Ultrazvuková vyšetření v těhotenství

I. trimestr

6. týden těhotenství (počítáno od prvého dne poslední menstruace)

 • Ultrazvuk spolehlivě prokáže, zda je těhotenství uloženo v děloze, počet zárodků, srdeční frekvenci.
 • Obvykle se provádí vaginální sondou, případně přes stěnu břišní – zde je nutný plný močový měchýř.

12.–14. týden těhotenství

 • Lze určit dobu trvání těhotenství změřením vzdálenosti mezi temenem a kostrčí plodu.
 • Je stanoven termín porodu.
 • Během vyšetření lze diagnostikovat již některé vrozené orgánové vady.
 • Zjišťuje se výška šíjového projasnění (výrazné zvětšení nuchální translucence (NT) může znamenat riziko vrozené vady).
 • Hodnotí se přítomnost a velikost nosní kosti (chybějící nebo krátká nosní kost zvyšuje riziko vrozené chromozomální vady).
 • Lze hodnotit i další nadstavbové markery.
 • Zjišťuje se umístění tvořící se placenty.
 • U vícečetného těhotenství se určuje, zda mají plody společnou placentu.
 • Součástí toho komplexního vyšetření je i biochemické vyšetření krve matky.
 • Na základě ultrazvukového a krevního vyšetření se stanoví kombinované riziko chromozomální vady pro plod.