Speciální laboratorní metody

MACS - magnetická separace spermií

Magnetická separace spermií je nová metoda zpracování ejakulátu za pomoci specifických protilátek na supermagnetických mikrokuličkách a magnetu. Tato metoda umožňuje odstranit z ejakulátu protilátkami označené apoptotické (defektní) spermie a zachovat pouze živé nepoškozené spermie, které jsou následně použity pro techniky asistované reprodukce. Metoda je vhodná pro pacienty s vysokým podílem apoptotických spermií v ejakulátu, pacienty s nízkou fertilizací vajíček po IVF/ICSI či při opakovaném selhání léčebných cyklů IVF bez zjevné příčiny.