Speciální laboratorní metody

Vitrifikace

Ve srovnání s kryokonzervací jsou embrya při vitrifikaci zmražena 7000krát rychleji. Největší výhodou této metody je, že během vysokorychlostního mrazicího procesu nevznikají krystalky ledu, které mohou embrya poškodit. Tento postup je vhodný i pro uchování vajíček. Úspěšnost rozmrazení buněk po vitrifikaci je 95 %.