Speciální laboratorní metody

PICSI (introcytoplazmatická injekce preselektované spermie)

Pomocí hyaluronanu, který na sebe váže pouze zralé a zdravé spermie, lze metodou PICSI vybrat ze vzorku spermatu nejvhodnější spermie pro oplodnění. Získané buňky se následně použijí k oplodnění vajíčka metodou ICSI. Úspěšnost oplodnění se pohybuje kolem 90 %.

Metoda se využívá v případech:

  • předchozích neúspěšných oplodnění metodou ICSI,
  • opakovaných potratů a/nebo opakovaných embryotransferů bez implantace.