 let, obezita, kouření, alkohol, ateroskleróza a jiná srdečně-cévní onemocnění břišní a ortopedické operace, úrazy a dlouhodobé znehybnění, užívání hormonální antikoncepce nebo léčba pohlavními hormony (u homozygota trombofilní mutace je kontraindikováno), těhotenství a šestinedělí, onkologická onemocnění a jejich léčba autoimunitní choroby (např. protilátky proti fosfolipidům), přítomnost mutací dalších genů asociovaných se srážlivostí krve, ztráta nebo nedostatečný příjem tekutin (dehydratace), dlouhé cesty letadlem.

Rizika vzniku trombózy
 • Kouření
 • Křečové žíly
 • Stres
 • Stavy po chirurgických výkonech
 • Těhotenství
 • Obezita
 • Chronické onemocnění střev
 • Leidenská mutace
 • Hormonální antikoncepce
 • Nedostatek pohybu
 • Dlouhodobá nehybnost dolních končetin – sedavé zaměstnání
 • Dlouhé cestování autem nebo letadlem

Nejčastější příznaky trombózy

 • Pocit pnutí v lýtku
 • Brnění nohou
 • Otoky dolních končetin
 • Bolest po došlápnutí
 • Zarudlá nebo namodralá končetina

Plicní embolie příznaky

 • Náhlá dušnost s rychlou dechovou frekvencí
 • Kašel, někdy s vykašláváním krve
 • Oběhová nestabilita, zrychlený tep, nízký krevní tlak
 • Bolest na hrudi
 • Modré zbarvení prstů a rtů (tzv. cyanóza)
 • Krátkodobá ztráta vědomí
List