Speciální laboratorní metody

EmbryoGen

EmbryoGen je kultivační medium, které obsahuje přírodní růstové faktory (cytokiny), které se vyskytují u matky v těhotenství a významně se podílí na kladné imunitní odpovědi organismu. Nízká hladina cytokinů u ženy vede k chybné komunikaci mezi embryem a dělohou, špatnému řízení zahnízdění a nakonec k odmítnutí embrya.
EmbryoGen je používám při léčbě IVF v rámci kultivace embrya před jeho transferem do dělohy a pomáhá v mimotělních podmínkách vytvořit takové prostředí, které se podobá přirozenému prostředí ženských reprodukčních orgánů, kde přirozeně dochází k oplodnění. Tím zvyšuje schopnost embrya uhnízdit se v děložní sliznici a zůstat implantované (udržet se ve sliznici) a dále růst.
EmbryoGen se používá od prvního do třetího dne kultivace embrya, později jej už nelze použít.

Kdy EmbryoGen doporučujeme?

  • V případech, kdy žena prodělala samovolný potrat
  • Po předchozích IVF cyklech, kdy se embryo nezahnízdilo
  • V dalších případech v závislosti na doporučení lékaře