Speciální laboratorní metody

IMSI (intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie)

IMSI je laboratorní metodou, která umožňuje provést velmi podrobný morfologický rozbor ejakulátu za pomoci speciálního mikroskopu a tak vybrat co nejkvalitnější spermii k oplodnění vajíčka. Samotné oplodnění pak probíhá metodou ICSI.

Kdy IMSI doporučujeme?

  • Po neúspěšném IVF cyklu s využitím metody ICSI

  • Při opakovaných potratech

  • Pokud léčba metodou asistované reprodukce selhala

  • Pokud se u muže vyskytuje teratozoospermie - méně než 4% spermií mají normální tvar

  • V dalších případech v závislosti na doporučení lékaře

Jak IMSI probíhá?

Pomocí speciálního mikroskopu, který zvětší vzorek až 6000krát, jsou embryologové schopni z morfologického hlediska, tedy z hlediska tvaru, formy a struktury vybrat tu nejkvalitnější spermii. Vybranou spermií je pak vajíčko oplodněno metodou ICSI, tedy zavedením této konkrétní spermie do cytoplazmy vajíčka.