Vyšetření v těhotenství

PRENASCAN PLUS

Komplexní screeningový program zaměřený na zjišťování vývojových vad plodu.

PRENASCAN PLUS je složen z navzájem na sebe navazujících ultrazvukových, biochemických a genetických vyšetření prováděných v optimálních obdobích těhotenství. Tato kombinace pokrývá nejširší spektrum vývojových odchylek plodu zjistitelných krevními a ultrazvukovými testy.

Program (balíček) obsahuje:

  1. Ultrazvuk v prvním trimestru

  2. Fotografii plodu

  3. Vyšetření volné DNA (PRENASCAN)

  4. Ultrazvuk ve druhém trimestru 

Samotný krevní odběr na vyšetření PRENASCAN následuje ihned po provedení ultrazvukového vyšetření ve 12.–13. týdnu těhotenství. Vyšetření jsou tedy prováděna ve stejný den. 

Cena:

Cena balíčku PRENASCAN PLUS  je 12 500 Kč.
Součástí programu jsou i následné potvrzující testy při zjištění významného rizika odchylky od normálního vývoje plodu. Všechna tato následná vyšetření jsou převedena do režimu plně hrazeného pojišťovnou.

Kontakt:

Pro více informací a objednání je třeba kontaktovat vedoucí Centrálního příjmu vzorků Mgr. Janu Vávrovou
Tel: +420 242 456 779, +420 725 712 666
Email: info@prenascan.cz