Vyšetření v těhotenství

Prenascan

PRENASCAN je spolehlivý prenatální test, který umožňuje odhalit nejčastější chromozomální odchylky v počtu (aneuploidie) nebo tvaru (delece) plodu ze vzorku krve těhotné ženy.  Současně určí pohlaví plodu a toto vyšetření je možné provést i u dvojčetného těhotenství.

PRENASCAN se zaměřuje zejména na detekci trizomie chromozomů:

 • č. 21 - Downův syndrom, který je nejčastější trizomií
 • č. 18 - Edwardsův syndrom
 • č. 13 - Patauův  syndrom
 • č. 9, 16, 22 - zvyšující riziko spontánního potratu

Riziko vzniku trizomie stoupá s věkem matky (viz obrázek). V současnosti neexistuje ani účinná prevence ani cílená léčba těchto chromozomálních vad a životní prognóza postižených je často nepříznivá.

Dále test dokáže odhalit:

 • pohlaví plodu, které je stanoveno průkazem DNA chromozomu Y
 • aneuploidie pohlavních chromozomů X a Y
 • ztráty pouze části chromozomů (delece) - například deleci chromozomu 15,  která je příčinou  Prader-Willi syndromu,  deleci chromozomu 5  spojenou se syndromem kočičího křiku (Cri du Chat)  nebo syndrom  Van der Woude  spojený s delecí chromozomu č. 1 

PRENASCAN je těhotným ženám doporučován při:

 • zvýšeném riziku trizomie chromozomů č. 21, 18 a 13 zjištěném při biochemickém screeningu bez ultrazvukového nálezu
 • atypickém výsledku screeningu s hraničním rizikem
 •  věku nad 35 let
 •  asistované reprodukci
 •  obavách o osud gravidity

PRENASCAN není doporučován jako test první volby při nálezu odchylky utváření orgánů plodu zjištěných ultrazvukovým vyšetřením, v těchto případech doporučujeme vyšetření plodu metodami invazivní prenatální diagnostiky - odběrem choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AMC).

Jak probíhá vyšetření testem PRENASCAN?

 • test se provádí od 10. týdne těhotenství po genetické konzultaci
 • těhotné ženě je odebrána krev, která je následně poslána do laboratoře
 • výsledky testu jsou k dispozici za 2 týdny. Asi u  2 % vzorků je nutno vyšetření opakovat
 • v případě pozitivního výsledku se doporučuje nález potvrdit invazivním vyšetřením plodu

Princip testu je založen na vyšetření volné DNA plodu, která koluje v krvi matky. Krev je složena z buněk a plazmy. V plazmě lze prokázat volně kolující úlomky DNA uvolněné z rozpadlých buněčných jader, v plazmě těhotné ženy jde o směs úlomků DNA matky a plodu. Metodou masivní paralelní sekvenace (MPS) lze každý z milionů úlomků DNA v plazmě matky přiřadit k chromozomu, ze kterého pochází a zjistit nadbytek DNA určitého chromozomu, který je způsoben trizomií plodu.

Jaká je efektivita testu ve srovnání s invazivním vyšetřením plodu?

 • metoda MPS, která je v PRENASCANu užita, zjišťuje trizomie chromozomů č. 21 a č. 18. s citlivostí blízkou citlivosti přímého vyšetření buněk plodové vody nebo placenty
 • diagnostická přesnost u vzácnější trizomie chromozomu č. 13 je téměř 99 %
 • přesnost vyšetření vzácných „mikrodelečních“ syndromů je přibližně 60 %
 • pohlaví plodu je stanoveno průkazem DNA chromozomu Y
 • účinnost PRENASCANu u dvojčat je podobná jako u jednočetných těhotenství

Proč lékaři v některých případech doporučí invazivní vyšetření s rizikem komplikací těhotenství, když je spolehlivost testu PRENASCAN tak vysoká?

PRENASCAN není univerzální prenatální test a v mnoha případech stále zůstává důvod k provedení invazivní prenatální diagnostiky.

Diagnostická citlivost: více než 99 % případů nejčastějších trizomií chromozomů č. 21 a 18

 • je srovnatelná s přímým invazivním vyšetřením tkání plodu
 • falešná negativita testu není ale stoprocentně vyloučena

Specificita testu: kolem 99 %

 • riziko falešně pozitivního výsledku tohoto testu existuje
 • v případě pozitivního výsledku je doporučováno jej ověřit invazivním vyšetřením plodu - odběrem choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AMC)

Výsledky tohoto testu mohou být zkresleny, pokud:

 • sama matka má chromozomální odchylku nebo onkologické onemocnění
 • test je proveden v časném těhotenství (kdy ještě není v krvi matky dostatek volné DNA)
 • kvalita volné DNA znemožňuje vydání výsledku
 • má plod vzácnou kombinaci chromozomálních odchylek
 • (např. chimerizmus, mikroduplikace a mikrodelece)
 • je v krvi matky přítomna cizí DNA
 • (např. po transfuzi nebo po transplantaci kmenových buněk)

Ceny:

Cena testu PRENASCAN je 12 500 Kč.

Pro klientky kliniky Gennet Praha 7, které zde podstupují screening I. trimestru,  je možnost zvýhodněné ceny komplexního balíčku PRENASCAN PLUS

Informujte se na test Prenascan a zvýhodněný balíček Prenascan plus u svého ošetřujícího lékaře.

Kontakt:

Pro více informací a objednání kontaktujte prosím vedoucí Centrálního příjmu vzorků Mgr. Janu Vávrovou
T: +420 242 456 779, +420 725 712 666
info@prenascan.cz