Chci darovat spermie

Finanční kompenzace

Je za darování finanční kompenzace?

Darování je bezplatné. Dárce má ale nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů spojených s darováním spermií.

Maximální výše úhrady je stanovena na 10 000 Kč.

Úhrada účelně vynaložených výdajů je po darování odeslána na účet dárce.