Asistovaná reprodukce

Metody léčby

U párů, u nichž to stanovená diagnóza umožňuje, se snažíme postupovat od jednoduchých léčebných metod, k metodám náročnějším.

Maximální věkový limit pro ženy, které mají zájem o léčbu metodami asistované reprodukce je 48 let + 364 dní. Po dovršení 49. roku věku nelze provést inseminaci ani embryotransfer. Legislativa ČR dovoluje pouze léčbu heterosexuálních párů.

V případě dominance ženského faktoru je stupňování léčby následující:

Postup léčby v případě dominantního mužského faktoru je dán závažností patologie. V případě lehčí poruchy lze postupovat s využitím stejných metod jako u ženy.

S gradací závažnosti jsou k dispozici následující možnosti:

Pokud jsme při výběru léčebného postupu limitováni vysokou závažností patologie jednoho nebo obou partnerů, je léčba technikami asistované reprodukce metodou první volby.

Tento postup se týká párů,u nichž:

  • jsme limitováni časovým faktorem v podobě věku ženy a muže,
  • oboustrannou poruchou transportu vajíček (uzávěr obou vejcovodů),
  • je těžká patologie spermiogramu.