Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny Vám děkuje za účast na 6. ročníku semináře reprodukční medicíny.

REPROMED
2023

Program

8:00 - 9:00
Registrace, Welcome coffee break
9:00 - 9:10
Zahájení konference
Blok 1
60 minut
9:10 - 9:30
Ing. Štěpánka Luxová
GENNET
Anti-mülleriánský hormon jako součást imunitního systému
Ing. Štěpánka Luxová, GENNET
Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení imunologické laboratoře. Je členkou odborných společností ČSAKI a ČSAC, od roku 2018 je členkou výboru sekce laboratorní imunologie ČSAKI. Od roku 2008 je odborným posuzovatelem ČIA.
9:30 - 9:50
RNDr. Elena Tibenská, Ph.D.
MEDIREX
Imunologický profil endometria u žien s poruchami reprodukcie
RNDr. Elena Tibenská, Ph.D., MEDIREX
RNDr. Elena Tibenská, Ph.D. v roce 1997 získala specializaci v laboratorních metodách v klinické imunologii. Od roku 1994 se věnuje imunologii, nejprve na Oddělení klinické imunologie v Dětské fakultní nemocnici v Bratislavě, kde se podílela na řešení několika výzkumných projektů. V roce 2004 ukončila certifikační studium „Health management and public health”. Byla zakladatelkou Oddělení klinické imunologie ve společnosti Medirex a.s. v Bratislavě, kde působí v roli odborného garanta dodnes. Je členkou odborných společností SSAKI, SIMS, Pracovní skupiny pro reprodukční imunologii při SSAKI, České společnost pro analytickou cytologii.
9:50 - 10:10
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
GENNET
Imunologické vyšetření ejakulátu - propojení výzkum-rutina
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., GENNET
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D je klinickou imunoložkou. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které vystudovala imunologii. Tématem její doktorské práce, které se věnovala ve Výzkumném ústavu stomatologickém, VFN a 1. LF, byla slizniční imunita a problematika parodontitidy u mladých lidí. Po mateřské dovolené přešla z výzkumu do kliniky a získala atestaci v imunologii. Působila ve třech pražských imunologických laboratořích. Pracovala i ve farmaceutickém byznysu. Působila ve firmě SOTIO v dobách jejího start-upu, což považuje za obrovskou školu života. V ní vedla jak oddělení kontroly kvality, tak později tým zajišťující výrobu vakcín připravených na bázi dendritických buněk. Z manažerské práce se po několika letech vrátila tam, kde se cítí nejlépe, tedy do laboratoře. V roce 2015 pomáhala založit imunologickou laboratoř GENNET a v současné době se v ní věnuje reprodukční imunologii. V rámci Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) se věnuje problematice onemocnění Covid-19.
10:10 - 10:20
Diskuse
10:20 - 10:50
Coffee break
Blok 2
60 minut
10:50 - 11:10
MUDr. Lenka Sedláčková
GENNET
Protilátky proti zona pellucida u sterilních žen a možnosti terapie - retrospektivní analýza výsledků terciárního klinického centra
MUDr. Lenka Sedláčková, GENNET
MUDr. Lenka Sedláčková v oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.
11:10 - 11:30
MUDr. Karin Černá
ISCARE
Imunologický profil uterinních lymfocytů. Kdy nás musí zajímat a jaké imunomodulační terapeutické možnosti máme k dispozici.
MUDr. Karin Černá, ISCARE
MUDr. Karin Černá je lékařkou Oddělení alergologie a klinické imunologie na klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Má odbornou způsobilost a atestaci v oboru vnitřní lékařství a alergologie a klinické imunologie. Dvacet čtyři let pracovala jako klinický imunolog ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, z toho posledních pět let jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare a na klinice Gennet. Je autorkou či spoluautorkou 105 publikací, z toho 49 v časopisech s impakt faktorem, podílela se na 17 autorských publikacích a monografiích, účastnila se řešení řady grantových projektů. Její aktuální H-index je 16. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Evropské společnosti reprodukční imunologie (ESRI) a Americké společnosti reprodukční imunologie (ASRI).
11:30 - 11:40
Diskuse
11:40 - 13:00
Oběd v restauraci VEDUTA (1. patro)
Blok 3
110 minut
13:00 - 13:30
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
Autoimunitní endokrinopatie v reprodukční medicíně
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.D, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
Doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. je odborný pracovník s atestací z oboru vnitřního lékařství a endokrinologie, s odborným zaměřením na neuroendokrinologii. Působí na III. interní klinice VFN a 1. lékařské fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí. Pracuje ve výboru České endokrinologické společnosti a je členkou European Neuroendocrine Association a European Society of Endocrinology. Doc. Ježková se dlouhodobě aktivně podílí na organizaci odborných endokrinologických seminářů a je rovněž spoluorganizátorkou setkání pro pacienty s Addisonovou chorobou.
13:30 - 14:00
MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Oddělení klinické hematologie, FN Brno
Heterogenita antifosfolipidových protilátek a jejich význam v klinické praxi
MUDr. Alena Buliková, Ph.D, Oddělení klinické hematologie, FN Brno
MUDr. Alena Buliková, PhD. promovala na LF MU v Brně (1985). Složila atestaci z vnitřního lékařství I. stupně (1990) a specializační atestaci v oboru hematologie a transfuzní služba (1994). V roce 2006 obhájila doktorskou disertační práci na téma „Systém komplexní péče u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami“ a byl jí udělen titul PhD. Po promoci působila na Interní klinice ve Zlíně a před interní atestací na Interní hemato-onkologické klinice FN Brno. Od roku 1990 pracuje na Oddělení klinické hematologie FN Brno v současné době na pozici zástupce primáře. Oblastí jejího zájmu je morfologická diagnostika v hematologii a poruchy krevního srážení, zejména imunitně navozené. Je spoluautorkou 14 knih a editorkou publikace Antiphospholipid syndrome (In Tech 2012). Je autorkou či spoluautorkou více než 200 publikací včetně zahraničních.
14:00 - 14:30
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika VFN
Poševní a uterinní mikrobiom - klinické konsekvence v reprodukční medicíně
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika VFN
Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. je vedoucí urogynekologie na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V současnosti je editorem časopisu IF - International Urogynecology Journal. Promoval na 1. LF UK v oboru Všeobecné lékařství a má odbornou způsobilost a atestace v oboru gynekologie-porodnictví. Jeho hlavním vědeckým zaměřením je urogynekologie (zobrazovací metody, vyhodnocení výsledků operační léčby a zavádění nových operačních postupů), a také nové postupy v řešení pánevních neuralgických bolestí. Je členem řady odborných společností, jako je Česká urogynekologická společnost, Česká gynekologicko-porodnická společnosti, ICS, EUGA, IUGA . Byl spoluřešitelem a řešitelem 17 grantových projektů a autor nebo spoluautor řady odborných publikací. Za svou práci získal i mnoho prestižních ocenění, mezi které patří Cena Organonu za soubor nejlepších publikací urogynekologů do 35 let s tématikou urogynekologie, Sonkova cena za rok 2006, Cena Urogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP za nejlepší práci v roce 2007 nebo Cena Urogynekologické společnosti pro autory nad 35 let.
14:30 - 14:50
Ing. Andrea Nesvadbová
IVF Clinic
Predikce zisku kvalitního embrya na základě vyhodnocení kvality oocytu za použití umělé inteligence
Ing. Andrea Nesvadbová, IVF Clinic
Ing. Andrea Nesvadbová je vedoucí embryologické a andrologické laboratoře v IVF Clinic, kde působí od roku 2012. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Absolvovala specializační studium v oboru Klinická biochemie a sexuologie. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost klinický embryolog. Svou praxi získala ve Fakultní porodnici v Brně, dále v Sanatoriu Helios a na klinice Reprofit International. Je členkou výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE) a členkou European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
14:50 - 15:00
Diskuse
15:00 - 15:30
Coffee break + degustace vín z Vinařství LAHOFER
Blok 4
70 minut
15:30 - 15:50
MUDr. Monika Koudová
GENNET
Reprodukční genetika
MUDr. Monika Koudová, GENNET
MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24letou praxí. Je držitelem Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics (ASHG).
15:50 - 16:10
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
IKEM / GENNET
Cesta k rodině není jen spojení spermie a oocytu
MUDr. Viktor Vik, Ph.D., IKEM / GENNET
MUDr. Viktor Vik, Ph.D. patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro – onkologie. Část své profesní kariéry strávil v Institutu urologie a nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2016 je vedoucím uro-andrologické ambulance GENNET. Je členem České urologické společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.
16:10 - 16:40
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
PřF UK
Asistovaná reprodukce a editace genomu (Smíme vše, co umíme?)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., PřF UK
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. od roku 1983 pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby. V oboru fyziologie hospodářských zvířat habilitoval v roce 1998. Profesorem v oboru fyziologie, anatomie a reprodukce hospodářských zvířat byl jmenován v roce 2004. Externě přednáší biotechnologii na českých univerzitách. Je členem redakční rady časopisu Vesmír, kam také přispívá. Za přínos v oblasti popularizace vědy v roce 2018 obdržel Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Za svou literární tvorbu získal v roce 1992 Cenu Karla Čapka a v roce 2021 Magnesiu Literu za naučnou literaturu.
16:40 - 16:50
Diskuse
16:50
Ukončení konference